Tĩnh Tâm / Giảng Phòng

Mỗi năm vào những dịp đại lễ như Giáng Sinh, Phục Sinh, và những dịp tĩnh tâm của các hội đoàn, giáo xứ, hay các dòng tu… đều cần những nhà giảng thuyết để giúp. Chúng tôi sẽ cung cấp cho quí vị danh sách những nhà giảng thuyết Đaminh, lãnh vực chuyên môn của họ, những đề tài giảng thuyết của họ, và mọi tin tức cần thiết để quí vị có thể liên lạc trực tiếp hay qua Webmaster.

Skip to content