Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Giáo Hội

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

ĐỨC TRINH NỮ MARIA LÀ MẸ GIÁO HỘI – Thứ Hai sau Lễ Hiện Xuống

Mẹ Giáo Hội

Bài đọc: Gen 3:9-15, 20; Jn 19:25-34

1/ Bài đọc I: 9 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa gọi con người và hỏi: “Ngươi ở đâu? “10 Con người thưa: “Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn.”11 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa hỏi: “Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm ngươi ăn không? “12 Con người thưa: “Người đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho con trái cây ấy, nên con ăn.”13 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa hỏi người đàn bà: “Ngươi đã làm gì thế? ” Người đàn bà thưa: “Con rắn đã lừa dối con, nên con ăn.”14 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa phán với con rắn: “Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi.

15 Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.” Đất đai bị nguyền rủa vì ngươi; ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi, mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra.

20 Con người đặt tên cho vợ là E-và, vì bà là mẹ của chúng sinh.

2/ Phúc Âm: 25 Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la.26 Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.”27 Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. 28 Sau đó, Đức Giê-su biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói: “Tôi khát! “29 Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người.30 Nhắp xong, Đức Giê-su nói: “Thế là đã hoàn tất! ” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.

31 Hôm đó là ngày áp lễ, người Do-thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sa-bát, mà ngày sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống.32 Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giê-su.33 Khi đến gần Đức Giê-su và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người.34 Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra.

——————————————————————————–

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Đức Trinh Nữ Maria, Evà mới, là Mẹ của Giáo Hội.

          Tại sao Giáo Hội muốn chúng ta mừng ngày hôm nay : Đức Trinh Nữ Maria, Evà mới, là Mẹ của Giáo Hội ngay sau Lễ Hiện Xuống ? Chúng ta biết Lễ Hiện Xuống đánh dấu sự sinh ra chính thức của Giáo Hội vì các tông đồ và môn đệ của Chúa Giêsu cùng với Mẹ Maria là những phần tử đầu tiên của Giáo Hội, được đầy tràn ân sủng của Chúa Thánh Thần đã tung cửa ra đi khắp nơi để rao giảng Tin Mừng Cứu Độ theo như ý muốn của Chúa Giêsu.

          Nhưng Giáo Hội này có liên quan gì với những con người đầu tiên, Adong và Evà? Chúng ta học được sự liên quan này trong chương 5 của Thư Thánh Phaolô gởi tín hữu Rôma: Bởi tội của một người mà loài người phải chết thì cũng bởi sự vâng phục của một người mà loài người được cứu độ (Adong và Chúa Giêsu). Adong phạm tội là do sự xui giục của Bà Evà; Chúa Giêsu được sinh là do lời thưa “Xin Vâng” của Đức Trinh Nữ Maria.

          Hai bài đọc hôm nay được chọn rất khéo để làm sáng tỏ Kế hoạch Cứu Độ của Thiên Chúa. Bài đọc I nói lên sự hủy hoại của những gì cao đẹp Chúa dựng nên cho con người qua sự bất tuân của hai con người đầu tiên – Adong và Evà. Evà được gọi là “mẹ của chúng sinh” (nhân loại). Bài Phúc Âm nói lên sự trung thành và vâng phục của Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Chúa muốn Đức Mẹ là Mẹ của các tông đồ Chúa đã chọn để tiếp tục công việc cứu độ của Ngài; và như thế Mẹ Maria cũng chính thức là Mẹ của Giáo Hội.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Vì sự bất tuân của cặp vợ chồng đầu tiên – Adong và Evà – mà tội lỗi đã đột nhập vào thế gian và làm cho tất cả mọi người phải chết.

1.1/ Sự bất tuân của Evà và Adong: Sách Khởi Nguyên tường thuật sự sa ngã của Nguyên Tổ và phản ứng của họ khi phải đương đầu với Thiên Chúa như sau : ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa gọi con người và hỏi: “Ngươi ở đâu? “10 Con người thưa: “Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn.”11 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa hỏi: “Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm ngươi ăn không?”

          – Ông Adong thưa : “Người đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho con trái cây ấy, nên con ăn.”13 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa hỏi người đàn bà: “Ngươi đã làm gì thế?”

          – Bà Evà thưa: “Con rắn đã lừa dối con, nên con ăn.”

1.2/ Hình phạt do sự bất tuân: Đức Chúa đã ra các hình phạt sau đây cho 3 can phạm :

(1) Adong: Ba hình phạt Ông phải chịu :

          – Đất đai sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi, ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng.

          – Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn.

          – Phải chết : Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất.

(2) Evà: Ba hình phạt Bà phải chịu :

          – Mang nặng đẻ đau : Ta sẽ làm cho ngươi phải cực nhọc thật nhiều khi thai nghén; ngươi sẽ phải cực nhọc lúc sinh con.

          – Ngươi sẽ thèm muốn chồng ngươi và nó sẽ thống trị ngươi.

          – Phải chết : Đây là điều được hiểu ngầm vì Bà Evà cũng từ đất mà ra.

(3) Con rắn: cũng phải chịu ba hình phạt :

          – Phải bò bằng bụng ;

          – Phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời ;

          – Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.

          Ai là người đàn bà mà Đức Chúa đã gây mối thù với con rắn ? Đây chính là Mẹ Maria mà Thiên Chúa đã báo trước cho nhân loại. Ai là dòng giống của Mẹ Maria ? Đây chính là Chúa Giêsu Kitô và Giáo Hội của Ngài. Trong cuộc chiến đấu, Thiên Chúa đã tuyên bố trước phần chiến thắng sẽ thuộc về Chúa Giêsu và Đức Mẹ khi nói : Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.

          Sau đó, ông Adong đặt tên cho vợ là Evà (hawah), vì bà là mẹ của chúng sinh (tất cả sinh linh – hay).

2/ Phúc Âm : Vì sự vâng phục của Đức Mẹ và của Chúa Giêsu cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên Thập Giá mà Thiên Chúa đã tha mọi tội và cất đi bản án chết cho nhân loại.

2.1/ Vì lời thưa “Xin Vâng” của Đức Trinh Nữ Maria mà Chúa Giêsu – Con Thiên Chúa đã thụ thai trong lòng Trinh Nữ Maria.

          Chúng ta đọc thấy sự vâng phục của Đức Trinh Nữ Maria khi sứ thần Gabriel đến truyền tin cho Mẹ: Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi (Lk 1:38). Ngay khi Mẹ Maria thưa hai tiếng “Xin Vâng,” Thánh Tử Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa, đã mặc lấy xác phàm và bắt đầu công trình cứu độ loài người; hủy bỏ tội và bản án chết do ông Adong và bà Evà gây ra.

          Sự vâng lời của Mẹ Maria không chỉ giới hạn trong biến cố Truyền Tin, nhưng cả cuộc đời của Mẹ là lời thưa “Xin Vâng” với Thiên Chúa cho dẫu gặp bao nhiêu vất vả, khó khăn và đau khổ. Mẹ chấp nhận tất cả và đồng hành với Con mình cho đến đồi Golgotha và đứng dưới Thập Giá để cùng chịu đau khổ với con. Không những thế, Mẹ còn vâng lời Con để chấp nhận làm Mẹ của người tông đồ được Chúa Giêsu yêu, hình ảnh của Giáo Hội tương lai. Trong Giáo hội này, có những đứa con đáng yêu làm theo lệnh truyền của Chúa Giêsu, nhưng cũng không thiếu những đứa con ngỗ nghịch vẫn còn gây nên những vết thương đâm thấu trái tim Mẹ, như lời cụ già Simêon đã tiên báo. Mẹ chấp nhận tất cả vì yêu Chúa Giêsu con Mẹ và yêu loài người cũng là con của Mẹ. Tóm lại, Mẹ thưa lời “Xin Vâng” với Thiên Chúa và trung thành vâng lời đến cùng.

           

2.2/ Vì công nghiệp của Cuộc Thương Khó và cái chết của Chúa Giêsu mà Thiên Chúa đã cất đi bản án chết và phục hội địa vị làm con cho loài người (Rom 5:12-19).

          Thánh Phaolô trong Thư gởi các tín hữu Rôma là người đầu tiên nhận ra sự liên hệ giữa tội của Nguyên Tổ và công trình cứu độ của Chúa Giêsu. Ngài nói: “12 Vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết; như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội. 15 Nhưng sự sa ngã của Adong không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô, còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người” (Rom 5:12-15).

          Giống như ông Adong phạm tội là do sự cám dỗ của bà Evà, công trình cứu độ của Chúa Giêsu được thực hiện là do lời thưa “Xin Vâng” của Đức Mẹ. Giống như bà Evà là nguyên nhân cho sự sa ngã của ông Adong, Mẹ là nguyên nhân cho công cuộc cứu độ của Chúa Giêsu. Nếu Đức Mẹ đã thông phần đau khổ với Chúa Giêsu thì Mẹ cũng thông phần vinh quang với Con của mình.

          Thánh Phaolô kết luận chương 5, Thư gởi tín hữu Rôma bằng những lời này: “Tóm lại, cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống.19 Thật vậy, cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính” (Rom 5:18-19).

2.3/ Vì ý muốn của Chúa Giêsu và sự vâng phục của Mẹ và người môn đệ mà Chúa Giêsu thương mến. Đức Trinh Nữ Maria đã trở nên Mẹ của Giáo Hội do Chúa Giêsu thành lập.

          Thánh Gioan tường thuật việc Chúa Giêsu đặt Mẹ Maria làm Mẹ Giáo Hội dưới chân Thánh Giá cách đơn giản: “Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.” (Jn 19:26-27)       

          Như thánh Irênê đã nói: “Do sự tuân phục của mình, Mẹ đã trở thành nguyên nhân ơn cứu độ cho bản thân Mẹ và cho toàn thể nhân loại.” Cùng với thánh Irênê, nhiều Giáo Phụ xưa kia đã nói: “Cái thắt nút do sự bất tuân của Evà đã được tháo cởi do sự vâng phục của Đức Maria; cái mà trinh nữ Evà đã buộc lại do sự thiếu niềm tin, thì Trinh Nữ Maria đã tháo cởi do niềm tin của mình. So sánh Đức Maria với bà Evà, các Giáo Phụ gọi Đức Maria là “Mẹ các sinh linh” (mẹ các người sống) và thường tuyên bố rằng: “Do Evà có sự chết, do Maria, có sự sống.” (LG 56)

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

– Do ý muốn của Thiên Chúa, Bà Evà đã trở thành mẹ của chúng sinh tội lỗi. Do ý muốn của Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ Maria đã trở thành Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của nhân loại đã được tẩy rửa sạch tội bằng nước và máu châu báu của Chúa Giêsu.

– Tội bất tuân Thiên Chúa gây ra muôn vàn khổ đau cho ông Adong, bà Evà và toàn thể nhân loại. Sự vâng lời của Chúa Giêsu và Mẹ Maria đã lấy đi tội lỗi và án tử cho con người. Chúng ta phải biết noi gương Chúa Giêsu và Mẹ Maria để trung thành vâng lời Thiên Chúa cho đến cùng những gì chúng ta đã hứa với Thiên Chúa.

– Mẹ Maria luôn yêu thương quan tâm đến mọi con cái và chuyển cầu cách đắc lực cho chúng ta trước tòa Thiên Chúa. Chúng ta hãy luôn nhớ đến Mẹ và xin Mẹ che chở và chuyển cầu cùng Thiên Chúa cho chúng ta.

Skip to content