Thứ Bảy – Tuần 8 – TN2

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Thứ Bảy – Tuần 8 – TN2 – Năm Chẵn

Bia đọc: Judah 1:17, 20b-25; Mk 11:27-33.

1/ Bài đọc I: 17 Anh em thân mến, phần anh em hãy nhớ lại những lời các Tông Đồ của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, đã nói trước kia.

Hãy xây dựng đời mình trên nền tảng đức tin rất thánh của anh em, hãy cầu nguyện nhờ Thánh Thần,

21 hãy cố gắng sống mãi trong tình thương của Thiên Chúa, hãy chờ đợi lòng thương xót của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, để được sống đời đời.

22 Những người do dự thì anh em phải thương xót;

23 hãy lo cứu họ, kéo họ ra khỏi lửa thiêu. Còn những người khác, thì anh em phải vừa thương xót, vừa sợ hãi, gớm ghét ngay cả chiếc áo đã bị thân xác họ làm cho ra ô uế.

24 Xin kính dâng Đấng có quyền phép gìn giữ anh em khỏi sa ngã và cho anh em đứng vững, tinh tuyền, trước vinh quang của Người, trong niềm hoan lạc,

25 xin kính dâng Thiên Chúa duy nhất, Đấng Cứu Độ chúng ta, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, kính dâng Người vinh quang, oai phong, sức mạnh và quyền năng, trước mọi thời, bây giờ và cho đến muôn đời! A-men.

2/ Phúc Âm: 27 Đức Giê-su và các môn đệ lại vào Giê-ru-sa-lem. Người đang đi trong Đền Thờ, thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng Người và hỏi:

28 “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy?”

29 Đức Giê-su đáp: “Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Các ông trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.

30 Vậy, phép rửa của ông Gio-an là do Trời hay do người ta? Các ông trả lời cho tôi đi!”

31 Họ bàn với nhau: “Nếu mình nói: “Do Trời,” thì ông ấy sẽ vặn lại: “Thế sao các ông lại không tin ông ấy?

32 Nhưng chẳng lẽ mình nói: “Do người ta.” Họ sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gio-an thật là một ngôn sứ.

33 Họ mới trả lời Đức Giê-su: “Chúng tôi không biết.” Đức Giê-su liền bảo họ: “Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.”


GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Sống thành thực theo chỉ thị của Đức Kitô thay vì chạy theo những ngụy biện của thế gian.

Đức Kitô và các tông đồ của Ngài cố gắng dạy dỗ dân chúng nhận ra sự thật và tuân theo những giới răn của Thiên Chúa; nhưng các ngài biết có những người tuy nhận mình tin theo Thiên Chúa, nhưng luôn gieo vãi những học thuyết sai lầm để kéo dân chúng theo họ. Thánh Phaolô gọi họ là sói đội lốt chiên. Thánh Gioan gọi họ là những kẻ phản Kitô.

Các bài đọc hôm nay giúp các tín hữu nhận ra những ngụy biện sai lầm của họ và cách thức làm sao trung thành với giáo lý trung thực của Đức Kitô. Trong bài đọc I, sau khi đã vạch ra những nguy hiểm, tác giả Thư Judas khuyên các tín hữu phải thực hành những điều cần thiết để bảo vệ đức tin và thực hành bác ái để duy trì tinh thần hiệp nhất trong cộng đoàn. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu biết rõ mưu mô của một số các kinh sư và biệt phái đang tìm cớ giết Ngài bằng cách đặt câu hỏi “Ngài lấy uy quyền gì mà thanh tẩy Đền Thờ?” Thay vì trả lời Ngài đặt lại cho họ một câu hỏi “Phép Rửa của ông Gioan do Trời hay do người ta?” như một điều kiện trước khi Ngài trả lời cho họ.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Hãy trung thành sống sự thật và yêu thương tha nhân.

1.1/ Những điều các tín hữu cần làm: Tác giả Thư Judas khuyên các tín hữu phải giữ những điều cần thiết như sau:

+ “Hãy nhớ lại những lời các Tông Đồ của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã nói trước kia.” Tính tông truyền rất quan trọng vì những kẻ rao giảng sai lạc luôn tìm cách lèo lái sự thật mà các tông đồ rao giảng. Các ngài rao giảng cho chúng ta sự thật đến từ Thiên Chúa qua Đức Kitô.

+ “Hãy xây dựng đời mình trên nền tảng đức tin rất thánh của anh em.” Đức tin là món quà vô giá các tín hữu nhận được từ Thiên Chúa qua lời rao giảng của các môn đệ. Các tín hữu cần xây căn nhà của cuộc đời mình trên nền tảng đức tin chắc chắn này.

+ “Hãy cầu nguyện nhờ Thánh Thần.” Chúng ta không biết cách cầu nguyện sao cho xứng hợp. Hầu hết sự cầu nguyện của chúng ta tập trung trong việc cầu xin những điều có thể không đẹp lòng Thiên Chúa. Vì thế, hãy theo sự hướng dẫn của Thánh Thần mà Đức Kitô sai đến để cư ngụ trong tâm hồn các tín hữu. Ngài sẽ giúp các tín hữu biết cách cầu nguyện theo ý Chúa.

+ “Hãy cố gắng sống mãi trong tình thương của Thiên Chúa.” Chúa Giêsu cũng từng khuyên các tông đồ: “Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy.” Nếu các tín hữu ở lại trong tình yêu Thiên Chúa, họ sẽ có tình yêu Thiên Chúa để yêu thương tha nhân.

+ “Hãy chờ đợi lòng thương xót của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, để được sống đời đời.” Đích điểm của cuộc đời là cuộc sống vĩnh cửu với Thiên Chúa. Để đạt được cuộc sống này, chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi.

1.2/ Giúp đỡ tha nhân: Tuy lên án những người gieo rắc những học thuyết lầm lạc, tác giả Thư Judas khuyên các tín hữu phải có lòng thương xót đến ba loại người:

(1) Những người nghi ngờ: là những người chưa sở hữu sự thật. Họ vẫn còn do dự giữa sự thật và sự sai trá. Chúng ta phải kiên nhẫn giảng giải và cầu nguyện để đem họ về cho Thiên Chúa.

(2) Những người ngây thơ: là những người chưa có trí khôn đủ để nhận ra sự thật. Hãy lo cứu họ, kéo họ ra khỏi lửa thiêu.

(3) Những người tội lỗi: là những người phạm tội vì yếu đuối xác thịt. Đối với những người này, “anh em phải vừa thương xót, vừa sợ hãi, gớm ghét ngay cả chiếc áo đã bị thân xác họ làm cho ra ô uế.” Chúng ta ghét tội lỗi nhưng phải yêu tội nhân.

Trong phần vinh tụng, tác giả kính dâng lời chúc tụng lên Đức Kitô và Thiên Chúa, “Đấng duy nhất có quyền phép gìn giữ anh em khỏi sa ngã và cho anh em đứng vững, tinh tuyền, trước vinh quang của Người, trong niềm hoan lạc.”

2/ Phúc Âm: Cuộc đấu trí giữa Chúa Giêsu và những nhà lãnh đạo Do-thái

Bối cảnh của cuộc đấu trí hôm nay là biến cố Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ Jerusalem trong trình thuật hôm qua. Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến chất vấn Người, không phải vì lo lắng cho Đền Thờ của Thiên Chúa; nhưng để tìm cớ tiêu diệt Người.

2.1/ Câu hỏi được đặt ra bởi các thượng tế, kinh sư và kỳ mục: Họ hỏi Chúa Giêsu: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy?”

Chúa dư biết: Nếu Chúa trả lời bởi Trời, họ sẽ bắt Ngài vì tội phạm thượng. Nếu Chúa trả lời bởi Ngài, họ sẽ bắt Ngài vì tội phá hủy Đền Thờ. Trả lời cách nào họ cũng có lý do để bắt Chúa. Biết thâm ý của họ nên thay vì trả lời, Chúa Giêsu đặt ngược cho họ một câu hỏi như một điều kiện họ phải thỏa mãn trước khi nghe câu trả lời của Ngài. Chúa Giêsu hỏi: “Phép Rửa của ông Gioan là do Trời hay do người ta?” Nếu họ chú ý đế câu hỏi của Chúa, họ sẽ biết là câu trả lời cho họ.

2.2/ Hai phản ứng:

(1) của các thượng tế, kinh sư và kỳ mục: Họ bàn thảo với nhau: Nếu mình nói: “Do Trời”, thì ông ấy sẽ vặn lại: “Thế sao các ông lại không tin ông ấy?” Nhưng nếu mình nói: “Do người ta!” Dân chúng sẽ ném đá mình, vì ai nấy đều cho ông Gioan thật là một ngôn sứ. Vì thế, họ trả lời: “Chúng tôi không biết.”

(2) của Chúa Giêsu: Vì họ không đáp ứng điều kiện Chúa đưa ra, nên Ngài nói với họ: “Tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.”

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

– Chúng ta phải thành tâm tìm hiểu sự thật. Đừng để bất cứ lý do gì: kiêu hãnh, lợi nhuận, ghen ghét làm chúng ta ở trong sự gian trá.

– Con người chúng ta không khôn ngoan hơn Thiên Chúa vì Ngài dựng nên ta. Hãy khiêm nhường để học hỏi sự thật đến từ Thiên Chúa.

– Nếu không chịu học hỏi và sống theo sự thật, chúng ta sẽ không bao giờ đạt được đích điểm là cuộc sống đời đời với Thiên Chúa.

– Biết sự thật giúp chúng ta nhận ra những giả trá của thế gian và của ma quỉ.

Skip to content