Chủ Nhật III – Năm B – Mùa Vọng

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống {audio}LCHN/audio/Chu Nhat III MV Nam B.mp3{/audio} Chủ Nhật III – Năm B – Mùa Vọng  Bài đọc: Isa 61:1-2, 10-11; I Thes 5:16-24; Jn 1:6-8, 19-28. 1/ Bài đọc I: 1 Thần khí của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng ngự trên tôi, vì ĐỨC … Read more

Thứ Sáu – Tuần II – MV

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống Thứ Sáu – Tuần II – MV  Bài đọc: Isa 48:17-19; Mt 11:16-19. 1/ Bài đọc I: 17 ĐỨC CHÚA, Đấng cứu chuộc ngươi, Đức Thánh của Ít-ra-en, phán thế này: Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, Đấng dạy ngươi những điều bổ … Read more

Skip to content