Chủ Nhật IV – Năm B – Mùa Chay

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống {audio}LCHN/audio/Chu Nhat IV Mua Chay.mp3{/audio} Chủ Nhật IV – Năm B – Mùa Chay    Bài đọc: II Chro 36:14-17, 19-23; Eph 2:4-10; Jn 3:14-21. 1/ Bài đọc I: 14 Tất cả các thủ lãnh của các tư tế và dân chúng mỗi ngày một … Read more

Chủ Nhật III – Năm B – Mùa Chay

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống {audio}LCHN/audio/Chu Nhat III Mua Chay.mp3{/audio} Chủ Nhật III – Năm B – Mùa Chay   Bài đọc: Exo 20:1-17; I Cor 1:22-25; Jn 2:13-25. 1/ Bài đọc I: 1 Thiên Chúa phán tất cả những lời sau đây: 2 “Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của … Read more

Skip to content