Các lớp Kinh Thánh và Thần Học khóa Mùa Thu 2020 (2)

Các khóa Kinh Thánh và Thần Học mùa Thu 2020

THÔNG BÁO CỦA TRUNG TÂM MỤC VỤ ĐA-MINH, HOUSTON

back to school 

Các lớp Kinh Thánh và Thần Học sẽ được khai giảng vào ngày 17 tháng 8/2020 và sẽ học online qua chương trình Zoom như sau:

Giảng Viên, Cha Anthony Đinh Minh Tiên, OP.

1/ Sự tạo dựng của Thiên Chúa và cùng đích của cuộc đời theo Thánh Thomas Aquinas: Khóa này học online và sẽ khai giảng lúc 7 PM vào Thứ Hai ngày 17 tháng 8 năm 2020 và sẽ học mỗi tối Thứ Hai, từ 7 – 9 PM cho tới trung tuần tháng 12/2020. Xin ghi danh trực tiếp với Cha Tiên tại số (832) 248-7656 hay email: tiendinhop@hotmail.com

2/ Văn Chương Tiên Tri của Cựu Ước: gồm 17 Sách: 4 ngôn sứ chính và 13 ngôn sứ phụ. Khóa này sẽ khai giảng lúc 7 PM vào Thứ Ba, ngày 18 tháng 8 năm 2020; và sẽ học online mỗi tối Thứ Ba, từ 7 – 9 PM cho tới trung tuần tháng 12/2020. Xin ghi danh với Chị Dung, Thư Ký của GX Lộ Đức tại số (713) 939-1906.

3/ 13 Thư của Thánh Phaolô: 7 Thư không nghi ngờ và 6 Thư bị nghi vấn. Khóa này sẽ khai giảng lúc 7 PM vào Thứ Sáu, ngày 21 tháng 8 năm 2020; và sẽ học mỗi online tối Thứ Sáu, từ 7 – 9 PM cho tới trung tuần tháng 12/2020. Xin ghi danh với Chị Dung, Thư Ký của GX Lộ Đức tại số (713) 939-1906.

Giảng Viên: Phaolô Phạm Xuân Khôi

4/ Thần Học Luân Lý – Morality, Khóa này học online và sẽ khai giảng lúc 7 PM vào Thứ Ba, ngày 18 tháng 8 năm 2020 và sẽ học mỗi tối Thứ Tư, từ 7 – 9 PM cho tới trung tuần tháng 12/2020. Xin ghi danh trực tiếp với Thầy Khôi qua email, ThanhocThanhkinh@gmail.com, để nhận được nối kết (link), mật mã (password) và hướng dẫn (instruction) để biết cách vào lớp học online.

Skip to content