Thần Học và Kinh Thánh căn bản


Thần Học và Kinh Thánh căn bản

Chi tiết

Chuyên mục: Hoc Kinh Thánh

Kinh Thánh không dễ hiểu vì là một nghành rất đa dạng và đòi hỏi nhiều kiến thức của các nghành khác: ngọai ngữ, lịch sử, địa lý, triết học, thần học, khảo cổ … Vì thế, chúng ta cần biết những điều căn bản về những nghành này, và các cha không thể nói trong Thánh Lễ vì không có thời giờ.

Hơn nữa, Kinh Thánh cũng giống như các nghành khác, cần được nâng cấp đều đặn để có thể hiểu Lời Chúa một cách sâu xa hơn. Trong các bài giảng Chủ Nhật, các cha phải đáp ứng trình độ chung của tất cả mọi người nên không thể nhắm vào trình độ cao hơn được. Đàng khác, nếu chúng ta biết kiến thức tổng quát về hòan cảnh lịch sử, tác giả, bố cục, những ý chính của các Sách Thánh … chúng ta sẽ hiểu những bài giảng hơn.

Vì thế, chúng tôi sẽ tổ chức những khóa Kinh Thánh trên mạng dưới dạng “tele-conference” mỗi tuần một lần. Mỗi khóa kéo dài trong khỏang từ 3-4 tháng. Mỗi năm một khóa. Mỗi khóa về một đề tài hay một Sách Thánh.

Skip to content