Thánh Bartholomew – Tông Đồ

Thánh Bartholomew – Tông Đồ Nguồn: Các biên tập viên của Encyclopaedia Britannica Thánh Bartholomew Thánh Bartholomew, (phát triển mạnh mẽ vào thế kỷ thứ 1 sau công nguyên — qua đời không rõ ngày, theo truyền thống Albanopolis, Armenia; ngày lễ tây phương 24 tháng 8; ngày khác nhau trong các nhà thờ phương … Read more

Bộ lạc Issachar

Bộ lạc Issachar Bộ lạc Issachar (Chuyển ngữ từ trang web: https://www.israel-a-history-of.com/) Các Phước Lành:    + Phước lành của Jacob – Sáng thế ký 49:14-15 “Issachar là một con lừa mạnh mẽ, nằm xuống giữa những con cừu. Khi thấy rằng một nơi nghỉ ngơi là tốt và rằng đất đai là dễ chịu, … Read more

Skip to content