Chủ Nhật 33 – Năm B – Thường Niên

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Chủ Nhật 33 – Năm B – Thường Niên 

 

Bài đọc: Dan 12:1-3; Heb 10:11-14, 18; Mk 13:24-32.

1/ Bài đọc I1 “Thời đó, Mi-ca-en sẽ đứng lên. Người là vị chỉ huy tối cao, là đấng vẫn thường che chở dân ngươi. Đó sẽ là thời ngặt nghèo chưa từng thấy, từ khi có các dân cho đến bây giờ. Thời đó, dân ngươi sẽ thoát nạn, nghĩa là tất cả những ai được ghi tên trong cuốn sách của Thiên Chúa.

2 “Trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ trỗi dậy: người thì để hưởng phúc trường sinh, kẻ thì để chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời.

3 Các hiền sĩ sẽ chói lọi như bầu trời rực rỡ, những ai làm cho người người nên công chính, sẽ chiếu sáng muôn đời như những vì sao.

2/ Bài đọc II11 Vị tư tế nào cũng phải đứng trong Đền Thờ lo việc phụng tự mỗi ngày và dâng đi dâng lại cũng ngần ấy thứ lễ tế; mà những lễ tế đó chẳng bao giờ xoá bỏ được tội lỗi.

12 Còn Đức Ki-tô, sau khi dâng lễ tế duy nhất để đền tội cho nhân loại, Người đã lên ngự bên hữu Thiên Chúa đến muôn đời.

13 Và từ khi đó, Người chờ đợi ngày các kẻ thù bị đặt làm bệ dưới chân.

14 Quả thật, Người chỉ dâng hiến lễ một lần, mà vĩnh viễn làm cho những kẻ Người đã thánh hoá được nên hoàn hảo.

18 Mà nơi nào đã có ơn tha tội, thì đâu cần lễ đền tội nữa.

3/ Phúc Âm24 “Nhưng trong những ngày đó, sau cơn gian nan ấy, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng,

25 các ngôi sao từ trời sa xuống, và các quyền lực trên trời bị lay chuyển.

26 Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến.

27 Lúc đó, Người sẽ sai các thiên sứ đi, và Người sẽ tập họp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời.

28 “Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi. Khi cành nó xanh tươi và đâm chồi nảy lộc, thì anh em biết là mùa hè đã đến gần.

29 Cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết là Con Người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi.

30 Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra.

31 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.

32 “Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi.


GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Ngày Đức Kitô đến lần thứ hai

Trong những ngày cuối năm, chúng ta được nghe Phụng Vụ Lời Chúa nhắc nhở rất nhiều về Ngày Đức Kitô đến lần thứ hai để xét xử con người. Khi nghe những báo trước về Ngày Tận Thế, con người có thể có ba thái độ: Thứ nhất, có người tin Lời Chúa và bắt đầu chuẩn bị cho Ngày ấy tới như Thiên Chúa nói, bằng cách khử trừ tội lỗi và luyện tập để sống thánh thiện. Thứ hai, có người cho là Ngày ấy còn xa, cứ việc ăn chơi cho thỏa chí; khi nào Ngày ấy gần xảy ra sẽ ăn năn cũng không muộn. Sau cùng, có những người cho đó là chuyện hoang đường bầy ra để dọa nạt trẻ con. Đối với họ, chết là hết; bao lâu còn sống cần phải thụ hưởng tối đa những gì thế gian dâng tặng.

Các Bài Đọc hôm nay nêu bật những báo hiệu về Ngày Tận Thế và những gì con người cần làm để chuẩn bị cho Ngày ấy. Trong Bài Đọc I, tiên tri Daniel báo hiệu đó là Ngày khốn khổ chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại. Ngày ấy, Tổng Lãnh Thiên Thần Michael sẽ bảo vệ những người được Thiên Chúa chọn, và mọi người sẽ sống dạy để chịu phán xét và lãnh nhận thưởng phạt tùy theo công việc họ làm khi còn sống. Trong Bài Đọc II, tác giả Thư Do-thái nhắc nhở cho con người về hiệu quả Hiến Lễ của Đức Kitô. Tuy chỉ xảy ra một lần, nhưng có sức mạnh tẩy trừ mọi tội của con người, và làm cho con người được trở nên tinh tuyền thánh thiện mỗi ngày một hơn. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu cũng báo trước cho các môn đệ hai điều: về những điềm trời xảy ra trước Ngày Tận Thế: các hành tinh của Thái Dương Hệ sẽ thôi chiếu sáng và đêm tối sẽ bao trùm mặt đất; và ngày ấy chắc chắn sẽ đến; nhưng không ai biết được ngày và giờ nào; vì thế, con người phải luôn biết chuẩn bị.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Đó sẽ là thời ngặt nghèo chưa từng thấy, từ khi có nhân loại cho đến bây giờ.

1.1/ Những điều sẽ xảy ra khi Ngày Tận Thế đến: Sách tiên-tri Daniel được viết rất lâu sau Thời Lưu Đày, khoảng 165 BC, sau cái chết của Antiochus IV Epiphanes, người Hy-lạp. Đây là thời kỳ mà con cái Israel bị đe dọa bởi áp lực quân sự và văn hóa Hy-lạp. Mục đích của Sách là để khuyến khích con cái Israel đứng vững trước những tai tọa sắp xảy ra và trung thành với Lề Luật của Thiên Chúa. Sách Maccabees và Khôn Ngoan cũng được viết trong thời kỳ này. Tuy nhiên, như truyền thống của Giáo Hội tin tưởng, Sách có thể áp dụng cho thế hệ thời tiên-tri Daniel, nhưng cũng có thể áp dụng cho những thời đại sau này. Trình thuật của Marcô trong Phúc Âm và đặc biệt Sách Khải Huyền chịu ảnh hưởng thể văn khải huyền của Sách Tiên-tri Daniel.

Tác giả liệt kê những điều sau đây sẽ xảy ra: Thứ nhất là sự xuất hiện của Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, người được Thiên Chúa sai đến để che chở cho dân trong thời kỳ khốn khổ sau hết. Trong Sách Khải Huyền, TLTT Michael cũng xuất hiện để chiến đấu chống lại con rồng, tượng trưng cho quyền lực của Satan (x/c Rev 12:7). Thứ hai là thời kỳ khốn khổ chưa từng thấy, từ khi có các dân cho đến bây giờ. Sau cùng, những ai có tên trong Cuốn Sách của Thiên Chúa sẽ được thoát nạn. Truyền thống Do-thái tin tưởng Thiên Chúa có một Cuốn Sách ghi tên tất cả những ai được Thiên Chúa coi là bạn hữu hay công chính (Cf. Exo 32:32-33, Psa 69:28). Sách Khải Huyền đề cập rất nhiều lần đến “Cuốn Sách” hay “Sổ Trường Sinh,” trong đó ghi tên tất cả những người sẽ được cứu thoát (Rev 3:5, 13:8, 17:8, 20:12, 15; 22:7, 9, 10, 18, 19). Sách này chỉ có Con Chiên, đã bị giết nhưng vẫn đang sống, mới có thẩm quyền để mở mà thôi.

1.2/ Ai nấy sẽ chỗi dậy và phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình: Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Cựu Ước mặc khải về thân xác loài người sẽ sống lại. Trước đó, truyền thống Do-thái tin hạnh phúc Thiên Chúa ban chỉ giới hạn ở đời này qua việc sống lâu, có sức khỏe, đông con cháu, và của cải vật chất. Quan niệm về thân xác sống lại cũng được đề cập đến trong các Sách viết vào thời gian này như (x/c II Mac 7:9, 12:43 và Wis 2-5). Trong Tân Ước, Chúa Giêsu và các thánh ký cắt nghĩa rõ ràng hơn về sự sống lại này (x/c Mk 12:18, Jn 11:23-24, Acts 7:59-60, I Thes 4:13, I Cor 15:12-20). Thân xác loài người sống lại là để chịu phán xét và thưởng phạt.

(1) Người công chính sẽ được ban thưởng từ Thiên Chúa: Hai điều Thiên Chúa ân thưởng cho những người trung thành là: hưởng phúc trường sinh (x/c Jn 6:39-40) và các người khôn ngoan sẽ trở nên rực rỡ. Những ai giúp cho người khác nên công chính cũng sẽ “chiếu sáng muôn đời như những vì sao.”

(2) Kẻ tội lỗi sẽ “chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời.” Tân Ước đề cập nhiều lần tới chốn tối tăm và lửa muôn đời không hề tắt. Sách Khải Huyền cũng đề cập tới một Sách khác bên cạnh Sách Trường Sinh. Sách này ghi chép các việc làm của kẻ dữ, và họ sẽ bị phán xét theo những điều ghi chép này (Rev 20:12).

2/ Bài đọc II: Nơi nào đã có ơn tha tội, thì đâu cần lễ đền tội nữa.

Mục đích của tác giả trong trình thuật hôm nay là nêu bật hiệu quả Hiến Lễ của Đức Kitô trong việc thanh tẩy tội lỗi và thánh hóa con người, qua việc so sánh với hy lễ của các tư tế trong Cựu Ước.

2.1/ Hy lễ của các tư tế: “Vị tư tế nào cũng phải đứng trong Đền Thờ lo việc phụng tự mỗi ngày và dâng đi dâng lại cũng ngần ấy thứ lễ tế; mà những lễ tế đó chẳng bao giờ xoá bỏ được tội lỗi.” Hy lễ của các tư tế không thể so sánh với Hiến Lễ của Đức Kitô vì chỉ có thể tha những tội nhẹ hay vô tình, và phải lặp đi lặp lại mỗi khi con người phạm tội. Hy lễ để đền tội trong Đền Thờ của Cựu Ước chấm dứt với Hiến Lễ của Chúa Giêsu trên đồi Golgotha. Một lý do nữa là sau khi Chúa Giêsu chịu chết ít lâu, Đền Thờ Jerusalem cũng bị tiêu hủy bởi quân đội Rôma, và không bao giờ được tái thiết nữa. Câu hỏi có thể được đặt ra cho người Do-thái không tin Đức Kitô: làm sao tội họ có thể được tha thứ nếu không còn chỗ để dâng hy lễ đền tội?

2.2/ Hiến lễ của Đức Kitô: “Còn Đức Kitô, sau khi dâng lễ tế duy nhất để đền tội cho nhân loại, Người đã lên ngự bên hữu Thiên Chúa đến muôn đời. Và từ khi đó, Người chờ đợi ngày các kẻ thù bị đặt làm bệ dưới chân. Quả thật, Người chỉ dâng hiến lễ một lần, mà vĩnh viễn làm cho những kẻ Người đã thánh hoá được nên hoàn hảo. Mà nơi nào đã có ơn tha tội, thì đâu cần lễ đền tội nữa.”

Nhờ hiệu quả của Hiến Lễ của Chúa Giêsu trên đồi Golgotha, Ngài lập ra Bí-tích Rửa Tội để tẩy sạch tội lỗi con người. Sau đó, nếu còn phạm tội, con người có thể chạy đến với Bí-tích Giao Hòa để xưng thú và nhận ơn tha thứ. Đây là món quà vô giá cho con người: Nếu Bí-tích Hòa Giải có sức mạnh tha mọi tội, ngay cả tội trọng cho con người; tại sao con người không biết lợi dụng khử trừ tội lỗi, để không phải trả lời Thiên Chúa trong Ngày Phán Xét? Người xưa phải mua lễ hy sinh để đền tội và phải hành hương lên Đền Thờ Jerusalem, chúng ta ngày nay chỉ cần một bước vào Tòa Cáo Giải của giáo-xứ để xưng tội là được Thiên Chúa xóa sạch mọi tội.

Hơn nữa, Hiến Lễ của Đức Kitô còn được tái diễn trên bàn thờ mỗi ngày để tha mọi tội nhẹ và ban ơn thánh cho con người trong giai đoạn hiện tại. Tại sao con người không biết dùng để thanh tẩy mỗi ngày và lãnh nhận ơn thánh để trở nên hoàn hảo hơn?

3/ Phúc Âm: Thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra.

3.1/ Những gì sẽ xảy ra trước Ngày Tận Thế: Trình thuật hôm nay tiếp liền trình thuật chiến tranh sẽ xảy ra và các tai ương dồn dập tới. Chúa Giêsu nói với dân chúng: “Nhưng trong những ngày đó, sau cơn gian nan ấy, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời sa xuống, và các quyền lực trên trời bị lay chuyển.” Các hành tinh của thái dương hệ sẽ không còn chiếu sáng thường được đề cập tới trong sách Tiên-tri như (Amo 8:9, Joel 2:10, 3:15, Eze 32:7, 8, Isa 13:10, 34:4).

Sau những sự kiện này, là sự xuất hiện của Con Người, như Chúa Giêsu tiên báo với dân chúng: ”Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Lúc đó, Người sẽ sai các thiên sứ đi, và Người sẽ tập họp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời.”

3.2/ Con người phải biết đọc điềm trời đất để biết Ngày Tận Thế tới: “Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi. Khi cành nó xanh tươi và đâm chồi nảy lộc, thì anh em biết là mùa hè đã đến gần. Cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết là Con Người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi. Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra.”

Trong cuộc đời, ngoài những điềm trong vũ trụ, con người còn được Thiên Chúa cho chứng kiến sự ra đi của những người thân trong gia đình, bạn bè, và những người chung quanh. Những sự ra đi này nhắc nhở cho con người biết sẽ đến ngày ra đi của mình, và con người không biết lúc nào vì trong những người đã ra đi không phải chỉ có những người lớn tuổi, mà còn đủ mọi hạng tuổi. Sự giả định mình chỉ chết khi lớn tuổi không có gì vững chắc cả; vì thế, cách tốt nhất là luôn chuẩn bị như ngày hôm nay là ngày tận thế của đời mình và sống làm sao để khỏi ân hận.

3.3/ Không ai biết được khi nào Ngày Tận Thế sẽ xảy ra: “Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay Người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi.” Chúa Giêsu muốn dạy con người hai điều:

(1) Ngày Tận Thế chắc chắn sẽ xảy ra, vì Ngài xác tín: “Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.” Khi nào xảy ra, không ai biết được, ngoại trừ Chúa Cha.

(2) Nếu những sự huy hoàng của thế gian sẽ qua, con người đừng bấu víu hay dựa vào phù du của thế gian; nhưng hãy biết tìm kiếm những giá trị vĩnh cửu trên trời.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

– Chúng ta cần phân biệt hai ngày tận thế: của cuộc đời chúng ta và của toàn thể vũ trụ. Khi chúng ta xuôi tay nằm xuống, đó là ngày tận thế của cuộc đời chúng ta. Ngày này cũng nghiêm trọng như Ngày Tận Thế của vũ trụ vậy, vì đó là ngày chấm dứt việc thay đổi lập trường hay lập công đền tội.

– Khi Thiên Chúa phán điều gì, mọi việc đều xảy ra như thế. Chúng ta đừng đánh bạc cuộc đời chúng ta, kẻo khi bừng tỉnh đã quá muộn màng và phải hư đi cả đời.

– Nhiều người chúng ta đã quá khinh thường và lơ là với hai Bí-tích vô cùng quan trọng trong cuộc đời. Bí-tích Hòa Giải có sức mạnh tha thứ mọi tội chúng ta phạm để khỏi lo lắng trả lời tội đã phạm với Chúa trong Ngày Phán Xét. Bí-tích Thánh Thể tha mọi tội nhẹ và giúp con người càng ngày càng trở nên thánh thiện hơn.

Skip to content