Thứ Năm – Tuần 12 – TN2

 

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

Thứ Năm – Tuần 12 – TN2

Bài đọc: 2 Kgs 24:8-17; Mt 7:21-29.

1/ Bài đọc I: 8 Giơ-hô-gia-khin lên ngôi vua khi được mười tám tuổi, và trị vì ba tháng ở Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là Nơ-khút-ta, con gái ông En-na-than, bà là người Giê-ru-sa-lem.

9 Vua đã làm điều dữ trái mắt ĐỨC CHÚA, hệt như vua cha.

10 Khi ấy, các thuộc hạ của vua Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, tiến lên đánh Giê-ru-sa-lem, và thành bị vây hãm.

11 Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, đến đánh thành, trong khi các thuộc hạ của vua vây hãm thành.

12 Vua Giơ-hô-gia-khin, vua Giu-đa, cùng với mẹ vua, các thuộc hạ, các tướng lãnh và thái giám của vua ra hàng vua Ba-by-lon. Vua đã bị bắt vào năm thứ tám triều vua Ba-by-lon.

13 Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo đưa mọi kho tàng của Nhà ĐỨC CHÚA và các kho tàng của hoàng cung ra khỏi đó. Vua đập bể mọi đồ bằng vàng mà vua Sa-lô-môn, vua Ít-ra-en, đã làm để dùng trong đền thờ ĐỨC CHÚA, như ĐỨC CHÚA đã phán.

14 Vua bắt toàn thể Giê-ru-sa-lem, mọi tướng lãnh và mọi dũng sĩ đi đày, tất cả là mười ngàn người phải đi đày, cùng với mọi thợ rèn và thợ làm khoá; không sót lại một ai, trừ dân cùng đinh trong xứ.

15 Vua đày vua Giơ-hô-gia-khin sang Ba-by-lon; vua đày mẹ vua này, các cung phi, các thái giám và phú hào trong xứ, từ Giê-ru-sa-lem sang Ba-by-lon.

16 Tất cả những người có thế giá, bảy ngàn người, thợ rèn và thợ làm khoá, một ngàn người, và tất cả các binh lính cũng bị vua đày sang Ba-by-lon.

17 Vua Ba-by-lon đặt ông Mát-tan-gia là chú của vua Giơ-hô-gia-khin làm vua thay thế; vua Ba-by-lon đổi tên vua Mát-tan-gia là Xít-ki-gia-hu.

2/ Phúc Âm: 21 “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa! ” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.

22 Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: “Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao?”

23 Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác!

24 “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.

25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá.

26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát.

27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành”.

28 Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người,

29 vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư của họ.


 

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Gieo giống nào sẽ gặt hái quả đó, sống thế nào sẽ lãnh hậu quả như vậy.

Xây nhà là một việc làm tốn kém và đòi nhiều thời gian để nghiên cứu địa hình, khí hậu, và vật liệu thích hợp. Nếu không chịu bỏ thời gian nghiên cứu, căn nhà xây lên sẽ không tồn tại lâu dài. Xây dựng đời người còn tốn kém gấp bội và đòi hỏi thời gian cả cuộc đời. Thánh Phaolô cho các tín hữu một lời khuyên rất khôn ngoan: hãy xây dựng cuộc đời mình trên nền tảng vững chắc là Đức Kitô, hãy đặt Ngài làm Đá Tảng góc tường.

Các bài đọc hôm nay tập trung trong việc giúp con người nhận ra những hậu quả mà họ phải lãnh nhận tương xứng với những gì họ hành động. Trong bài đọc I, tác giả Sách Các Vua II tường thuật ngày tàn của vương quốc Judah. Họ bị đế quốc Babylon hủy diệt hoàn toàn và đem đi lưu đày vì đã từ chối không sống theo những lời chỉ dạy của Thiên Chúa. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu tuyên bố niềm tin biểu lộ qua miệng lưỡi sẽ không đủ để giúp con người vào Nước Thiên Chúa; nhưng họ phải biểu lộ niềm tin qua hành động là xây dựng căn nhà cuộc đời của họ trên nền tảng Lời Chúa.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Hậu quả phải lãnh nhận vì khinh thường Lời Chúa.

1.1/ Hai lối sống trái ngược: Hôm qua, tác giả Sách Các Vua tường thuật cuộc canh tân toàn thể quốc gia của vua Josiah dựa trên nền tảng của Sách Luật được tìm thấy trong Đền Thờ. Hậu quả là vương quốc thoát khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa và toàn dân được an bình trong một thời gian. Hôm nay, tác giả tường thuật ngày tàn của vương quốc Judah. Lý do vì các vua kế tiếp lại trở về nếp sống cũ: quay lưng lại với Đức Chúa và không giữ các lệnh truyền của Ngài. Hậu quả là Ngài không bảo vệ dân nữa và để mặc cho kẻ thù xâu xé.

Jehoiachin lên ngôi vua khi được mười tám tuổi, và trị vì ba tháng ở Jerusalem. Vua đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, hệt như vua cha. Vua Babylon là Nebuchadnezzar đến đánh thành, trong khi các thuộc hạ của vua vây hãm thành. Biết không thể chống lại lực lượng của địch, vua Jehoiachin cùng với mẹ vua, các thuộc hạ, các tướng lãnh và thái giám của vua ra hàng vua Babylon. Vua đã bị bắt vào năm thứ tám triều vua Babylon.

1.2/ Hậu quả của lối sống không vâng lời Thiên Chúa:

(1) Mọi của cải xây dựng đều rơi vào tay quân thù: Người Do-thái rất tự hào về Đền Thờ của họ. Đền Thờ này được xây dựng bởi vua Solomon trên một đỉnh núi vững chắc là núi Sion. Khi Đền Thờ rơi vào tay vua Nebuchadnezzar, vua truyền đưa mọi kho tàng của Nhà Đức Chúa và các kho tàng của hoàng cung ra khỏi đó về Babylon. Vua đập bể mọi đồ bằng vàng mà vua Solomon, đã làm để dùng trong đền thờ Đức Chúa.

(2) Vua quan và dân chúng đều bị đem đi lưu đày: Vua Jehoiachin, mẹ vua , các cung phi, các thái giám và phú hào trong xứ, mọi tướng lãnh và mọi dũng sĩ, tất cả là mười ngàn người, cùng với mọi thợ rèn và thợ làm khoá; không sót lại một ai, trừ dân cùng đinh trong xứ. Tất cả bị đày từ Jerusalem sang Babylon.

Vua Babylon đặt ông Mattaniah là chú của vua Jehoiachin làm vua thay thế; vua Babylon đổi tên vua Mattaniah là Zedekiah. Mattaniah là con thứ ba của vua Josiah cai trị Judah. Nhà vua cai trị Judah 10 năm, từ 597-587 BC. Nhiều người Judah chỉ nhận Jehoiachin là vua chính thức của Judah.

2/ Phúc Âm:

2.1/ Nước Trời không dành cho những ai chỉ biết nói yêu mến Thiên Chúa:

+ Chúa Giêsu phân biệt rõ ràng hai lãnh vực lời nói và việc làm, và Nước Trời chỉ dành cho những ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Một người ngây thơ có thể tin vào những lời đường mật của người dẻo miệng lưỡi ca tụng; nhưng không ai có thể đánh lừa Thiên Chúa bằng những lời tán tụng ngoài miệng, vì Ngài thấu suốt mọi ý hướng của con người.

+ Những tiên tri giả hay linh mục giả vẫn có thể nhân danh Thiên Chúa để rao giảng, trừ quỉ hay chữa bệnh. Việc làm của họ đôi khi thành công, không phải vì sự cố gắng của họ; nhưng vì quyền lực của Thiên Chúa. Nhưng nếu họ không tuân giữ các lệnh truyền của Thiên Chúa và gây thiệt hại cho người khác, họ cũng không được vào Nước Trời.

+ Chương 25 của Tin Mừng Matthew cho chúng ta thấy rõ: tiêu chuẩn phán xét của Thiên Chúa là những gì chúng ta làm cho một trong những người bé mọn là chúng ta làm cho Ngài; và chỉ những người biết thực thi bác ái mới được vào Nước của Thiên Chúa.

+ Vì thế, tình yêu thật phải biểu tỏ trong lời nói cũng như trong hành động. Người yêu thật sự là người sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu; chứ không phải nói yêu một đàng rồi sống ích kỷ để mặc người mình yêu muốn ra sao thì ra. Một người yêu Chúa thật là người luôn cố gắng tìm ra và thi hành thánh ý của Ngài. Cách cụ thể là luôn tìm dịp để giúp đỡ mọi người về phương diện tinh thần cũng như vật chất.

2.2/ Phải xây dựng cuộc đời trên nền tảng những Lời Chúa dạy: Để dẫn chứng tầm quan trọng của việc thi hành Lời Chúa, Chúa Giêsu đưa ra một ví dụ cụ thể mà mọi người đều hiểu.

(1) Xây nhà trên đá: Nhà xây trên nền đá, tuy khó làm lúc đầu, nhưng sẽ chịu đựng được mọi thay đổi của thời tiết sẽ xảy ra: mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào. Tương tự như thế cho những ai xây dựng cuộc đời mình trên nền tảng vững chắc là Lời Chúa. Trước tiên họ phải bỏ thời giờ học hỏi để hiểu tường tận, sau đó phải tìm mọi dịp để mang ra áp dụng trong cuộc đời.

(2) Xây nhà trên cát: Nhà xây trên cát rất dễ làm lúc đầu, nhưng không chịu đựng nổi những đe dọa của thời tiết; chỉ cần một cơn sóng gió nhỏ cũng đủ cuốn trôi nhà ấy. Rất nhiều người xây dựng căn nhà cuộc đời mình trên những nền tảng không phải là Lời Chúa như: vàng bạc, danh vọng, uy quyền, sắc đẹp. Đến khi phải đối diện với bệnh tật hay đau khổ, họ không thể đứng vững, và nhiều người đã hủy hoại cuộc đời họ vì không thể thắng vượt được những cơn lốc của thế gian, và bẫy giăng của ma quỉ.

Người xây nhà trên cát có thể ví như con dã tràng ngoài biển, cố gắng xây dựng hang động của mình khi thủy triều rút xuống; nhưng khi thủy triều dâng lên hay biển động, nước sẽ tràn vào hang động của chúng và cuốn sạch ra biển. Chúng cứ tiếp tục xây để rồi lại bị cuốn đi. Nếu con người không biết suy nghĩ khôn ngoan hơn con dã tràng, họ sẽ không có cơ hội được sống hạnh phúc trong cơn nhà đời này, chứ đừng nói tới việc hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa mai sau.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

– Để xây căn nhà cuộc đời chúng ta cách chắc chắn, chúng ta phải xây dựng trên nền tảng vững chắc là Đức Kitô và những lời dạy bảo của Ngài.

– Chúng ta phải chịu khó bỏ thời giờ để học hỏi những giáo huấn của Đức Kitô và mang ra áp dụng trong cuộc sống: bắt đầu từ khi còn nhỏ, khi trưởng thành, và kéo dài trong suốt cuộc đời.

– Gieo nhân nào gặt quả đó. Chúng ta sống thế nào, Thiên Chúa sẽ trả cho chúng ta như thế.

Skip to content