Thứ Bảy, tuần 31 Thường Niên

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

{audio}LCHN/audio/Thu Bay tuan 31 TN.mp3{/audio}

Thứ Bảy, Tuần XXXI TN, Năm Chẵn 

Bài đọc: Phil 4:10-19; Lk 16:9-15. 

1/ Bài đọc I: 

10 Nhờ Chúa, tôi rất vui mừng vì cuối cùng thấy tình cảm của anh em đối với tôi lại thắm thiết. Tình cảm đó vẫn sống động, nhưng anh em chỉ thiếu dịp tỏ ra.11 Không phải vì thiếu thốn mà tôi nói thế, bởi lẽ tôi đã học sống tự lập trong bất cứ hoàn cảnh nào.

12 Tôi sống thiếu thốn cũng được, mà sống dư dật cũng được. Trong mọi hoàn cảnh, no hay đói, dư dật hay túng bấn, tôi đã tập quen cả.

13 Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết.

14 Tuy nhiên, anh em đã chia sẻ với tôi, khi tôi gặp cơn quẫn bách, như thế là phải.

15 Chính anh em, những người thành Phi-líp-phê, anh em biết là trong giai đoạn tôi bắt đầu rao giảng Tin Mừng, lúc rời khỏi Ma-kê-đô-ni-a, không một Hội Thánh nào đã đóng góp vào các khoản chi thu của tôi, chỉ có anh em thôi;

16 bởi vì ngay khi tôi còn ở Thê-xa-lô-ni-ca, đôi lần anh em đã gửi cho tôi những gì tôi cần dùng.

17 Điều tôi tìm kiếm không phải là quà tặng, mà là những gì sinh hoa kết quả dồi dào cho anh em.

18 Tôi có đủ mọi thứ cần dùng, lại còn dư dật nữa là khác. Tôi rất đầy đủ, kể từ khi nhận được những gì anh em gửi đến tôi qua tay anh Ê-páp-rô-đi-tô. Quà anh em tặng cho tôi đó, chẳng khác nào hương thơm, lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa và được Người chấp nhận.

19 Thiên Chúa của tôi sẽ thoả mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời, theo sự giàu sang của Người trong Đức Ki-tô Giê-su.

 

2/ Phúc Âm:

                         

9 “Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu.

10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn.

11 Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em?

12 Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em?

13 “Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.”

14 Người Pha-ri-sêu vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều ấy, thì cười nhạo Đức Giê-su.

15 Người bảo họ: “Các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa.

 


 

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Biết cách xử dụng tiền của

             

            Tiền của là con dao hai lưỡi: nếu biết xử dụng, nó sẽ sinh ích trở lại cho chủ nhân; nếu không biết xử dụng, nó có thể làm cho chủ nhân mất tất cả, ngay mạng sống đời này và cuộc sống đời sau. Trong Bài đọc I, Thánh Phaolô khen các tín hữu Philipphê biết xử dụng tiền của để chia sẻ tình thương với ngài và sinh ích cho việc truyền giáo. Thiên Chúa sẽ ban muôn ơn cho họ vì đã biết dùng những của cải Ngài ban. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu chỉ dạy cho biết cách xử dụng tiền của để sinh những lợi ích thiêng liêng. Ngài cảnh cáo thái độ làm tôi hai chủ, thái độ coi Thiên Chúa ngang hàng với những nhu cầu vật chất.

 

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

 

1/ Bài đọc I: Biết dùng tiền của Chúa ban để sinh lợi ích cho mình và tha nhân.

 

            1.1/ Thánh Phaolô khen các tín hữu Philipphê biết dùng tiền của. Ngài khen họ:

            – không phải vì ngài cần tiền, vì ngài nói rõ với họ: “Không phải vì thiếu thốn mà tôi nói thế, bởi lẽ tôi đã học sống tự lập trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi sống thiếu thốn cũng được, mà sống dư dật cũng được. Trong mọi hoàn cảnh, no hay đói, dư dật hay túng bấn, tôi đã tập quen cả… Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết.”

            – nhưng vì lòng yêu mến của họ dành cho ngài được biểu tỏ qua sự chăm sóc: “Nhờ Chúa, tôi rất vui mừng vì cuối cùng thấy tình cảm của anh em đối với tôi lại thắm thiết. Tình cảm đó vẫn sống động, nhưng anh em chỉ thiếu dịp tỏ ra… Tuy nhiên, anh em đã chia sẻ với tôi, khi tôi gặp cơn quẫn bách, như thế là phải.”

             1.2/ Các tín hữu Philipphê nhận ra những lợi ích họ đã nhận được từ Thánh Phaolô:

            – Nhiều người nhận ơn nhưng không mấy kẻ biết và trả ơn: Thánh Phaolô đã thành lập nhiều giáo đòan và ngài đã dành tình thương cho tất cả các giáo đòan, nhưng Giáo đòan Philipphê là giáo đòan duy nhất tình nguyện giúp đỡ Thánh Phaolô, và ngài cám ơn tình thương của họ dành cho ngài: “Chính anh em, những người thành Philípphê, anh em biết là trong giai đoạn tôi bắt đầu rao giảng Tin Mừng, lúc rời khỏi Macêđônia, không một Hội Thánh nào đã đóng góp vào các khoản chi thu của tôi, chỉ có anh em thôi; bởi vì ngay khi tôi còn ở Thessalônica, đôi lần anh em đã gửi cho tôi những gì tôi cần dùng.”

            – Thiên Chúa đòi các tín hữu phải giúp các nhà truyền giáo vì họ đã nhận được những ơn lành Ngài ban cho họ qua các nhà truyền giáo. Con người dễ nhận ra những lợi lộc vật chất hơn là những ơn lành thiêng liêng. Ví dụ: đức tin là quà tặng vô giá mà Thiên Chúa ban cho con người qua việc rao giảng Tin Mừng của các nhà truyền giáo; vì những lợi ích do đức tin đem tới không phải chỉ ở đời này mà còn giúp cho con người đạt tới kết quả mai sau. Vì có đức tin, nên con người có thể sinh hoa trái dồi dào, và hoa trái đầu tiên là những công việc từ thiện. Thánh Phaolô chỉ cho các tín hữu thấy điều này: “Điều tôi tìm kiếm không phải là quà tặng, mà là những gì sinh hoa kết quả dồi dào cho anh em.” 

            1.3/ Của dâng cho Thiên Chúa sẽ được Ngài chấp nhận và ban trở lại gấp trăm: Của cải là của Thiên Chúa trao ban cho con người xử dụng. Nếu con người biết xử dụng như các tín hữu Philipphê, chúng sẽ trở thành của lễ hy sinh dâng lên Thiên Chúa và được Ngài vui lòng chấp nhận. Thiên Chúa sẽ không bao giờ chịu thua lòng quảng đại của con người, Ngài sẽ ban lại cho người dâng gấp ngàn lần, như Thánh Phaolô cầu nguyện cho các tín hữu: “Thiên Chúa của tôi sẽ thoả mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời, theo sự giàu sang của Người trong Đức Kitô Giêsu.”  

2/ Phúc Âm: Hãy học cho biết cách dùng tiền của đời này. 

            2.1/ Biết dùng tiền của: Người biết dùng tiền của sẽ không tiêu xài hoang phí vào những việc không cần thiết, nhưng biết dùng tiền để sinh ích lợi cho chính mình và cho người khác như:

            (1) dùng tiền của để trau dồi các tài năng cần thiết cho cuộc sống như sách vở, học hành; hay có thể cho những người cần dùng nó bằng cách cung cấp học bổng hay các công trình nghiên cứu có lợi cho gia đình nhân lọai.

            (2) dùng tiền của để giúp đỡ người nghèo khó: Tin Mừng Matthêu, chương 25 dạy: Những gì chúng ta làm cho những người khốn khổ là làm cho Thiên Chúa. Chúa Giêsu cũng tái xác nhận điều này: “Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu.”

 

            2.2/ Hãy chứng tỏ lòng trung tín với Thiên Chúa qua việc dùng tiền của: Cuộc đời là bãi chiến trường để học hỏi và thử nghiệm, nó cũng là dịp để Thiên Chúa đánh giá con người:

            – qua sự trung tín trong việc nhỏ: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn.”

            – qua sự trung tín trong việc dùng những của cải bất chính: “Nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em?”

            – qua sự trung tín trong việc dùng của cải người khác: của đau con xót, con của mình đau hơn con của người: “Nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em?”

 

            2.3/ Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ: Không giống như thời đại ngày nay, người nô lệ hay gia nhân thời xưa chỉ có thể phục vụ một chủ mà thôi.

            Cho dẫu ngày nay con người có thể làm tôi hai chủ, mức độ trung thành với hai chủ không bằng nhau: hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ.

            Cũng vậy trong việc phục vụ Thiên Chúa: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được.” Rất nhiều người suy nghĩ ngược lại với Chúa Giêsu: họ nghĩ họ có cách để phục vụ cả hai một lúc. Một ví dụ điển hình là người Pharisêu: “họ vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều ấy, thì cười nhạo Đức Giêsu.” Có những người vì ham hố kiếm tiền nên đã không còn thời giờ cho Thiên Chúa, ngay cả việc đi tham dự Thánh Lễ ngày Chủ Nhật.

           

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

 

            – Mọi của cải trên đời này là của Thiên Chúa trao ban cho chúng ta để xử dụng. Chúng ta không phải là chủ nhân, mà chỉ là người quản lý.

            – Chúng ta phải biết xử dụng của cải Chúa ban đời này để sinh lợi ích cho mình và tha nhân, đồng thời mua lấy những lợi ích đời sau.

            – Chúng ta không thể làm tôi hai chủ: vừa mong muốn mọi hưởng thụ đời này vừa mong ước đạt tới Nước Trời mai sau.

 

CÁC BÀI VIẾT KHÁC
{loadposition user11}
Skip to content