Thứ Bảy, tuần II Mùa Vọng

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống {audio}LCHN/audio/Thu Bay tuan II MV.mp3{/audio} Thứ Bảy, Tuần II – Mùa Vọng  Bài đọc: Sir 48:1-4, 9-11; Mt 17:10-13.  1/ Bài đọc I: 1 Rồi ông Ê-li-a xuất hiện, ông là vị ngôn sứ chẳng khác nào ngọn lửa, lời của ông tựa đuốc cháy … Read more

Thứ Sáu, tuần II Mùa Vọng

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống {audio}LCHN/audio/Thu Sau tuan II MV.mp3{/audio} Thứ Sáu, Tuần II – Mùa Vọng  Bài đọc: Isa 48:17-19; Mt 11:16-19.  1/ Bài đọc I: 17 ĐỨC CHÚA, Đấng cứu chuộc ngươi, Đức Thánh của Ít-ra-en, phán thế này: Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, Đấng … Read more

The Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary – December 8th

Please press here to listen to the homily or download The Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary – December 8th Readings: Gen 3:9-15, 20; Eph 1:3-6, 11-12; Lk 1:26-38. Reading 1 (Gen 3:9-15, 20):  After the man, Adam, had eaten of the tree, the LORD God called to the man and asked him, “Where are you?” He … Read more

Skip to content