Chủ Nhật Lễ Lá – Năm C

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống   Chủ Nhật Lễ Lá – Năm C Bài đọc: (Làm phép lá: Lk 19:28-40); Isa 50:4-7; Phi 2:5-11; Lk 22:14-23:56. 1/ Làm phép lá: 28 Nói những lời ấy xong, Đức Giê-su đi đầu, tiến lên Giê-ru-sa-lem. 29 Khi đến gần làng Bết-pha-ghê và … Read more

Skip to content