Thứ Hai, tuần 29 Thường Niên (2)

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

{audio}LCHN/audio/Thu Hai tuan 29 TN.mp3{/audio}

 

Thứ Hai, Tuần 29 TN2 

Bài đọc: Eph 2:1-10; Lk 12:13-21. 

 

1/ Bài đọc I: Chính do ân sủng mà chúng ta được cứu độ 

1 Anh em đã chết vì những sa ngã và tội lỗi của anh em.2 Xưa kia anh em đã sống trong đó, theo trào lưu của thế gian này, theo tên thủ lãnh nắm giữ quyền lực trên không trung, tên ác thần hiện đang hoạt động trên những kẻ không vâng phục.3 Tất cả chúng tôi xưa kia cũng thuộc hạng người đó, khi chúng tôi buông theo các đam mê của tính xác thịt, thi hành những ước muốn của tính xác thịt và của trí khôn. Bẩm sinh chúng tôi là những kẻ đáng chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, như những người khác.4 Nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta,5 nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Ki-tô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ!6 Người đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Đức Ki-tô Giê-su trên cõi trời.7 Như thế, Người tỏ lòng nhân hậu của Người đối với chúng ta trong Đức Ki-tô Giê-su, để biểu lộ cho các thế hệ mai sau được thấy ân sủng dồi dào phong phú của Người.8 Quả vậy, chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ: đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa;9 cũng không phải bởi việc anh em làm, để không ai có thể hãnh diện.10 Thật thế, chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa, chúng ta được dựng nên trong Đức Ki-tô Giê-su, để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta. 

 

2/ Phúc Âm:              

           13 Có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.”14 Người đáp: “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?”15 Và Người nói với họ: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.”16 Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này: “Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, 17 mới nghĩ bụng rằng: “Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu!18 Rồi ông ta tự bảo: “Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó.19 Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!20 Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?21 Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.” 


 

 

 

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Thế nào gọi là sống?

             Phải chăng là có nhiều tiền? Phải chăng để thỏa mãn xác thịt? Phải chăng là được mọi thứ quyền uy, danh vọng? Hai Bài đọc hôm nay cho chúng ta thấy cuộc sống đích thực không lệ thuộc vào những điều này, nhưng là biết sống theo Đức Kitô và sự quan phòng của Thiên Chúa.  

 

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

 

1/ Bài đọc I: Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ.

 

            1.1/ Lối sống theo thế gian: là lối sống trong tội (harmatia) và đi trật đường (paraptoma). Theo nguyên nghĩa, tội là như mũi tên đi trật đích, thay vì phải hướng tới mục đích của cuộc sống. Theo nghĩa này, tội không chỉ là những tội nặng ký như: trộm cướp, giết người, ngọai tình; nhưng là tất cả những gì làm ngăn cản con người không đạt tới cuộc sống lý tưởng như Thiên Chúa muốn cho con người. Thánh Phaolô liệt kê 5 lọai ảnh hưởng trên cuộc sống con người:

            (1) Sống theo trào lưu của thế gian: Con người sống theo tiêu chuẩn và giá trị của thế gian. Những tiêu chuẩn và giá trị này hòan tòan đi ngược với những tiêu chuẩn và giá trị của Thiên Chúa. Chẳng hạn Thiên Chúa dạy hy sinh, bác ái, tha thứ… trong khi thế gian dạy ích kỷ, thụ hưởng và hận thù.

            (2) Sống theo sự điều khiển của ma quỉ: Thánh Phaolô mô tả là sống theo tên thủ lãnh nắm giữ quyền lực trên không trung bày vẽ.

            (3) Sống bất tuân với những gì Thiên Chúa dạy: Thánh Thần trong con người luôn hướng dẫn con người biết và sống theo sự thật. Khi con người nghe ma quỉ sống ngược lại sự thật là con người đã bất tuân và trở thành thù địch của Thiên Chúa.

            (4) Sống theo đam mê của trí khôn (epithumia): mong muốn những điều sai trái và những điều cấm đóan. Rất nhiều người đã không biết tận dụng tài năng và tự do Thiên Chúa ban để làm lợi ích cho mình và tha nhân nên đã phải lãnh những hậu quả do bệnh tật đem tới hay bỏ mình trong chốn lao tù.

            (5) Sống theo tính đam mê của xác thịt: Theo Thánh Phaolô, tội của xác thịt không chỉ là những tội về tình dục, nhưng còn bao gồm nhiều tội khác như: thờ tà thần, ghen tương, nóng giận, hận thù, chia rẽ, bè phái… (Gal 5:19-21).

 

            Chúng ta có thể tóm gọn 5 điều trên vào 3 điều rất dễ nhớ mà chúng ta hay đọc trong các kinh là trong cuộc đời này, con người phải chống chọi với ba thù: ma quỉ, thế gian, và xác thịt. Kẻ thù nào cũng nặng ký, con người không thể thắng vượt nếu không có Thánh Thần và các ơn thánh Chúa ban. Thánh Phaolô thú nhận: “Bẩm sinh chúng tôi là những kẻ đáng chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, như những người khác.”

 

            1.2/ Lối sống theo Đức Kitô: Ngược lại với lối sống xác thịt là lối sống theo Đức Kitô, hay theo Thánh Thần như Thánh Phaolô diễn tả trong (Rom 9). Hậu quả của lối sống theo xác thịt là con người phải chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa qua các hình phạt và sau cùng là cái chết. Nhưng tại sao con người không phải chết? Lý do là như Thánh Phaolô nói hôm nay: “Nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ!” Không những thế, “Người còn cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Đức Ki-tô Giê-su trên cõi trời.”

 

            1.3/ Chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ: Qua hai lối sống đã trình bày trên, Thánh Phaolô đưa đến kết luận: “Quả vậy, chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ: đây không phải bởi sức anh em, nhưng là một ân huệ của Thiên Chúa; cũng không phải bởi việc anh em làm, để không ai có thể hãnh diện.” Con người không thể làm gì để có thể được cứu độ, ngay cả việc giữ Lề Luật, nhưng hòan tòan do lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện qua việc dùng Đức Kitô, Người Con Một, cho con người để Ngài gánh tội cho nhân lọai và đưa con người về hưởng nhan thánh Chúa. Vì thế, chúng ta không được trở lại sống theo tính xác thịt, nhưng sống theo sự hướng dẫn của Thánh Thần để sinh lợi ích cho chúng ta và cho mọi người.

 

2/ Phúc Âm: Không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm.

 

            Trong Phúc Âm, Thánh Luca cũng đưa ra 2 lối sống: theo thế gian và theo sự quan phòng của Thiên Chúa. Một số hậu quả của lối sống theo thế gian:

 

            (1) Sống tranh giành, kiện cáo: Thay vì dùng thời đến với Chúa Giêsu để nghe những lời dạy dỗ tốt lành và những mặc khải cao quí của Thiên Chúa, thì có người trong đám đông nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.” Chúa Giêsu thẳng thắn từ chối công việc phân xử của cải nên Ngài đáp: “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?”

            (2) Sống tham lam vơ vét mọi thứ: Hạnh phúc cuộc đời không hệ tại vào những gì con người đang có, nhưng vào những gì con người là hay sẽ là. Chúa Giêsu nói lên chân lý này khi Ngài dạy các môn đệ: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.”

            (3) Sống đầu cơ tích trữ: Một xảo thuật của các con buôn là “đầu cơ tích trữ.” Họ kiếm lời bằng cách bỏ tiền mua bán tất cả những gì rẻ và dư thừa để tạo nên sự khan hiếm; sau đó sẽ bán ra với giá gấp mấy lần so với giá họ mua vào. Người phú hộ này tuy không có mục đích kiếm lời như các con buôn, nhưng cũng tích trữ để lo riêng cho mình.

            (4) Sống ích kỷ và hưởng thụ: Thay vì dùng những của cải dư thừa để giúp người khốn khó, ông chỉ ích kỷ nghĩ đến mình. Chỉ trong vài hàng ngắn ngủi, ông đã xử dụng chữ “tôi” đến hơn 10 lần. Điều này chứng tỏ ông đã không nghĩ đến người khác. Mục đích của ông khi đầu cơ tích trữ của cải được Thanh Luca mô tả rất rõ ràng: “Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!”

            (5) Sống như không có ngày mai: Nhà phú hộ đã không nghĩ đến những gì có thể xảy đến trong tương lai. Chúa Giêsu mở mắt cho ông nhìn thấy sự thật: “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” Chúa kết luận: “Kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.”

           

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

 

            – Tin Mừng đích thực: Mọi người đều phạm tội và xứng đáng phải chết; nhưng vì lòng thương xót của Thiên Chúa, Ngài đã tiền định cho con người được cứu độ qua Đức Kitô.

            – Con người không thể làm gì để được hưởng ân sủng Thiên Chúa ban, ngay cả việc giữ Luật. Điều con người có thể làm là trông cậy vào lòng thương xót Chúa và tin vào Đức Kitô.

            – Không phải vì giầu có mà cuộc sống được bảo đảm. Phải tránh xa mọi thứ tham lam. Sống trong sự quan phòng của Thiên Chúa.

 

CÁC BÀI VIẾT KHÁC
{loadposition user11}

Skip to content