Giêrusalem, Núi Olives

Ở Giêrusalem, trên Núi Olives, có một nhà thờ được xây dựng tại nơi Chúa Giêsu đã khóc khi tiến vào thành.

Gần các bức tường của Thành Giêrusalem Cổ, trên đỉnh Núi Olives, có một Nhà thờ Công giáo khá mới, được xây dựng vào giữa những năm 50 bởi kiến trúc sư người Ý Antonio Barluzzi. Đó là nhà thờ Dominus Flevit, tiếng Latinh có nghĩa là “Chúa khóc.”

Skip to content