Thứ Hai – Tuần 19 – TN2

 

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

Thứ Hai – Tuần 19 – TN2

Bài đọc: Eze 1:2-5, 24-28; Mt 17:22-27

1/ Bài đọc I: 3 Có lời ĐỨC CHÚA phán với tư tế Ê-dê-ki-en, con ông Bu-di, trong xứ Can-đê, bên bờ sông Cơ-va. Ở đó, tay ĐỨC CHÚA đặt trên ông.

4 Tôi nhìn, thì kìa một cơn gió bão từ phương Bắc thổi đến; có đám mây lớn, có lửa loé ra và ánh sáng chiếu toả chung quanh; ở chính giữa như có một kim loại lấp lánh, ở chính giữa lửa.

5 Ở chính giữa, có cái gì tựa như bốn sinh vật. Đây là dáng vẻ của chúng: chúng trông giống như người ta.

24 Khi chúng đi, tôi nghe tiếng cánh vẫy giống như tiếng nước chảy mạnh; như tiếng của Đấng Toàn Năng, tiếng ấy ồn ào như tiếng trong một doanh trại. Khi chúng dừng lại, thì cánh rủ xuống.

25 Có tiếng vọng xuống từ trên cái vòm, ngay trên đầu chúng.

26 Từ trên cái vòm, ngay trên đầu chúng, có cái gì giống như đá lam ngọc, tựa như cái ngai, và trên cái gì tựa như cái ngai đó, có cái trông như hình dáng một người ở trên ngai đó, ở trên cao.

27 Và tôi thấy có cái gì giống như kim loại lấp lánh, giống như một đám lửa bao quanh, từ khoảng coi như ngang lưng trở lên, còn từ khoảng coi như ngang lưng trở xuống, tôi thấy có cái gì giống như một đám lửa và ánh sáng chiếu toả chung quanh.

28 Như hình cầu vồng xuất hiện trên mây một ngày mưa thế nào, thì ánh sáng chiếu toả chung quanh cũng như vậy. Đó là một cái gì trông tựa vinh quang của ĐỨC CHÚA. Vừa thấy thế, tôi liền sấp mặt xuống, và tôi nghe có tiếng đang nói.

2/ Phúc Âm: 22 Khi thầy trò tụ họp ở miền Ga-li-lê, Đức Giê-su nói với các ông: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời,

23 họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy.” Các môn đệ buồn phiền lắm.

24 Khi thầy trò tới Ca-phác-na-um, thì những người thu thuế cho đền Thờ đến hỏi ông Phê-rô: “Thầy các ông không nộp thuế sao?”

25 Ông đáp: “Có chứ!” Ông về tới nhà, Đức Giê-su hỏi đón ông: “Anh Si-môn, anh nghĩ sao? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế? Con cái mình hay người ngoài?”

26 Ông Phê-rô đáp: “Thưa, người ngoài.” Đức Giê-su liền bảo: “Vậy thì con cái được miễn.

27 Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu; con cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra: anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan; anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh.” 


 

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Sự hiện diện của Chúa trong Đền Thờ.

Thiên Chúa tuy là Đấng Vô Hình nhưng đã chọn để ở lại với con người trong Đền Thờ vì yêu thương con người. Bắt đầu từ Đền Thờ Jerusalem và lan rộng ra các đền Thờ khắp nơi trên thế giới. Một trong những bổn phận của con người là đóng thuế (10%) để bảo trì và chi phí những thứ cần thiết cho Đền Thờ.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Thị kiến đầu tiên của tiên tri Êzêkiel.

Bắt đầu từ hôm nay, các bài đọc I trong chu kỳ II (năm chẵn) sẽ được lấy từ sách của tiên tri Êzêkiel, một trong 4 tiên tri lớn. Ông sống trong Thời kỳ lưu đày Babylon và họat động trong khỏang 593-571 BC. Tên của ông có nghĩa “Chúa kiện tòan (người này).” Bởi vì ông thuộc giòng dõi tư tế, nên có lẽ ông được ăn học, đặc biệt về Luật, kết hôn (Eze 24:18), và cha ông, Buzi (Eze 1:2) có thể có ít nhiều ảnh hưởng trên thành Jerusalem. Truyền thồng nói ông được an táng trong một ngôi mộ ở Al-Kift, gần thành phố Hilla (Iraq hiện nay), không xa thành Babylon ngày xưa bao nhiêu.

Có thể nói thế hệ của tiên tri Êzêkiel là thế hệ gạch nối giữa quá khứ (Israel và Judah bị bại trận và lưu đày) và tương lai (Đền Thờ Jerusalem sẽ được xây dựng lại và Israel sẽ được phục hồi) và sách của ông phản ánh rất rõ hai chủ đề này. Thời gian lưu đày Babylon là khỏang 70 năm, như thế thời gian hồi hương và bắt đầu xây dựng lại Đền Thờ Jêrusalem nằm trong khỏang 520-518 BC.

Đền Thờ Jêrusalem là một trong những chủ đề chính của tiên tri Êzêkiel vì đây sẽ là nơi Chúa các đạo binh ở với Dân Người. Ông ghi lại tỉ mỉ những chi tiết cần thiết để xây dựng lại Đền Thờ trong tương lai, bắt đầu từ thị kiến đầu tiên: Tôi nhìn, thì kìa một cơn gió bão từ phương Bắc thổi đến; có đám mây lớn, có lửa loé ra và ánh sáng chiếu toả chung quanh; ở chính giữa như có một kim loại lấp lánh, ở chính giữa lửa. Ở chính giữa, có cái gì tựa như bốn sinh vật. Đây là dáng vẻ của chúng: chúng trông giống như người ta. Khi chúng đi, tôi nghe tiếng cánh vẫy giống như tiếng nước chảy mạnh; như tiếng của Đấng Toàn Năng, tiếng ấy ồn ào như tiếng trong một doanh trại. Khi chúng dừng lại, thì cánh rủ xuống.

Thị kiến đầu tiên thuật lại việc ông nhìn thấy những gì từ trời xa xuống: tuy ông không nhìn thấy rõ ai là người ngồi trên ngai, nhưng qua cách mô tả chúng ta biết đó là Thiên Chúa. 4 sinh vật có cánh mà ông mô tả “chúng trông giống như người ta,” đã được nhiều tác giả và họa sĩ đồng nhất với 4 Thánh Ký: Matthêu (đầu người), Marcô (đầu sư tử), Luca (đầu bò), và Gioan (đầu phượng hoàng).

Những gì tiên tri thuật lại dưới đây khuôn mẫu của Đền Thờ Đức Chúa cho Đền Thánh Jerusalem sẽ được xây sau này: Có tiếng vọng xuống từ trên cái vòm, ngay trên đầu chúng. Từ trên cái vòm, ngay trên đầu chúng, có cái gì giống như đá lam ngọc, tựa như cái ngai, và trên cái gì tựa như cái ngai đó, có cái trông như hình dáng một người ở trên ngai đó, ở trên cao. Và tôi thấy có cái gì giống như kim loại lấp lánh, giống như một đám lửa bao quanh, từ khoảng coi như ngang lưng trở lên, còn từ khoảng coi như ngang lưng trở xuống, tôi thấy có cái gì giống như một đám lửa và ánh sáng chiếu toả chung quanh. Như hình cầu vồng xuất hiện trên mây một ngày mưa thế nào, thì ánh sáng chiếu toả chung quanh cũng như vậy. Đó là một cái gì trông tựa vinh quang của Đức Chúa.

2/ Phúc Âm: Trả thuế Đền Thờ?

Đền Thờ mà Chúa Giêsu và Phêrô phải đóng thuế hôm nay cũng là Đền Thờ Jerusalem mà tiên tri Êzêkiel đề cập tới trong Bài đọc I. Có rất nhiều chi phí cho Đền Thờ: lễ hy sinh sáng chiều qua việc sát tế con chiên một tuổi, rượu, bột, và dầu ôliu. Những thứ này sau khi dâng sẽ là thức ăn nuôi hàng tư tế, ngòai ra còn phải mua dụng cụ, hương lửa, và quần áo cần cho việc tế lễ. Sách Xuất Hành (Exo 30:13) ấn định: Tất cả các đàn ông Do Thái, 20 tuổi trở nên, phải đóng góp vào thuế Đền Thờ mỗi năm ½ shekel (khỏang lương của 2 ngày làm việc). Phương pháp trả tiền được ấn định như sau: Mỗi năm vào tháng Ba (Adar), người có trách nhiệm trong các làng mạc sẽ ra thông cáo cho biết thời gian phải trả thuế Đền Thờ đã đến và các quầy đóng thuế sẽ được đặt các nơi để thâu nhận thuế. Nếu ai không trả thuế trước ngày 25 của tháng này, họ sẽ phải lên Jerusalem để trả.

Nhà của Phêrô rất gần Hội đường Capernaum, nên không lạ khi những người thu thuế cho Đền Thờ đến hỏi ông Phêrô: “Thầy các ông không nộp thuế sao?” Ông đáp: “Có chứ!” Những người thu thuế có thể hỏi vì thói quen nhưng cũng có thể hỏi để lấy cớ tố cáo Chúa Giêsu nếu Ngài không chịu đóng thuế.

Vừa về tới nhà, Đức Giêsu hỏi ông trước: “Anh Simôn, anh nghĩ sao? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế? Con cái mình hay người ngoài?” Ông Phêrô đáp: “Thưa, người ngoài.”

Hai lý do thật rõ ràng Chúa Giêsu có thể dùng để miễn trừ đóng thuế: Thiên Chúa là Cha Ngài, và Đền Thờ là nơi ngự của Thiên Chúa, là nhà Cha của Ngài (Lk 2:49).

Chúa Giêsu liền bảo: “Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu; con cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra: anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan; anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh.” Nhiều nhà chú giải đặt câu hỏi cho phép lạ này vì lý do nó quá nhỏ đế cần làm phép lạ. Phần đông cho rằng nó chỉ là một kiểu nói của người Do Thái. Chúa bảo Thánh Phêrô: Hãy mang lưới ra biển và thả lưới bắt cá để lấy tiền trả thuế Đền Thờ cho Thầy và anh.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

– Đền Thờ là nơi Chúa ở với con người, và vì thế cần bảo trì xứng đáng.

– Để bảo trì cần giáo dân phải đóng góp. Rất nhiều giáo dân đã quên bổn phận này hay đóng góp chưa đủ.

– Là người lãnh đạo, Chúa được hưởng đặc quyền miễn trừ; nhưng vì không muốn làm gương mù cho người khác, Ngài bảo Phêrô hãy chu tòan việc đóng thuế Đền Thờ. 

Skip to content