Chủ Nhật III – Năm B – Mùa Chay

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống {audio}LCHN/audio/Chu Nhat III Mua Chay.mp3{/audio} Chủ Nhật III – Năm B – Mùa Chay   Bài đọc: Exo 20:1-17; I Cor 1:22-25; Jn 2:13-25. 1/ Bài đọc I: 1 Thiên Chúa phán tất cả những lời sau đây: 2 “Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của … Read more

Thứ Tư – Tuần II – MC

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống Thứ Tư – Tuần II – MC Bài đọc: Jer 18:18-20; Mt 20:17-28. 1/ Bài đọc I: 18 Chúng nói: “Hãy đến đây ta cùng nhau bàn mưu tính kế hại Giê-rê-mi-a. Vì thiếu tư tế, lề luật không chết, thiếu hiền nhân, không thiếu … Read more

Wednesday – Second Week – Lent

Please press the hightlighted to listen to the homily or download Wednesday – Second Week – Lent Readings: Jer 18:18-20; Mt 20:17-28. 1/ First Reading: NAB Jeremiah 18:18 “Come,” they said, “let us contrive a plot against Jeremiah. It will not mean the loss of instruction from the priests, nor of counsel from the wise, … Read more

Skip to content