Bộ Sách Chia Sẻ LCHN

LCHN3R

Quí độc giả của Lời Nhập Thể thân mến:

Sau gần 15 năm ra đời của website Loinhapthe.com và chương trình Chia Sẻ Lời Chúa Hàng Ngày, giờ đây Bộ Sách 3 cuốn: Chia Sẻ Lời Chúa Hàng Ngày xin được ra mắt quí độc giả. Sách được in trên giấy nhẹ, bìa được đóng rất chắc chắn và mạ kim. Bộ Sách có đầy đủ Lời Chúa và chia sẻ dựa trên Lời Chúa mỗi ngày. Từ trước tới nay, chưa từng có một tác giả nào dám chia sẻ Lời Chúa mỗi ngày vì rất tốn thời gian và công sức.

Quí độc giả nào muốn có Bộ Sách hiếm có này, xin liên lạc với:

Cha Antôn Đinh M. Tiên, OP.

(832) 248-7656 (C)

tiendinhop@hotmail.com

Sách được biếu không; nhưng quí vị trả tiền bưu điện.

Skip to content