Thứ Hai – Tuần 26 – TN2

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Thứ Hai – Tuần 26 – TN2 – Năm Chẵn

Image result for devil's temptation images 

Bài đọc: Job 1:6-22; Lk 9:46-50.

1/ Bài đọc I: Vậy một ngày kia, các con cái Thiên Chúa đến trình diện Đức Chúa; Satan cũng đến trong đám họ. Bấy giờ Đức Chúa phán với Satan: “Ngươi từ đâu tới?” Satan thưa với Đức Chúa: “Rảo quanh cõi đất và lang thang khắp đó đây.” Đức Chúa phán với Satan: “Ngươi có để ý đến Gióp, tôi tớ của Ta không? Thật chẳng có ai trên cõi đất này giống như nó: một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác!” Nhưng Satan thưa lại với Đức Chúa: “Có phải Gióp kính sợ Thiên Chúa mà không cầu lợi chăng? Chẳng phải chính Ngài đã bao bọc, chở che nó tư bề, nó cũng như nhà cửa và tài sản của nó sao? Ngài đã ban phúc lành cho công việc do tay nó làm, và các đàn súc vật của nó lan tràn khắp xứ. Ngài cứ thử giơ tay đánh vào mọi tài sản của nó xem, chắc chắn là nó nguyền rủa Ngài thẳng mặt!” Đức Chúa phán với Satan: “Được, mọi tài sản của nó thuộc quyền ngươi, duy chỉ có con người của nó là ngươi không được đưa tay đụng tới.” Rồi Satan rút lui khỏi nhan Đức Chúa.

Vậy một ngày kia, các con trai con gái ông đang ăn tiệc uống rượu ở nhà người anh cả của họ, thì một người đưa tin đến nói với ông Gióp: “Trong lúc bò của ông cày ruộng và lừa cái ăn cỏ bên cạnh, dân Sơva đã xông vào cướp lấy; còn các đầy tớ, chúng dùng gươm giết chết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay.” Người ấy còn đang nói thì một người khác về thưa: “Lửa của Thiên Chúa từ trời giáng xuống đã đốt cháy chiên dê và đầy tớ; lửa đã thiêu rụi hết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay.” Người này còn đang nói thì một người khác về thưa: “Người Canđê chia thành ba toán ập vào cướp lấy lạc đà; còn các đầy tớ, chúng dùng gươm giết chết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay.” Người ấy còn đang nói, thì một người khác về thưa: “Con trai con gái ông đang ăn tiệc uống rượu trong nhà người anh cả của họ, thì một trận cuồng phong từ bên kia sa mạc thổi thốc vào bốn góc nhà; nhà sập xuống đè trên đám trẻ; họ chết hết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay.”

Bấy giờ ông Gióp trỗi dậy, xé áo mình ra, cạo đầu, sấp mình xuống đất, sụp lạy và nói: “Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi: xin chúc tụng danh Đức Chúa!” Trong tất cả những chuyện ấy, ông Gióp không hề phạm tội cũng không buông lời trách móc phạm đến Thiên Chúa.

2/ Phúc Âm: Một câu hỏi chợt đến với các ông: trong các ông, ai là người lớn nhất? Đức Giêsu biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông: “Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất.”

Ông Gio-an lên tiếng nói: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy.” Đức Giêsu bảo ông: “Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta!”


GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Ghanh tị.

Ghanh tị là một trong Bảy Mối Tội Đầu. Người ghanh tị không chỉ muốn được hưởng những gì tha nhân có mà mình không có, mà còn không muốn cho tha nhân có những gì mình đang có. Những hành động biểu lộ sự ghanh tị: nói xấu vu oan để làm giảm danh giá người khác; khó chịu khi thấy người khác được chú ý, được đối xử cách đặc biệt (các anh em ông Giuse) hay được quyền cao chức trọng; tìm dịp và bầy cơ hội để lấy đi những gì người khác có; cãi cọ và tranh giành chỗ cao nhất hay phần tốt nhất; đánh và giết người (Cain và Abel).

Trong Bài đọc I, Satan ghanh tị bởi Thiên Chúa hãnh diện vì Gióp. Hắn nói xấu ông Gióp và bày cơ hội để lấy đi tất cả các con cái và tài sản của Gióp. Trong Phúc Âm, các Tông Đồ cãi cọ tranh giành nhau để xem ai trong các ông là người lớn nhất trong Nước Chúa. Không những thế, Tông Đồ Gioan còn khó chịu với người ngòai Nhóm Mười Hai và ngăn cản không cho họ được trừ quỉ.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Satan ghanh tị với ông Gióp.

1.1/ Lời khen của Thiên Chúa về ông Gióp và sự ghanh tị của Satan: Thiên Chúa phán với Satan: “Ngươi có để ý đến Gióp, tôi tớ của Ta không? Thật chẳng có ai trên cõi đất này giống như nó: một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác!” Nhưng Satan thưa lại với Đức Chúa: “Có phải Gióp kính sợ Thiên Chúa mà không cầu lợi chăng? Chẳng phải chính Ngài đã bao bọc, chở che nó tư bề, nó cũng như nhà cửa và tài sản của nó sao? Ngài đã ban phúc lành cho công việc do tay nó làm, và các đàn súc vật của nó lan tràn khắp xứ. Ngài cứ thử giơ tay đánh vào mọi tài sản của nó xem, chắc chắn là nó nguyền rủa Ngài thẳng mặt!” Đức Chúa phán với Satan: “Được, mọi tài sản của nó thuộc quyền ngươi, duy chỉ có con người của nó là ngươi không được đưa tay đụng tới.”

1.2/ Được phép của Thiên Chúa, Satan ra tay hành hạ ông Gióp nhanh chóng và không một chút xót thương. Trước hết, hắn lấy đi các tài sản của ông: các súc vật và các đầy tớ. Sau đó, tất cả các con và nhà cửa.

1.3/ Phản ứng của ông Gióp: Ông nhận ra tất cả những gì ông có là quà tặng của Thiên Chúa ban cho ông. Nếu Ngài quyết định lấy đi thì ông cũng hòan tòan vâng theo ý của Ngài. Vì thế, khi hay tin tất cả các con cái và tài sản đã mất hết, ông Gióp trỗi dậy, xé áo mình ra, cạo đầu, sấp mình xuống đất, sụp lạy và nói: “Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi: xin chúc tụng danh Đức Chúa!”

Điều chính yếu trong cuộc đàm đạo giữa Thiên Chúa và Satan là Satan muốn chứng minh cho Thiên Chúa biết nếu Thiên Chúa rút lại tất cả các quà tặng, ông Gióp sẽ tức giận và than trách Chúa. Nhưng Satan đã lầm to vì ông Gióp đã không làm những điều này như lời Bài đọc: “Trong tất cả những chuyện ấy, ông Gióp không hề phạm tội cũng không buông lời trách móc phạm đến Thiên Chúa.”

2/ Phúc Âm: Các Tông Đồ ghen tị với nhau và với người ngòai.

2.1/ Các Tông Đồ ghen tị với nhau: Khi Chúa Giêsu báo trước cuộc Thương Khó lần thứ hai, các Tông Đồ tranh luận với nhau để xem: Ai trong các ông là người lớn nhất trong vương quốc của Ngài? Vì các ông biết Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai, Ngài sẽ khôi phục Nước Thiên Chúa và trở thành vua; nên các ông tính tóan trước ai sẽ làm quan lớn nhất sau Chúa Giêsu. Các ông không biết và cũng chẳng quan tâm gì đến những khổ hình Chúa sắp phải chịu, nhưng chỉ quan tâm đến những gì mình sắp được hưởng; và ghanh tị nhau khi người khác muốn chiếm chỗ cao nhất. Để mở mắt các Tông Đồ, Chúa dạy các ông 2 điều đối nghịch hòan tòan với lối suy nghĩ và cách thức của con người:

(1) Trong khi con người muốn làm lớn nhất để được mọi người phục vụ, Chúa dạy con người nếu muốn trở nên lớn nhất phải hy sinh phục vụ người khác, nhất là những người không có gì để trả ơn lại như các trẻ em: “Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.” Chính Thiên Chúa là Người sẽ trả ơn và xếp đặt vị thế cho con người trong Nước Trời.

(2) Trong khi con người dùng đủ mọi cách để trở nên lớn nhất, Chúa dạy con người nếu muốn trở nên lớn nhất phải khiêm nhường trở nên nhỏ nhất: “Ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất.” Thánh Phaolô trong thư gởi các tín hữu Philipphê cho con người một ví dụ bằng chính gương của Chúa Giêsu: “Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.” (Phil 2:6-11).

2.2/ Gioan ghen tị với người ngòai: Như đã nói trên, người ghanh tị không những muốn được hưởng những gì người khác có, mà còn không muốn người khác có những gì mình đang có.

Ông Gioan nghĩ không ai được đặc quyền trừ quỉ ngòai các Tông Đồ vì các ông là những người đi theo Chúa. Ông nói: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy.”

Chúa Giêsu nhận ra tính ích kỷ của Gioan nên Ngài bảo ông: “Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta!” Việc lớn cần có sự cộng tác của nhiều người vì một người hay vài cá nhân làm sẽ không xuể. Sứ vụ truyền giáo sắp tới của Chúa Giêsu dành cho các Tông Đồ là sứ vụ hết sức quan trọng và rộng lớn, do đó, càng nhiều người cộng tác càng giúp cho Tin Mừng được lan rộng tới hết mọi người. Cách tốt nhất để diệt trừ Tin Mừng là giới hạn việc rao giảng cho Nhóm Mười Hai và ngăn cản không cho những người khác được tham dự vào.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

– Phải diệt trừ mọi mầm mống ghanh tị trong con người, gia đình, và cộng đòan. Nếu không biết sửa trị kịp thời, tật xấu này sẽ dần dần lan rộng và phá hủy tòan bộ con người, gia đình và cộng đòan.

– Muốn thắng được tật xấu ghanh tị, con người không những phải luyện tập để chừa mà còn phải luyện tập những đức tính tốt để lọai trừ nó. Đức tính tốt cần luyện tập để lọai trừ tính ghanh tị là luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.

– Một đức tính quan trọng nữa là lòng yêu thương tha nhân: muốn cho tha nhân được mọi sự tốt lành và vui mừng khi họ được như vậy.

Skip to content