CÁC KHÓA KINH THÁNH & THẦN HỌC MÙA THU 2021

Online Bible Study

THÔNG BÁO CỦA TRUNG TÂM MỤC VỤ ĐA-MINH, HOUSTON, TEXAS

Các lớp Kinh Thánh và Thần Học sẽ được khai giảng vào ngày 16 tháng 8/2021 và sẽ học online qua chương trình Zoom như sau:

Giảng Viên, Cha Anthony Đinh Minh Tiên, OP.

1/ Thói quen: Tội và Nhân Đức theo Thánh Thomas Aquinas: Khóa này học online và sẽ khai giảng lúc 7 PM vào Thứ Hai ngày 16 tháng 8 năm 2021 và sẽ học mỗi tối Thứ Hai, từ 7 – 9 PM cho tới trung tuần tháng 12/2021.

2/ Văn Chương Tiên Tri của Cựu Ước: gồm 17 Sách: 4 ngôn sứ chính và 13 ngôn sứ phụ. Khóa này sẽ khai giảng lúc 7 PM  vào Thứ Ba, ngày 17 tháng 8 năm 2021; và sẽ học online mỗi tối Thứ Ba, từ 7 – 9 PM cho tới trung tuần tháng 12/2021.

3/ Các tác phẩm của Thánh Gioan. Khóa này sẽ khai giảng lúc 7 PM  vào Thứ Sáu, ngày 20 tháng 8 năm 2021; và sẽ học mỗi online tối Thứ Sáu, từ 7 – 9 PM cho tới trung tuần tháng 12/2021.

Ai muốn theo học 3 khóa  trên, xin ghi danh trực tiếp với Ông Ban tại số (832) 387-1774 hay email: bngo23@gmail.com

Giảng Viên: Phaolô Phạm Xuân Khôi

4/ Lịch  Sử  Hội Thánh từ Luther cho đến G.H. John Paul II. Khóa này học online và sẽ khai giảng lúc 7 PM vào Thứ Tư, ngày 18 tháng 8 năm 2021 và sẽ học mỗi tối Thứ Tư, từ 7 – 9 PM cho tới trung tuần tháng 12/2021. Xin ghi danh trực tiếp với Thầy Khôi qua email: ThanhocThanhkinh@gmail.com, để nhận được nối kết (link), mật mã (password) và hướng dẫn (instruction) để biết cách vào lớp học online.

Skip to content