Hình Ảnh


Hình Ảnh

Kinh Thánh không phải thuần túy là những tư tưởng cao siêu của Thiên Chúa, cũng không phải là những tác phẩm văn chương do các tác giả suy nghĩ rồi viết ra; nhưng những biến cố của Kinh Thánh ăn sâu trong lịch sử của con người và tại các nơi mà giờ đây vẫn còn mang các vết tích.


Hiểu lịch sử và biết địa dư của các nơi này sẽ giúp hiểu biết Kinh Thánh nhiều hơn. Lịch sử quan trọng nhất là lịch sử của Do Thái; tuy nhiên lịch sử của Do Thái tùy thuộc rất nhiều vào lịch sử của các quốc gia vùng Cận Đông như: Palestine, Ai Cập, Jordan, Syria, Lebanon, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Iraq; và các quốc gia Tây Phương như: đế quốc Hy Lạp, đế quốc Rôma …


Trong phần này, chúng ta sẽ chú trọng đến các địa danh chính và lịch sử của chúng qua các thời đại. Sẽ có những hình ảnh và những đọan phim ngắn liên quan tới các nơi. Những điều này sẽ giúp mở mang kiến thức cho những người không có cơ hội đi hành hương; và cũng là nguồn tài liệu giúp chuẩn bị trước cho các khách đi hành hương để có thể lãnh nhận nhiều kết quả hơn.

Skip to content