Ai Ca – Bài Thứ Năm

1 Lạy ĐỨC CHÚA, xin Ngài nhớ cho:chúng con khổ cực biết chừng nào.Xin đưa mắt nhìn xemnỗi nhục nhằn chúng con phải chịu. 2 Sản nghiệp chúng con đã về tay ngoại kiều,nhà cửa chúng con lại thuộc về kẻ khác. 3 Chúng con mồ côi chamẹ chúng con goá bụa. 4 Đến như … Read more

Ai Ca – Bài Thứ Tư

1 Làm sao vàng lại phai nhạt được?Vàng tinh khiết nhất cũng biến chất rồi!Đá thánh nằm vung vãi mọi đầu đường góc phố. 2 Những người con ưu tú của Xi-on quý giá tựa vàng ròng,sao lại bị coi thường như bình đấtdo tay người thợ gốm làm ra? 3 Ngay cả lũ chó … Read more

Ai Ca – Bài Thứ Ba

1 Tôi là người đã sống cảnh lầm thandưới làn roi giận dữ của Người. 2 Người dẫn tôi, bắt tôi lần bước,trong tối tăm, không ánh sáng soi đường. 3 Suốt ngày Người ra tayhành hạ tôi đủ cách. 4 Da thịt tôi, Người khiến phải hao mòn,xương cốt tôi, Người làm cho rời … Read more

Ai Ca – Bài Thứ Hai

1 Vì đâu Đức Chúa nổi lôi đìnhkhiến thiếu nữ Xi-on tối mày tối mặt?Vẻ huy hoàng của Ít-ra-en,từ trời cao Người quăng xuống đất,chẳng nhớ đến bệ Người kê chântrong ngày Người nổi cơn thịnh nộ. 2 Mọi nơi cư ngụ của Gia-cóp,Đức Chúa huỷ diệt chẳng chút xót thương;nổi trận lôi đình, Người … Read more

Ai Ca – Bài Thứ Nhất

1 Làm sao Đô Thị dân đông đúclại ngồi trơ, tủi nhục một mình!Xưa lệnh bà giữa muôn dân nước,nay khác chi quả phụ tội tình.Bà nữ chúa đứng đầu các tỉnhđã trở thành một kẻ khổ sai. 2 Tỉ ti nàng khóc suốt đêm dài,suối lệ đắng cay tràn đôi má;chẳng thấy kẻ nào … Read more

Thần Học Luân Lý

Thần Học Luân Lý                                     Christian Ethics   1/ Bản chất con người (Q.76-87).doc       1/ The nature of man (Q. 76-87).doc   2/ Cùng đich của đời người (Q. 1-5).doc  2/ Man last end (Q. 1-5).doc 3/                                                            3/ Human Acts (Q. 6-17).doc 4/                                                            4/ The good and evil of Human Acts (Q  18-21).doc   5/                                                            5/ Human Passions (Q. 22-48).doc 6/                                                            6/ Habits (Questions 49-54).doc … Read more

3.9 Khải Huyền

Lời tựa 1 Mặc khải của Đức Giê-su Ki-tô, mặc khải mà Thiên Chúa đã ban cho Người, để Người tỏ cho các tôi tớ Người biết những việc sắp phải xảy đến. Người đã sai thiên thần của Người đến báo cho ông Gio-an là tôi tớ của Người biết mặc khải đó.2 Ông … Read more

3.8 Do-Thái

LỜI TỰA Địa vị cao trọng của Con Thiên Chúa làm người 1 Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ;2 nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Thiên Chúa đã nhờ Người mà dựng … Read more

3.7 Jude

  Lời mở đầu 1 Tôi là Giu-đa, tôi tớ của Đức Giê-su Ki-tô, anh em với ông Gia-cô-bê, xin gửi lời thăm những người được kêu gọi, được Thiên Chúa là Cha yêu mến, và được dành riêng cho Đức Giê-su Ki-tô.2 Chúc anh em được đầy tràn lòng thương xót, sự bình an … Read more

Skip to content