Hành Hương Đất Thánh

Nguyện vọng của hầu hết chúng ta là mong có dịp đi hành hương Đất Thánh. Rất nhiều anh/chị/em đã có dịp đi đều nhìn nhận là rất hữu ích cho sự thăng tiến tâm linh và hiểu biết Kinh Thánh hơn.

Tuy nhiên, những chuyến đi hành hương sẽ lợi ích nhiều hơn nếu chúng ta có tài liệu học hỏi trước khi đi và người hướng dẫn đã từng sống trên Đất Thánh và có kiến thức về Kinh Thánh.

Vì thế, chúng tôi sẽ cố gắng tổ chức những chuyến Hành Hương Đất Thánh, mỗi năm một lần. Chúng tôi sẽ loan báo các tin tức cần thiết trên mạng, quí vị ở các nơi có thể ghi danh và trả lệ phí trên mạng.

Skip to content