Thứ Năm – Tuần 11 – TN2

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Thứ Năm – Tuần 11 – TN2 – Năm Chẵn

 

Bài đọc: Sir 48:1-15; Mt 6:7-15.

1/ Bài đọc I: 1 Rồi ông Ê-li-a xuất hiện, ông là vị ngôn sứ chẳng khác nào ngọn lửa,
lời của ông tựa đuốc cháy bừng bừng. 2 Ông khiến cho nạn đói hoành hành trong dân,
và do lòng nhiệt thành, ông làm cho số dân giảm bớt.

3 Ông dùng lời Thiên Chúa mà đóng cửa trời, và ba lần cũng cho lửa đổ xuống.

4 Thưa ông Ê-li-a, ông đã làm bao việc lạ lùng, ông thật là vinh quang hiển hách!
Ai có thể tự hào được nên giống như ông? 5 Ông dùng lời của Đấng Tối Cao mà làm cho một kẻ chết chỗi dậy, thoát khỏi tay tử thần và cõi âm ty.

6 Ông đã đẩy các vua vào cõi chết, và xô người quyền thế xuống khỏi giường.

7 Tại núi Xi-nai, ông đã nghe lời khiển trách, trên núi Khô-rếp, ông đã nghe án trừng phạt. 8 Ông đã xức dầu tấn phong các vua để họ cầm quyền xét xử,
và xức dầu cho các ngôn sứ để họ nối nghiệp ông.

9 Ông đã được cất lên giữa đám lửa xoáy như cơn lốc,
trên chiếc xe do ngựa đỏ như lửa kéo đi.

10 Trong những lời khiển trách vào thời sẽ đến, ông đã được nêu danh,
để làm nguôi cơn giận của Thiên Chúa trước khi cơn thịnh nộ bùng lên,
để đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu, và tái lập các chi tộc Gia-cóp.

11 Phúc cho ai được nhìn thấy ông, và cho kẻ được an nghỉ trong tình yêu Thiên Chúa,
vì cả chúng tôi, chắc chắn cũng sẽ được sống.

12 Khi ông Ê-li-a được ẩn trong cơn lốc, thì ông Ê-li-sa được đầy thần khí của người.
Suốt đời ông Ê-li-sa, không thủ lãnh nào có thể làm ông lung lạc,
cũng chẳng ai khuất phục được ông.

13 Đối với ông, chẳng có gì là quá sức, ngay cả khi ông đã qua đời,
thân xác ông vẫn còn giữ năng lực của một ngôn sứ.

14 Lúc sinh thời, ông đã làm nhiều dấu lạ, sau khi chết, ông vẫn còn thực hiện những điềm thiêng. 15 Dù đã xảy ra những điều ấy, dân vẫn không chịu sám hối ăn năn,
cũng chẳng màng lìa xa tội lỗi, đến nỗi phải đi lưu đày biệt xứ, phải tản mác khắp nơi.

2/ Phúc Âm: 7 “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. 8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin. 9 “Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này:
“Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,

10 triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

11 Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày;

12 xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha
cho những người có lỗi với chúng con;

13 xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

14 “Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em.

15 Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.


GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Hãy học biết mình trong mối tương quan với Thiên Chúa.

Đọc lịch sử Cựu Ước, chúng ta có thể rút ra một kiểu sống của dân Do-thái trong mối tương quan của họ với Thiên Chúa như sau: Khi thiếu thốn, cơ cực, họ cầu nguyện với Thiên Chúa để được Ngài thương xót. Sau khi được Thiên Chúa ơn, họ lại quay sang thờ các thần ngoại và làm những điều ghê tởm trước mắt Thiên Chúa. Vì tình thương, Thiên Chúa gởi các ngôn sứ tới để tố tội và kêu gọi họ quay về với Thiên Chúa để được hưởng lòng thương xót. Ai biết ăn năn quay về, Ngài sẽ tha thứ lỗi lầm. Ai ngoan cố, Ngài sẽ để họ sẽ chết trong tội.

Các bài đọc hôm nay muốn nêu bật chủ đề con người phải luôn luôn sống tốt lành trong mối tương quan với Thiên Chúa và với nhau. Nếu con người biết làm như thế, Thiên Chúa sẽ cung cấp mọi sự cần thiết và sẽ bảo vệ họ khỏi mọi nguy hiểm trong cuộc đời. Trong bài đọc I, tác giả Sách Huấn Ca nhắc lại những việc vĩ đại hai ngôn sứ Elijah và Elishah đã làm khi hai ông vâng lệnh Thiên Chúa kêu gọi dân trở về. Những người nào làm theo lời chỉ dẫn của hai ông đã được Thiên Chúa chúc lành và ban ơn; những người cãi lệnh đã bị Thiên Chúa trừng phạt. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ biết cách cầu nguyện cách đúng đắn: Thay vì lải nhải xin hết ơn này đến ơn kia, họ hãy tập trung trong việc “xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.”

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Người nào làm theo ý Thiên Chúa sẽ được Ngài chúc lành và ban ơn.

1.1/ Cuộc đời sự nghiệp của ngôn sứ Elijah

Ngôn sứ Elijah bực mình khi thấy vua và con cái Israel bỏ Thiên Chúa, Đấng chúc lành và bảo vệ họ để chạy theo thần Baal, thứ thần chẳng làm được một sự gì cho con người cả.

– Để giúp dân chúng nhận ra những gì Thiên Chúa vẫn đang làm cho họ, ông truyền lệnh đóng cửa trời để mưa và sương không rơi xuống nữa. Dân chúng phải chịu đói khát và nhận ra uy quyền của Thiên Chúa.

– Để giúp con cái Israel nhận ra đâu là Chúa thật, ông truyền gom tất cả các ngôn sứ của Baal, vua quan cũng như dân chúng trên núi Carmen để tổ chức một cuộc thi dâng lễ vật. Các ngôn sứ Baal đã thất bại nặng nề trong khi của lễ của Elijah được Thiên Chúa cho lửa từ trời xuống thiêu rụi.

Vì ông luôn trung thành với Thiên Chúa, Ngài luôn quan tâm đến nhu cầu của ông: Ngài chỉ cho ông khe nước và sai quạ nuôi ông trong khi cả xứ bị hạn hán. Khi ông kêu cầu Ngài chứng tỏ cho dân chúng thấy đâu là Thiên Chúa thật, Ngài đã khiến lửa từ trời xuống thiêu rụi lễ vật của ông. Nói tóm, Ngài không từ chối ông một điều gì khi ông kêu cầu danh Ngài. Sau cùng, khi đã hoàn tất sứ vụ, Ngài đã không để ông phải chết; nhưng dùng cỗ xe ngựa đỏ để cất giấu ông đi một nơi.

Truyền thống Do-thái tin ngôn sứ Elijah sẽ trở lại trước khi Đấng Thiên Sai tới để ông dọn đường cho Ngài, để ông “làm nguôi cơn giận của Thiên Chúa trước khi cơn thịnh nộ bùng lên, để đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu, và tái lập các chi tộc Jacob.” Khi các môn đệ hỏi Chúa Giêsu về sự phải đến của ông, Ngài ám chỉ cho các môn đệ biết Gioan Tẩy Giả chính là ngôn sứ Elijah (Mt 11:14; Mk 9:13).

1.2/ Cuộc đời sự nghiệp của ngôn sứ Elishah

Ông dứt khoát theo Chúa khi Elijah quăng áo choàng trên ông bằng cách giết đôi bò làm lễ vật hy sinh và phá cày làm củi thiêu bò. Ý thức được khó khăn trong sứ vụ ngôn sứ, ông đã xin cho được gấp hai thần khí của thầy. Khi ông Elijah được ẩn trong cơn lốc, thì ông Elishah được đầy thần khí của người.

Suốt đời ông Elishah, không thủ lãnh nào có thể làm ông lung lạc, cũng chẳng ai khuất phục được ông. Đối với ông, chẳng có gì là quá sức vì Thiên Chúa luôn ở với ông. Ngay cả khi ông đã qua đời, thân xác ông vẫn còn giữ năng lực của một ngôn sứ. Lúc sinh thời, ông đã làm nhiều dấu lạ, sau khi chết, ông vẫn còn thực hiện những điềm thiêng.

2/ Phúc Âm: Cha anh em trên trời đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.

2.1/ Trước hết và trên hết, hãy lo xin cho những gì thuộc về Chúa được phát triển.

Trong mối tương quan giữa con người, chúng ta không thích những ai lợi dụng lòng tốt của chúng ta để lúc nào cũng xin xỏ. Người Việt Nam chúng ta có câu: “hòn đất ném đi, hòn chì ném lại.” Nếu không ném được hòn chì, ít nhất cũng phải ném lại hòn đất chứ. Ai có thể mặt dày mặt dạn cứ đi ăn của người được.

Trong mối tương quan với Thiên Chúa còn hơn thế. Ngài là Cha và chúng ta là con. Bổn phận của con trước hết là phải làm cho danh Cha cả sáng bằng cách làm cho nhiều người biết đến Thiên Chúa qua những việc lành chúng ta làm. Tiếp đến, chúng ta cầu xin cho Nước Chúa được trị đến bằng cách cầu nguyện cho mỗi ngày càng nhiều người biết đến Cha mình. Sau cùng, chúng ta phải xin cho tất cả mọi tạo vật nhận ra ý Chúa và thi hành; hay ít nhất chính chúng ta phải tìm ra ý Chúa và mau mắn thi hành.

2.2/ Sau đó, hãy lo xin cho biết sống cuộc đời đẹp ý Thiên Chúa.

Sau khi quan tâm đến việc của Cha, mới nên xin Cha nhìn đến các việc của con. Có 4 lời cầu Chúa Giêsu dạy chúng ta nên chú trọng tới và kêu xin. Thứ nhất, chỉ “xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày” thôi. Chúng ta đừng dại dột xin cho có dư, vì “no cơm rửng mỡ.” Thứ đến, chúng ta “xin Cha tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con.” Nếu chúng ta có can đảm xin Thiên Chúa tha tội thì cũng phải có can đảm để tha thứ các lầm lỗi của anh chị em mình. Nếu không, “Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.” Tiếp đến, mọi người chúng ta cần ý thức: chúng ta đang phải chiến đấu với ba thù hàng giây hàng phút. Ba thù đây là XÁC THỊT – THẾ GIAN – VÀ MA QUỈ. Kẻ thù nào cũng nặng ký cả. Và nếu không có ơn thánh, chúng ta không thể nào thắng vượt được. Vì vậy, chúng ta hãy thường xuyên đọc kinh Lạy Cha và “xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.” Sau cùng, sự dữ vẫn rình chờ chúng ta hằng giây hằng phút trong thế gian như bệnh tật, chiến tranh, thiên tai… , chúng ta cần xin Thiên Chúa “cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ” nếu đẹp ý Ngài.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

– Tiên vàn chúng ta hãy lo sao cho danh Chúa được cả sáng, Nước Chúa được trị đến, ý Chúa được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Khi đã làm như thế, Thiên Chúa chắc chắn sẽ không từ chối chúng ta một điều gì khi chúng ta kêu xin Ngài.

– Chúng ta đừng bao giờ nghĩ mình có thể lợi dụng Thiên Chúa để xin ơn, sau đó dùng những quà tặng Ngài ban để làm theo ý chúng ta.

– Đừng đọc kinh Lạy Cha một đàng, nhưng lại nghĩ tưởng một nẻo. Hãy để Thiên Chúa trong sự quan phòng của Ngài lấp đầy những thiếu thốn của chúng ta. 

Skip to content