Thứ Hai – Tuần 8 – TN2

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Thứ Hai – Tuần 8 – TN2 – Năm Chẵn

Bài đọc: 1 Pet 1:3-9; Mk 10:17-27.

1/ Bài đọc I: 3 Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta! Do lượng hải hà, Người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã từ cõi chết sống lại,

4 để được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai. Gia tài này dành ở trên trời cho anh em,

5 là những người, nhờ lòng tin, được Thiên Chúa quyền năng gìn giữ, hầu được hưởng ơn cứu độ Người đã dành sẵn, và sẽ bày tỏ ra trong thời sau hết.

6 Trong thời ấy, anh em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm chiều thử thách.

7 Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội, – vàng là của phù vân, mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức Giê-su Ki-tô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi, và đem lại vinh quang, danh dự.

8 Tuy không thấy Người, anh em vẫn yêu mến, tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Vì vậy, anh em được chan chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang,

9 bởi đã nhận được thành quả của đức tin, là ơn cứu độ con người.

2/ Phúc Âm: 17 Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? “

18 Đức Giê-su đáp: “Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa.

19 Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ.”

20 Anh ta nói: “Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ.”

21 Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.”

22 Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

23 Đức Giê-su rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao! “

24 Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: “Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao!

25 Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.”

26 Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: “Thế thì ai có thể được cứu? “

27 Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được.”


GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Trung thành với Đức Kitô mang lại sự sống đời đời.

Trong cuộc sống, có biết bao người vất vả cả đời để mưu cầu cho mình một kho tàng mà họ nghĩ sẽ mang lại hạnh phúc như uy quyền, danh vọng, tiền của, sắc đẹp; nhưng khi đến lúc được thụ hưởng mới khám phá ra những gì họ có không phải là kho tàng nên tìm kiếm, vì nó không đem lại hạnh phúc mà họ mong muốn; nhưng hỡi ơi đã quá muộn màng!

Các bài đọc hôm nay tập trung trong việc hướng dẫn con người chọn đâu là kho tàng quí giá nhất mà con người nên hướng về; đồng thời cũng hướng dẫn con người biết cách thức hiệu quả để đạt được nó. Trong bài đọc I, tác giả xác quyết cuộc sống đời đời mang lại do bởi Đức Kitô là kho tàng trên hết các kho tàng mà con người nên tìm kiếm vì nó sẽ không bao giờ bị hư hoại, bị ô nhiễm, hay bị tàn phai. Trong bài đọc II, Chúa Giêsu trả lời cho chàng thanh niên giầu có cách thức để đạt cuộc sống đời đời là phải phân phát hết kho tàng giàu có chàng đang sở hữu cho người nghèo. Chàng buồn rầu bỏ đi vì chàng không có khôn ngoan và can đảm làm điều đó.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Gia tài chúng ta hy vọng không phải ở đời này.

1.1/ Sự sống đời đời được thực hiện nhờ Đức Kitô:

(1) Đức Kitô mang cho chúng ta niềm hy vọng là cuộc sống đời đời: Tác giả Thư Phêrô I dâng lời cảm tạ lên Thiên Chúa: “Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta! Do lượng hải hà, Người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại.” Trước khi Đức Kitô tới, con người không có hy vọng được hưởng cuộc sống đời đời; nhưng vì yêu thương, Chúa Cha đã cho Con Một của Ngài chịu chết để đền tội cho nhân loại. Nhờ cái chết và sự phục sinh, Ngài mang lại cuộc sống đời đời cho con người.

(2) Đặc điểm của gia tài của Đức Kitô: Tác giả nói cho chúng ta một số những chi tiết quan trọng về kho tàng là cuộc sống đời đời:

+ Không thể hư hại: Những gì thuộc về trái đất sẽ bị hư hại và hủy diệt; những gì thuộc thượng giới sẽ tồn tại muôn đời.

+ Không thể vẩn đục: Cuộc sống nơi trái đất có nhiều ô nhiễm, bệnh tật; cuộc sống trên thượng giới giải phóng con người khỏi mọi ô nhiễm của đời này.

+ Không thể tàn phai: Những gì là vật chất sẽ có ngày phai tàn; những gì thuộc thượng giới sẽ vĩnh viễn mãi mãi.

+ Được lãnh nhận trong Ngày sau hết: Con người chỉ có được kho tàng này sau khi chết.

1.2/ Phải trung thành trong mọi thử thách mới hy vọng đạt sự sống đời đời: Tác giả liệt kê một điều kiện cần thiết để đạt được kho tàng: Phải trung thành giữ vững đức tin vào Đức Kitô. Theo Tin Mừng, con người cần tin vào Đức Kitô; nhưng đức tin này sẽ bị thử thách vì những giá trị hào nhoáng của thế gian và của ma quỉ. Khi Đức Giêsu Kitô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi, và đem lại vinh quang, danh dự cho người tin. Một điều khó cho con người là họ phải tin và yêu Đức Kitô dù chưa thấy mặt Ngài; nhưng chính vì điều này, con người sẽ lãnh nhận phần thưởng của mình. Tác giả viết: “Tuy không thấy Người, anh em vẫn yêu mến, tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Vì vậy, anh em được chan chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang, bởi đã nhận được thành quả của đức tin, là ơn cứu độ con người.”

2/ Phúc Âm: Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?

Đây là một cuộc đối thoại sống động và quan trọng để giúp con người nhận ra chân lý của cuộc đời. Người thanh niên là một người giàu có và đã biết sự hiện hữu của cuộc sống đời đời; điều anh mong mỏi là phương cách để đạt được cuộc sống đó khi anh hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”

2.1/ Những điều kiện giúp con người đạt sự sống đời đời: Câu trả lời của Chúa Giêsu gồm hai phần: tiêu cực và tích cực. Ngài đòi anh phải làm cả hai.

(1) Giữ các giới răn: Những giới răn thuộc về lãnh vực yêu tha nhân như: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ chỉ là những điều tiêu cực. Anh thanh niên nói: “Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ.”

(2) Giới luật yêu thương: Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” Yêu tha nhân không chỉ dừng lại ở chỗ không làm hại họ, mà còn phải tích cực giúp đỡ và làm mọi điều tốt lành cho tha nhân. Ngài muốn người thanh niên hiểu của cải là do Thiên Chúa ban, anh chỉ là quản lý để phân phát, không phải để tích trữ hay để tiêu xài xa hoa cho mình.

2.2/ Phản ứng của chàng thanh niên và của các môn đệ:

(1) Phản ứng của chàng thanh niên: Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Đây là một ví dụ cụ thể dẫn chứng tại sao giầu có ngăn cản con người vào Nước Thiên Chúa. Một số những lý do khác:

+ Giàu có làm lòng người dính chặt vào của cải và xa lìa Thiên Chúa: Họ tôn thờ những gì Chúa dựng nên thay vì chính Ngài.

+ Giàu có làm con người xa lánh và khinh thường tha nhân: Họ sợ nguy hiểm bị trộm cướp, sợ bị xin xỏ, và khinh thường người nghèo.

+ Giàu có làm con người chỉ còn biết đánh giá trị mọi sự trên lợi nhuận hay đồng tiền.

(2) Câu hỏi của các môn đệ: Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.” Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: “Thế thì ai có thể được cứu?”

Truyền thống Do-thái tin giầu có là sự chúc lành đến từ Thiên Chúa. Nếu những người được chúc lành không thể vào, làm sao người nghèo khó có hy vọng được vào? Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được.” Ngài muốn nói với các ông: Vào Nước Thiên Chúa không lệ thuộc vào sự giàu có; nhưng dành cho những ai đặt trọn vẹn tin tưởng nơi Đức Kitô.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

– Không ai biết ý nghĩa của cuộc đời bằng chính Người đã tạo dựng nên nó. Chúng ta hãy tin tưởng những gì Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta qua Đức Kitô.

– Hãy mạnh dạn khước từ tất cả những gì ngăn cản chúng ta đạt được cuộc sống đời đời. Đừng dại dột như chàng thanh niên trẻ để phải hối hận đời đời.

Skip to content