Thông Cáo

Vì Thứ Sáu lần trước (ngày 8 tháng 3) những học viên online không nghe được phần đầu của lớp học, cha upload phần đó lên đây để các bạn có thể nghe bù. Xin lỗi và cám ơn,

 

Cha Tiên

 

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Skip to content