Các lớp học khóa Mùa Xuân 2023

Các lớp học khóa Mùa Xuân 2023 (từ 16 tháng 1 đến 13 tháng 5 năm 2023).

Trung tâm Mục Vụ Đa-minh và Ban Giáo Lý Giáo Phận trân trọng loan báo: Sẽ tổ chức các lớp Kinh Thánh và Thần Học online như sau:

1/ Mục đích đời người. Sáng tạo con người. Các loại cảm xúc trong con người theo thánh Thomas Aquinô. Lớp này sẽ học thứ hai mỗi tuần trong 4 tháng, từ 7-9 PM.

2/ Các Sách Tiên Tri của Cựu Ước (Isaia, Jeremia, Ezekiel, Daniel, Baruch và 12 tiên tri nhỏ). Lớp này sẽ học thứ ba mỗi tuần trong 4 tháng, từ 7-9 PM.

3/ Các Sách của Thánh Gioan (Johannine Writings) bao gồm: Phúc Âm Gioan, 3 Thư Gioan và Sách Khải Huyền. Lớp này sẽ học thứ sáu mỗi tuần trong 4 tháng, từ 7-9 PM.

Tất cả các lớp sẽ do cha An-tôn Đinh M. Tiên, dòng Đa-minh hướng dẫn. bắt đầu khai giảng vào ngày Thứ Hai, 16 tháng 1 năm 2023 với Thánh Lễ xin ơn Chúa Thánh Thần tại GX. Lộ Đức, lúc 6:30 PM. Ai muốn học, xin liên lạc với anh Ngô Ban (832) 387-1774, email: bngo23@gmail.com, để nhận được sự chỉ dẫn cần thiết.

Thánh Bartholomew – Tông Đồ

Thánh Bartholomew – Tông Đồ Nguồn: Các biên tập viên của Encyclopaedia Britannica Thánh Bartholomew Thánh Bartholomew, (phát triển mạnh mẽ vào thế kỷ thứ 1 sau công nguyên — qua đời không rõ ngày, theo truyền thống Albanopolis, Armenia; ngày lễ tây phương 24 tháng 8; ngày khác nhau trong các nhà thờ phương … Read more

Bộ lạc Issachar

Bộ lạc Issachar Bộ lạc Issachar (Chuyển ngữ từ trang web: https://www.israel-a-history-of.com/) Các Phước Lành:    + Phước lành của Jacob – Sáng thế ký 49:14-15 “Issachar là một con lừa mạnh mẽ, nằm xuống giữa những con cừu. Khi thấy rằng một nơi nghỉ ngơi là tốt và rằng đất đai là dễ chịu, … Read more

Skip to content