Chủ Nhật 14 – Năm B – Thường Niên

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống {audio}LCHN/audio/Chu Nhat 14 Thuong Nien.mp3{/audio} Chủ Nhật 14 – Năm B – Thường Niên Bài đọc: Eze 2:2-5; II Cor 12:7-10; Mk 6:1-6.   1/ Bài đọc I: 2 Một thần khí đã nhập vào tôi đúng như lời Người phán với tôi và làm cho … Read more

Skip to content