Chương Trình Đặc Biệt


Chương Trình Đặc Biệt

Để giúp cho quí vị cập nhật hóa với những gì đang nóng bỏng trong Giáo Hội và xã hội, đồng thời để cổ võ tinh thần làm việc chung giữa các học giả Kinh Thánh và các thành phần trong đại gia đình Đa-minh, chúng tôi sẽ cố gắng tổ chức những Chương Trình Đặc Biệt sống động trên mạng trong một chủ đề nhất định. Trong chương trình này sẽ gồm:

     (1)   Những ý kiến khác nhau của các học giả Kinh Thánh về chủ đề thảo luận;

     (2)   Chương trình văn nghệ Kinh Thánh liên quan đến chủ đề;

     (3)   Giải đáp thắc mắc của các độc giả.

Skip to content