Thứ Hai – Tuần 1 – TN2

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Thứ Hai – Tuần 1 – TN2

 

Bài đọc: I Sam 1:1-8; Mk 1:14-20.

 

1/ Bài Đọc I : 1 Có một người quê thành Ra-ma-tha-gim Xô-phim, thuộc miền núi Ép-ra-im, tên là En-ca-na, con ông Giơ-rô-kham; ông Giơ-rô-kham là con ông Ê-li-hu, ông Ê-li-hu là con ông Tô-khu, ông Tô-khu là con ông Xúp, người Ép-ra-tha. 2 Người ấy có hai vợ, một bà tên là An-na, một bà tên là Pơ-nin-na. Bà Pơ-nin-na có con, còn bà An-na không có con.

3 Hằng năm, người ấy từ thành mình lên thờ lạy và dâng hy lễ cho Đức Chúa các đạo binh tại Si-lô. Ở đó có hai con trai ông Ê-li là Khóp-ni và Pin-khát làm tư tế của Đức Chúa.

4 Đến ngày ông En-ca-na dâng hy lễ, ông thường chia các phần cho bà Pơ-nin-na, vợ ông, và cho các con trai con gái bà ấy. 5 Còn bà An-na, thì ông chia cho một phần ngon, vì ông yêu bà, mặc dù Đức Chúa đã làm cho bà không sinh sản được. 6 Bà kia, đối thủ của bà, cứ chọc tức bà, để hạ nhục bà, vì Đức Chúa đã làm cho bà không sinh sản được. 7 Ông vẫn làm như thế năm này qua năm nọ, mỗi lần bà lên Nhà của Đức Chúa; còn bà kia cứ chọc tức bà như thế. Bà khóc và không chịu ăn. 8 Ông En-ca-na, chồng bà, bảo bà: “An-na, sao em khóc? Sao em không chịu ăn? Sao lòng em rầu rĩ vậy? Đối với em, anh lại không hơn mười đứa con trai sao?” 

 

2/ Phúc Âm: 14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa.

15 Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” 16 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá.

17 Người bảo họ: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” 18 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

19 Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền.

20 Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.


 

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Cùng nhau làm việc.

           

            Người Việt Nam chúng ta rất thành công khi làm việc một mình; nhưng thường thất bại khi phải làm việc chung với người khác. Lý do là vì chúng ta sợ: sợ bị mất quyền hành, sợ người khác hơn mình, sợ phải san sẻ lợi lộc cho người khác. Để có thể làm việc chung, chúng ta phải vượt qua những nỗi lo sợ này; phải cho các cộng sự viên của mình cơ hội để họ chứng minh họ xứng đáng với niềm tin của chúng ta; và phải nhìn thấy những mối lợi do sự làm việc chung mang lại hơn là lo sợ những gì chúng ta phải mất.

            Hơn nữa, để làm việc chung có hiệu quả, trước khi trao công việc, chúng ta phải: huấn luyện để các cộng sự viên biết làm những gì chúng ta trao cho họ; trao việc là phải trao quyền hành: cộng sự viên là những người đại diện chúng ta để giải quyết vấn đề, chúng ta cần cho họ biết trước những giới hạn về quyền hành nếu có; và phải giúp mọi phương tiện, để họ có thể thi hành sứ vụ được trao phó.

            Các Bài đọc hôm nay cho thấy ích lợi của làm việc chung: Trong Bài Đọc I, tác giả nêu lên sự tương phản giữa sự khinh thường và sự thông cảm hoàn cảnh đau khổ của bà Hannah. Bà Peninnah luôn tìm cơ hội để chọc tức và khinh thường; trong khi ông Elkanah luôn tìm dịp an ủi và yêu thương bà Hannah. Trong Phúc Âm, sau khi nhận lãnh sứ vụ từ Chúa Cha, Chúa Giêsu mời gọi 4 môn đệ đầu tiên để Ngài huấn luyện họ, trước khi sai họ đi để tiếp tục sứ vụ của Ngài trên trần gian.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài Đọc I: Hai thái độ trước nỗi đau khổ của tha nhân

           

1.1/ Thái độ khinh thường và chọc tức của bà Peninnah: Trình thuật kể ông Elkanah có hai vợ: bà Peninnah và bà Hannah. Bà Peninnah có con, còn bà Hannah không có con. Hằng năm, ông Elkanah đưa gia đình lên thờ lạy và dâng hy lễ cho Đức Chúa các đạo binh tại Shiloh. Đến ngày ông Elkanah dâng hy lễ, ông thường chia các phần cho bà Peninnah, vợ ông, và cho các con trai con gái bà ấy. Còn bà Hannah, thì ông chia cho một phần ngon, vì ông yêu bà, mặc dù Đức Chúa đã làm cho bà không sinh sản được.

            Ông Elkanah đối xử công bằng đồng đều và yêu thương mọi người trong gia đình; nhưng bà Peninnah thì không. Bà luôn kiếm cơ hội để chọc tức và hạ nhục bà Hannah, vì Đức Chúa đã làm cho bà không sinh sản được. Đây là điều thường xảy ra cho những người có nhiều vợ, vì bà nào cũng muốn không những được chồng thương yêu; nhưng còn phải ghét bỏ những bà khác.

1.2/ Thái độ thông cảm với nỗi buồn tủi của bà Hannah: Khi nhìn thấy nỗi đau khổ của bà Hannah, ông Elkanah biết ông không thể thay đổi tính kiêu ngạo và ghen tị của bà Peninnah; nên ông dành tình yêu thương cho Bà Hannah nhiều hơn. Khi thấy bà khóc và không chịu ăn, ông Elkanah an ủi bà: “Hannah, sao em khóc? Sao em không chịu ăn? Sao lòng em rầu rĩ vậy? Đối với em, anh lại không hơn mười đứa con trai sao?”

            Làm vợ mà không có con là một sự sỉ nhục cho người đàn bà. Miệng lưỡi người thế gian thường cho là hậu quả của việc ăn ở thất nhân ác đức. Đó là lý do bà Hannah u sầu đau khổ: Bà biết mình không ăn ở thất nhân, ác đức; nên Bà đến cầu xin thống thiết với Thiên Chúa. Nếu Ngài thương cất nỗi nhục nhằn và ban cho Bà một mụn con trai, Bà sẽ dâng con trả lại cho Thiên Chúa, để nó phục vụ Ngài suốt đời; chứ Bà sẽ không giữ con cho mình. Thiên Chúa đã thấu hiểu nỗi đau khổ của Bà; nên qua miệng thầy cả Eli, Ngài hứa sẽ ban cho Bà điều Bà xin.     

2/ Phúc Âm: Chúa Giêsu gọi 4 môn đệ đầu tiên.

2.1/ Tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá: Trình thuật hôm nay bắt đầu sứ vụ công khai rao giảng của Chúa Giêsu sau 30 năm ẩn mình tại Nazareth. Sứ điệp của Chúa Giêsu cho mọi người: “Thời kỳ đã mãn, và triều đại của Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy xám hối và tin vào Tin Mừng.” Hai điều quan trọng Chúa muốn nhấn mạnh đến:

            (1) Thời giờ đã điểm, triều đại của Thiên Chúa đã đến: Giống như Thư Do-Thái, Marcô nhấn mạnh đến sự xuất hiện quan trọng của Chúa Giêsu: tuy vẫn có sự liên tục trong Kế Họach Cứu Độ, nhưng Chúa Giêsu mang Kế-hoạch này đến chỗ hoàn hảo.

            (2) Anh em hãy xám hối và tin vào Tin Mừng: Đây là điều kiện để con người được hưởng Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa.

            Để kiếm người cộng tác loan truyền sứ điệp, Chúa Giêsu gọi các môn đệ đầu tiên. Ngài không xa lạ gì với Biển Hồ Galilee và dân chài lưới, có thể Ngài đã từng dạo chơi chung quanh, và đã nói chuyện với họ; nhưng hôm nay, Ngài mời gọi họ bỏ mọi sự để cất bước theo Ngài. Nghề đánh cá là nghề khó nhọc và đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn: phải thả lưới bắt cá khi nào cá đi tìm mồi, chứ không phải muốn thả lúc nào thì thả. Thời giờ bắt cá thường là đêm tối cho đến lúc tảng sáng, đó là giờ ngủ của con người. Chúa Giêsu chỉ hứa hẹn với các ông một điều: “Tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Nói cách khác, Ngài hứa sẽ huấn luyện các ông để cứu vớt linh hồn của người ta. Ngài muốn cho các ông nhận ra ý nghĩa của cuộc đời bằng chính việc các ông đang làm: Đánh cá để kiếm của ăn sinh sống không quan trọng cho bằng việc đánh cá để cứu linh hồn các con người đang cần đến các ông.

2.2/ Thái độ của các môn đệ khi được Chúa Giêsu gọi.

            (1) Simon và Anrê: Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. Thái độ của hai ông đáp trả rất can đảm và dứt khóat. Can đảm vì phải bỏ nghề nghiệp sinh sống, các ông không chút thắc mắc “giải nghệ rồi làm gì ăn?” Dứt khóat vì quyết định rất nhanh chóng, không tiếc nuối chút nào cả.

            (2) Giacôbê và Gioan: Các ông bỏ cha mình là ông Zebedee ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người. Hai ông không những bỏ nghề mà còn bỏ cả cha, đấng sinh thành ra mình. Chúa Giêsu phải có điều gì lôi cuốn các ông hơn là nghề nghiệp và tình cảm gia đình.         

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

            – Thiên Chúa có thể làm tất cả một mình, nhưng Ngài muốn sự cộng tác của con người. Ngài muốn con người cộng tác với nhau để cùng nhau sinh sống và giúp đỡ lẫn nhau. Để có thể làm việc chung, chúng ta cần tin tưởng, thông cảm, giúp đỡ, và tạo cơ hội thuận tiện cho tha nhân để họ có thể đóng góp vào công việc chung.

            – Chúng ta cần tuyệt đối tránh thái độ kiêu ngạo, khinh thường tha nhân, và sợ họ hơn mình. Để có được những điều này, chúng ta cần có tầm nhìn rộng lớn, tích cực, và những lợi ích do làm việc chung mang lại.

            – Chúng ta cần phản ứng cách tích cực trước lời mời gọi của Thiên Chúa; nhất là trong việc rao giảng Tin Mừng. Mỗi người được Chúa ban tài năng và hoàn cảnh khác nhau để góp phần trong việc mang Lời Chúa đến cho mọi người.

Skip to content