Thứ Năm – Tuần 27 – TN1

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Thứ Năm – Tuần 27 – TN1 – Năm lẻ.

Bài đọc: Mal 3:13-20b; Lk 11:5-13.

1/ Bài đọc I: 13 Các ngươi ăn nói cứng cỏi chống lại Ta – ĐỨC CHÚA phán – thế mà các ngươi lại bảo: “Chúng tôi có nói gì chống lại Ngài đâu?”

14 Các ngươi nói: “Phụng thờ Thiên Chúa thật là viển vông, tuân giữ các lệnh truyền của ĐỨC CHÚA và bước đi ủ rũ trước nhan Người, nào ích lợi chi?

15 Giờ đây chúng tôi cho những kẻ kiêu ngạo là có phúc; phải, những kẻ làm điều ác được thịnh đạt, họ thử thách Thiên Chúa mà chẳng hề hấn gì.”

16 Bấy giờ những người kính sợ ĐỨC CHÚA sẽ nói với nhau: ĐỨC CHÚA đã để ý và Người đã nghe: một cuốn sổ được viết trước nhan Người, ghi tên những kẻ kính sợ ĐỨC CHÚA và tôn kính Danh Người.

17 Vào ngày Ta hành động, chúng sẽ thuộc về Ta như sở hữu riêng, – ĐỨC CHÚA các đạo binh phán, Ta sẽ xót thương chúng như người cha xót thương đứa con phụng dưỡng mình.

18 Bấy giờ, các ngươi sẽ lại phân biệt được người công chính với kẻ gian ác, kẻ phụng thờ Thiên Chúa với kẻ không phụng thờ Người.

19 Vì này Ngày ấy đến, đốt cháy như hoả lò. Mọi kẻ kiêu ngạo và mọi kẻ làm điều gian ác sẽ như rơm rạ. Ngày ấy đến sẽ thiêu rụi chúng – ĐỨC CHÚA các đạo binh phán – không còn chừa lại cho chúng một rễ hay cành nào.

20 Nhưng đối với các ngươi là những kẻ kính sợ Danh Ta, mặt trời công chính sẽ mọc lên, mang theo các tia sáng chữa lành bệnh.

2/ Phúc Âm: 5 Người còn nói với các ông: “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: “Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh,

6 vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả;”

7 mà người kia từ trong nhà lại đáp: “Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được?

8 Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.

9 “Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.

10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.

11 Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó?

12 Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp?

13 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?”


GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Kiên trì cố gắng là chìa khóa đem tới thành công.

Nhiều người làm việc gì cũng muốn phải có kết quả tức khắc, họ không có kiên nhẫn để chờ đợi; nhưng kiên trì trong thử thách và đau khổ lại là một yếu tố chính quyết định sự thành công. Điều này đúng cho tất cả mọi lãnh vực: học hành, đầu tư, nghề nghiệp, và đạo giáo. Người không kiên trì dễ bị đánh lừa, vì hay thay đổi và không có lập trường rõ rệt; người kiên trì không dễ bị đánh lừa hay bị thuyết phục, vì họ đã nắm vững những gì họ đã tin và đã lựa chọn.

Các Bài Đọc hôm nay dạy con người phải biết kiên trì chờ đợi kết quả. Trong Bài Đọc I, tiên-tri Malachi chuyển sứ điệp của Thiên Chúa cho con cái Israel: Họ phải kiên trì trong khi chờ đợi ngày Thiên Chúa phán xét; đừng mất kiên nhẫn và sợ khi thấy kẻ gian ác phát tài và không bị trừng phạt. Khi Ngày của Thiên Chúa đến, họ sẽ thấy sự công chính của Thiên Chúa. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải kiên trì trong khi cầu nguyện. Ngài hứa với các môn đệ: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.”

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Phải kiên nhẫn chờ đợi ngày Thiên Chúa xét xử.

1.1/ Tại sao Thiên Chúa không trừng trị kẻ gian ác? Như đã nói trên, con người có thói quen muốn kết quả tức khắc. Khi họ nhận thấy mình giữ cẩn thận các Lề Luật của Thiên Chúa, mà không thấy Ngài ban thưởng, lại còn phải chịu nhiều gian khổ; trong khi đó, nhìn qua những kẻ gian ác, thấy họ vẫn sống phây phây mà còn sung túc nữa. Nhiều người sẽ kết luận: “Phụng thờ Thiên Chúa thật là vô ích, tuân giữ các lệnh truyền của Đức Chúa và bước đi ủ rũ trước nhan Người, nào ích lợi chi? Giờ đây chúng tôi cho những kẻ kiêu ngạo là có phúc; những kẻ làm điều ác được thịnh đạt; họ chống lại Thiên Chúa mà chẳng hề hấn gì.”

Hai điều sai trái mà những người trên đây không nhận ra: Thứ nhất, kết quả của việc nghe và thực hành thánh ý Thiên Chúa không được đánh giá trên những lợi nhuận vật chất; nhưng trên sự bình an của tâm hồn và hạnh phúc trong cuộc sống. Thứ hai, Thiên Chúa kiên nhẫn cho con người nhiều cơ hội và chờ đợi họ thay đổi; nếu Thiên Chúa phạt ngay khi họ lầm lỗi, chắc không còn mấy người được sống sót trên thế gian này.

1.2/ Ngày Thiên Chúa ra tay hành động sẽ đến: Trong Ngày này, mọi người sẽ phân biệt được người công chính với kẻ gian ác, kẻ phụng thờ Thiên Chúa với kẻ không phụng thờ Người.

Kẻ gian ác nghĩ tội lỗi của mình không ai biết được, nhưng Thiên Chúa đã có sẵn một cuốn sổ theo lời tiên-tri Malachi: ”Bấy giờ những người kính sợ Đức Chúa sẽ nói với nhau: Đức Chúa đã để ý và Người đã nghe: một cuốn sổ được viết trước nhan Người, ghi tên những kẻ kính sợ Đức Chúa và tôn kính Danh Người.” Ngài sẽ phân xử con người và thưởng phạt tùy theo việc họ làm.

(1) Những người kính sợ Thiên Chúa: ”Chúng sẽ thuộc về Ta như sở hữu riêng, Đức Chúa các đạo binh phán, Ta sẽ xót thương chúng như người cha xót thương đứa con phụng dưỡng mình… Đối với các ngươi là những kẻ kính sợ Danh Ta, mặt trời công chính sẽ mọc lên, mang theo các tia sáng chữa lành bệnh.”

(2) Những kẻ kiêu ngạo và gian ác: ”Ngày ấy đến, đốt cháy như hoả lò. Mọi kẻ kiêu ngạo và mọi kẻ làm điều gian ác sẽ như rơm rạ. Ngày ấy đến sẽ thiêu rụi chúng – Đức Chúa các đạo binh phán – không còn chừa lại cho chúng một rễ hay cành nào.”

2/ Phúc Âm: Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.

2.1/ Khi cần, phải xin; cho dẫu phải quấy rầy người khác: Chúa Giêsu đưa ra một câu truyện để dạy các môn đệ cần phải kiên trì trong khi cầu nguyện.

(1) Phản ứng của người xin: Sự lỡ đường của người bạn tới thăm lúc nửa đêm đặt người phải vay trong tình trạng khó xử: hoặc im lặng để người bạn lỡ đường chịu đói hoặc phải hy sinh gõ cửa hàng xóm mà vay trong đêm tối. Anh biết sẽ làm phiền hàng xóm; nhưng nếu không vay, anh sẽ thất lễ với khách. Sau cùng, vì tinh thần hiếu khách nên anh quyết định hy sinh đi vay dù biết rằng mình sẽ làm phiền hàng xóm. Anh gõ cửa hàng xóm và van nài: “Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả.”

(2) Phản ứng của người hàng xóm: Từ trong nhà, anh đáp: “Xin anh đừng quấy rầy tôi; cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.”

Người xin có thể tiên đoán và hiểu được phản ứng của anh hàng xóm; vì thế, mặc dù bị từ chối, anh vẫn kiên trì gõ cửa và van nài cho đến khi được. Chúa nói: “dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ “lỳ” ra đó.” Người hàng xóm phải chỗi dậy cho vay bánh vì ông không muốn cả gia đình phải mất ngủ suốt đêm.

Chữ “lỳ” mà tiếng Hy Lạp dùng ở đây là avnaideia, danh từ này có 2 nghĩa:

– tiêu cực: không biết nhạy cảm trước sự khước từ hay khinh thường của người khác, không biết xấu hổ, lỳ lợm, chai lỳ;

– tích cực: kiên nhẫn, kiên trì cho tới khi đạt được, không cần biết thời gian phải chờ đợi bao lâu, nơi chốn nào có thể tìm thấy, hay con người nào có thể xin được. Đây là thái độ mà Chúa muốn các môn đệ phải có khi muốn xin sự gì với Thiên Chúa: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.” Lý do tại sao phải có thái độ này là vì người xin không thể làm cách nào khác hơn được nữa.

2.2/ So sánh người cha dưới đất với người Cha trên trời: Để nói lên sự quan tâm của Thiên Chúa cho con người, Chúa Giêsu dùng một ví dụ cụ thể về tình thương của người cha trần thế: ”Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó? Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp?” Chẳng có người cha nào nhẫn tâm làm như vậy!

Chúa Giêsu hướng lòng khán giả tới Người Cha trên trời, và kết luận: ”Nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?” Thiên Chúa là Đấng tốt lành và uy quyền, Ngài sẽ ban cho con cái những gì cần thiết. Thánh Thần là nguồn mạch mọi ơn lành, Ngài biết những gì con người cần và sẽ ban cho họ cách xứng hợp.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

– Chúng ta phải dành thời gian để học hỏi và suy xét coi đường nào mình nên theo; một khi đã biết rõ, chúng ta phải ẵn sàng vượt qua mọi thử thách và gian khổ để đạt cho được đích mình mong muốn.

– Chúng ta phải kiên trì trong đức tin và thực hành đạo lý; cần tránh thái độ ai nói gì cũng nghe, ai bảo sao cũng làm. Để kiên trì, chúng ta cần học hỏi để hiểu tường tận Kinh Thánh và những Giáo Huấn của Giáo Hội hết sức có thể.

– Chúng ta phải kiên trì trong khi cầu nguyện, cho dẫu có phải chờ đợi lâu dài; vì Thiên Chúa là cha nhân từ sẽ ban những điều tốt lành cho những ai hết lòng trông cậy nơi Ngài.

Save

Save

Skip to content