Chủ Nhật 14 – Năm B – Thường Niên

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống {audio}LCHN/audio/Chu Nhat 14 Thuong Nien.mp3{/audio} Chủ Nhật 14 – Năm B – Thường Niên Bài đọc: Eze 2:2-5; II Cor 12:7-10; Mk 6:1-6.   1/ Bài đọc I: 2 Một thần khí đã nhập vào tôi đúng như lời Người phán với tôi và làm cho … Read more

Chủ Nhật 13 – Năm B – Thường Niên

Chủ Nhật 13 – Năm B – Thường Niên Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống {audio}LCHN/audio/Chu Nhat 13 Thuong Nien.mp3{/audio} Bài đọc: Wis 1:13-15, 2:23-24; II Cor 8:7, 9, 13-15; Mk 5:21-43.   1/ Bài đọc I: 13 Thiên Chúa không làm ra cái chết, chẳng vui gì khi sinh mạng … Read more

Lễ Hai Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ – Ngày 29 tháng 6

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống Lễ Hai Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ – Ngày 29 tháng 6 Bài đọc: Acts 12:1-11; 2 Tim 4:6-8, 17-18; Mt 16:13-19. 1/ Bài đọc I: 1 Thời kỳ ấy, vua Hê-rô-đê ra tay ngược đãi một số người trong Hội Thánh. 2 … Read more

Thứ Sáu – Tuần 12 – TN2

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống Thứ Sáu – Tuần 12 – TN2 – Năm Chẵn Bài đọc: 2 Kgs 25:1-12; Mt 8:1-4. 1/ Bài đọc I: 1 Ngày mồng mười tháng mười, năm thứ chín triều Xít-ki-gia-hu, Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, cùng toàn thể đạo quân tiến đánh Giê-ru-sa-lem. Vua … Read more

Skip to content