Thông Cáo

Vì Thứ Sáu lần trước (ngày 8 tháng 3) những học viên online không nghe được phần đầu của lớp học, cha upload phần đó lên đây để các bạn có thể nghe bù. Xin lỗi và cám ơn,   Cha Tiên   Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Bảo Trợ

Với những tiến bộ vượt bực của ngành truyền thông, Lời Chúa có thể đến với mọi người cách hết sức dễ dàng. Chúng tôi đang nghiên cứu nhiều cách thức khác nhau để làm sao đưa Lời Chúa cho mọi giới: trẻ cũng như già, mọi quốc gia: ngôn ngữ khác nhau, mọi hình … Read more

Xin Lễ / Cầu Nguyện

Vì nhiều người Việt Nam chúng ta không có cơ hội sống chung trong các cộng đòan, giáo xứ; nên nhiều khi muốn xin lễ hoặc xin cầu nguyện không biết liên lạc với ai. Phụ Tỉnh Đa Minh Việt Nam Hải Ngọai sẽ cung cấp nhu cầu này. Quí vị chỉ cần điền vào … Read more

Hành Hương Đất Thánh

Nguyện vọng của hầu hết chúng ta là mong có dịp đi hành hương Đất Thánh. Rất nhiều anh/chị/em đã có dịp đi đều nhìn nhận là rất hữu ích cho sự thăng tiến tâm linh và hiểu biết Kinh Thánh hơn. Tuy nhiên, những chuyến đi hành hương sẽ lợi ích nhiều hơn nếu … Read more

Tĩnh Tâm / Giảng Phòng

Mỗi năm vào những dịp đại lễ như Giáng Sinh, Phục Sinh, và những dịp tĩnh tâm của các hội đoàn, giáo xứ, hay các dòng tu… đều cần những nhà giảng thuyết để giúp. Chúng tôi sẽ cung cấp cho quí vị danh sách những nhà giảng thuyết Đaminh, lãnh vực chuyên môn của … Read more

Tìm Hiểu Sách Thánh

  Vì Kinh Thánh là một cuốn sách quan trọng và có lâu đời nhất nên có rất nhiều người từ các quốc gia khác nhau góp phần hiểu biết của họ vào gia sản chung của Kinh Thánh qua những sách chú giải, các luận án, các bài viết trên báo và đặc san … Read more

Skip to content