Hỏi Đáp

Rất nhiều người trong chúng ta có những câu hỏi liên quan đến Kinh Thánh mà không biết hỏi ai. Một điều lợi là chúng ta có thể truy cập những câu hỏi này trên mạng; nhưng sự truy cập này có thể mang lại nguy hiểm là cung cấp cho chúng ta những câu … Read more

Chương Trình Đặc Biệt

Để giúp cho quí vị cập nhật hóa với những gì đang nóng bỏng trong Giáo Hội và xã hội, đồng thời để cổ võ tinh thần làm việc chung giữa các học giả Kinh Thánh và các thành phần trong đại gia đình Đa-minh, chúng tôi sẽ cố gắng tổ chức những Chương Trình … Read more

Tìm Hiểu Đất Thánh

Kinh Thánh không phải thuần túy là những tư tưởng cao siêu của Thiên Chúa, cũng không phải là những tác phẩm văn chương do các tác giả suy nghĩ rồi viết ra; nhưng những biến cố của Kinh Thánh ăn sâu trong lịch sử của con người và tại các nơi mà giờ đây … Read more

Skip to content