Thứ Năm, tuần 27 Thường Niên

Xin nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

{audio}LCHN/audio/Thu Nam tuan 27 TN.mp3{/audio}

Thứ Năm, CN XXVII TN, Năm Chẵn 

Bài đọc: Gal 3:1-5; Lk 11:5-13. 

1/ Bài đọc I:             Hỡi những người Ga-lát ngu xuẩn, ai đã mê hoặc anh em là những người đã được thấy hình ảnh Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh vào thập giá phơi bày ra trước mắt? Tôi muốn anh em cho tôi biết điều này thôi: anh em đã nhận được Thần Khí vì đã làm những gì Luật dạy, hay vì đã tin nhờ được nghe? Anh em ngu xuẩn như thế sao? Anh em đã khởi sự nhờ Thần Khí, nay lại kết thúc nhờ xác thịt sao? Bấy nhiêu kinh nghiệm anh em đã trải qua, lại uổng công sao? Mà quả thật là uổng công! Vậy Đấng đã rộng ban Thần Khí cho anh em và thực hiện những phép lạ giữa anh em, có phải vì anh em làm những gì Luật dạy, hay vì anh em đã tin nhờ được nghe? 

2/ Phúc Âm:

 

            Người còn nói với các ông: “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: “Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả”; mà người kia từ trong nhà lại đáp: “Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được?

 

            Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó. “Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.

 

            Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó? Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?”            

 


 

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Kiên trì trong thử thách

 

            Kiên trì trong thử thách và đau khổ là một trong những yếu tố quyết định giữa thành công và thất bại của đời người. Người yếu đuối nhẹ dạ dễ bị đánh lừa và hay thay đổi vì không có lập trường rõ rệt. Người kiên trì không dễ bị đánh lừa hay thuyết phục vì đã nắm vững những gì mình tin và chọn. Bài đọc I nói lên sự kiên trì trong đức tin và đạo lý. Phúc Âm nói lên sự kiên trì trong tình thương và lời cầu nguyện.

 

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

 

1/ Bài đọc I: Kiên trì trong đức tin và đạo lý. Đừng để mọi thứ học thuyết xa lạ mê hoặc anh em.

 

             1.1/ Phải biết quí trọng và giữ gìn những đạo lý đã học được:

              Đức tin có được là nhờ nghe. Thánh Thần là quà tặng nhưng không của Thiên Chúa ban cho con người. Quà tặng này có được là do đức tin vào Chúa Giêsu Kitô (Acts 8:14-17, 10:44), chứ không do là người Do Thái hay Dân Ngọai. Khi các tín hữu Galat nhận lãnh Chúa Thánh Thần, họ đã chưa từng nghe đến việc phải giữ Luật. Họ chỉ nghe đến việc giữ Luật khi thánh Phaolô tạm rời bỏ họ và một số người Do Thái đến rao giảng cho họ nghe một đạo lý khác, thứ đạo lý đặt căn bản trên việc cắt bì và giữ các Lề Luật. Vì thế, thánh Phaolô tức giận khi nghe tin các tín hữu Galat đã bỏ những gì ngài dạy và tin theo thứ đạo lý này: “Hỡi những người Ga-lát ngu xuẩn! Ai đã mê hoặc anh em là những người đã được thấy hình ảnh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào Thập Giá phơi bày ra trước mắt? Tôi muốn anh em cho tôi biết điều này thôi: anh em đã nhận được Thánh Thần vì đã làm những gì Luật dạy, hay vì đã tin nhờ được nghe?” 

              1.2/ Không kiên trì trong đức tin sẽ dễ dàng bị mất gốc và bị cuốn theo đủ mọi thứ học thuyết: Thánh Phaolô dùng kinh nghiệm để nhắc nhở các tín hữu Galat nhớ lại thuở ban đầu khi họ chưa có niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô.

              – Bắt đầu bằng những lời rao giảng về cuộc đời của Đức Giêsu Kitô của Phaolô, các tín hữu Galat đã nhận ra tình thương của Thiên Chúa và tin vào Ngài. Đức tin của họ có được là nhờ nghe những lời rao giảng của Phaolô và nhờ Thánh Thần tác động trong tâm hồn để họ có thể tuyên xưng Đức Kitô là Con Thiên Chúa. Thế mà giờ đây họ lại nghe theo lời người khác mà tin ngược lại: để có được Chúa Thánh Thần, họ phải giữ các Lề Luật để được Thiên Chúa thương ban Thánh Thần. Thánh Phaolô kêu trách họ: “Anh em ngu xuẩn như thế sao? Anh em đã khởi sự nhờ Thánh Thần, nay lại kết thúc nhờ xác thịt sao?”

              – Vì tin vào Đức Giêsu Kitô, các tín hữu Galat đã được tràn đầy những hồng ân của Thánh Thần và đã có bao kinh nghiệm về sự họat động của Thánh Thần ở giữa họ: nói tiếng lạ, chứng kiến các phép lạ, chứng kiến bao nhiêu người Dân Ngọai tin vào Thiên Chúa … Thế mà giờ đây tin vào những lời của các kẻ phá họai, họ lại muốn làm lại từ đầu để có được Thánh Thần; mà chưa chắc họ đã có nhờ giữ cẩn thận Lề Luật. Thánh Phaolô đặt câu hỏi cho họ suy nghĩ: “Bấy nhiêu kinh nghiệm anh em đã trải qua, lại uổng công sao? Mà quả thật là uổng công! Vậy Đấng đã rộng ban Thánh Thần cho anh em và thực hiện những phép lạ giữa anh em, có phải vì anh em làm những gì Luật dạy, hay vì anh em đã tin nhờ được nghe?”

 2/ Phúc Âm: Kiên trì xin cho tới khi được.

             2.1/ Khi cần, phải xin cho dẫu phải quấy rầy người khác: Sự lỡ đường của người bạn lúc nửa đêm đặt người phải vay trong tình trạng khó xử: hoặc im lặng để người bạn lỡ đường chịu đói hoặc phải hy sinh gõ cửa hàng xóm mà vay. Sau cùng, vì tinh thần hiếu khách nên anh quyết định hy sinh đi vay dù biết rằng mình sẽ làm phiền hàng xóm. Anh gõ cửa hàng xóm và van nài: “Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả.” Người hàng xóm từ trong nhà đáp: “Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.”

             2.2/ Kiên trì xin cho tới khi được: Mặc dù bị từ chối nhưng anh vẫn kiên trì gõ cửa và van nài cho đến khi được như lời Chúa nói: “dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ “lỳ”ra đó.” Người hàng xóm phải chỗi dậy cho vay bánh vì ông không muốn cả gia đình phải mất ngủ suốt đêm. Tiếng Hy Lạp dùng ở đây là avnai,deia, danh từ này có 2 nghĩa: (1) tiêu cực: không biết nhạy cảm trước sự khước từ hay khinh thường của người khác: không biết xấu hổ, lỳ lợm, chai lỳ; (2) tích cực: kiên nhẫn, kiên trì cho tới khi đạt được, không cần biết thời gian phải chờ đợi bao lâu, nơi chốn nào có thể tìm thấy, hay con người nào có thể xin được. Đây là thái độ mà Chúa muốn các môn đệ phải có khi muốn xin sự gì với Thiên Chúa: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.” Lý do tại sao phải có thái độ này là vì người xin không thể làm cách nào khác hơn được nữa. 

            2.3/ So sánh người cha dưới đất với người Cha trên trời: Để nói lên sự quan tâm của Thiên Chúa cho con người, Chúa Giêsu dùng mộ ví dụ cụ thể về tình thương của người cha trần thế: “Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó? Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?”

           

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

 

            – Chúng ta phải kiên trì trong đức tin và giữ vững đạo lý; đừng có thái độ ai nói gì cũng nghe, ai bảo sao cũng làm. Để có thể kiên trì, chúng ta cần học hỏi để hiểu tường tận Kinh Thánh và những Giáo Huấn của Giáo Hội hết sức có thể.

            – Chúng ta phải kiên trì trong tình thương và lời cầu nguyện dẫu có phải đương đầu với thử thách và đau khổ.

 

CÁC BÀI VIẾT KHÁC
{loadposition user11}
Skip to content