Lời Chúa Mỗi Ngày

Chủ Nhật III – Năm A – Mùa Vọng

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống Chủ Nhật III – Năm A – Mùa Vọng   Bài đọc: Isa 35:1-6a, 10; Jac 5:7-10; Mt 11:2-11. 1/ Bài đọc I: 1 Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang, hãy mừng rỡ trổ bông, 2 hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ, và hân hoan múa nhảy reo hò. Sa mạc được tặng ban ánh huy hoàng của núi Li-băng, vẻ rực rỡ của núi Các-men và đồng bằng Sa-ron. Thiên hạ sẽ nhìn thấy ánh huy hoàng của … Read more

Skip to content