Các lớp học Mùa Xuân 2023

Các lớp học khóa Mùa Xuân 2023 (từ 16 tháng 1 đến 13 tháng 5 năm 2023).

Trung tâm Mục Vụ Đa-minh và Ban Giáo Lý Giáo Phận trân trọng loan báo: Sẽ tổ chức các lớp Kinh Thánh và Thần Học online như sau:

1/ Mục đích đời người. Sáng tạo con người. Các loại cảm xúc trong con người theo thánh Thomas Aquinô. Lớp này sẽ học thứ hai mỗi tuần trong 4 tháng, từ 7-9 PM.

2/ Các Sách Tiên Tri của Cựu Ước (Isaia, Jeremia, Ezekiel, Daniel, Baruch và 12 tiên tri nhỏ). Lớp này sẽ học thứ ba mỗi tuần trong 4 tháng, từ 7-9 PM.

3/ Các Sách của Thánh Gioan (Johannine Writings) bao gồm: Phúc Âm Gioan, 3 Thư Gioan và Sách Khải Huyền. Lớp này sẽ học thứ sáu mỗi tuần trong 4 tháng, từ 7-9 PM.

Tất cả các lớp sẽ do cha An-tôn Đinh M. Tiên, dòng Đa-minh hướng dẫn. bắt đầu khai giảng vào ngày Thứ Hai, 16 tháng 1 năm 2023 với Thánh Lễ xin ơn Chúa Thánh Thần tại GX. Lộ Đức, lúc 6:30 PM. Ai muốn học, xin liên lạc với anh Ngô Ban (832) 387-1774 để nhận được sự chỉ dẫn cần thiết.

Skip to content