Thứ Năm, tuần 28 Thường Niên

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

{audio}LCHN/audio/Thu Nam tuan 28 TN.mp3{/audio}

Thứ Năm, Tuần XXVIII TN, Năm Chẵn 

Bài đọc: Eph 1:1, 3-10; Lk 11:47-54. 

1/ Bài đọc I: 

1 Tôi là Phao-lô, bởi ý Thiên Chúa được làm Tông Đồ của Đức Ki-tô Giê-su, kính gửi dân thánh tại Ê-phê-xô, là những người tin vào Đức Ki-tô Giê-su.3 Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Trong Đức Ki-tô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần.4 Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người,
ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người.
5 Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giê-su Ki-tô,6 để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Người ban tặng cho ta trong Thánh Tử yêu dấu.7 Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi
theo lượng ân sủng rất phong phú của Người.
8 Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu.9 Người cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu: thiên ý này là kế hoạch yêu thương
Người đã định từ trước trong Đức Ki-tô.
10 Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Ki-tô.

2/ Phúc Âm: 

47 “Khốn cho các người! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy!48 Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng.49 “Vì thế mà Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã phán: “Ta sẽ sai Ngôn Sứ và Tông Đồ đến với chúng: chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia.50 Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa,51 từ máu ông A-ben đến máu ông Da-ca-ri-a, người đã bị giết giữa bàn thờ và Thánh Điện. Phải, tôi nói cho các người biết: thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu.52 “Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản.”53 Khi Đức Giê-su ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu căm giận Người ra mặt, và vặn hỏi Người về nhiều chuyện,54 gài bẫy để xem có bắt được Người nói điều gì sai chăng.                          


GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Con người tham dự vào Kế Họach Cứu Độ của Thiên Chúa. 

             Bài đọc I, Eph 1:10, là một Bài Thánh Ca, được dùng nhiều trong các buổi thờ phượng của các tín hữu thời sơ khai. Chỉ trong 10 câu ngắn ngủi và liên tục (không một chấm câu trong nguyên bản Hy-Lạp), đọan văn này tóm tắt tất cả những gì chính yếu trong Kế Họach Cứu Độ của Thiên Chúa. Kế họach này tuy có từ nguyên thủy, nhưng chỉ được mặc khải cho con người qua Đức Kitô, khi Ngài xuống trần để hòan tất Kế Họach Cứu Độ của Chúa Cha. Mục đích của Kế Họach là để cứu độ con người để con người trở nên các nghĩa tử của Thiên Chúa và xứng đáng thừa hưởng gia tài là cuộc sống vĩnh cửu với Ba Ngôi Thiên Chúa. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu trách các Luật-sĩ và Biệt-phái vì cách hành xử của họ với các ngôn sứ và với dân chúng. 

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

 

1/ Bài đọc I: Kế họach Cứu Độ của Thiên Chúa cho con người qua Chúa Giêsu Kitô

 

            1.1/ Mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa được mặc khải ngay trong câu đầu tiên: “Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Trong Đức Ki-tô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần.” Trong kế họach này, Thiên Chúa giữ vai trò chủ động trong việc chọn con người và phác họa Kế Họach Cứu Độ: Thiên Chúa chọn con người trước chứ con người không chọn Thiên Chúa trước, nhưng con người vẫn có tự do để đáp trả. Thiên Chúa chọn con người qua Đức Kitô và trước cả khi tạo thành vũ trụ. Mục đích của việc lựa chọn là để con người trở nên tinh tuyền thánh thiện. Lý do độc nhất tại sao Thiên Chúa chọn con người là vì Ngài yêu thương con người.

 

            1.2/ Thiên Chúa đã tiền định cho con người được trở nên nghĩa tử của Ngài qua Đức Kitô: Ngài chọn con người làm con bằng cách nhận con nuôi (adoption). Một khi đã trở thành con Thiên Chúa, con người có quyền thừa hưởng các gia tài của Thiên Chúa như ân sủng và cuộc sống đời đời; đồng thời, con người cũng có quyền xóa bỏ quá khứ tội lỗi và hậu quả của nó là sự chết.

 

            1.3/ Máu của Thánh Tử là giá phải trả để hòan thành kế họach Cứu Độ: Con người không thể làm bất cứ gì để tự cứu mình; vì thế, con người phải hòan tòan trông cậy nơi Thiên Chúa. Ngài đã ban cho con người một Người Con, và Người con này phải đổ máu ra để chuộc tội và chết thay cho con người. Không những thế, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta cùng với tất cả sự khôn ngoan (sophia = wisdom) thông hiểu (phronesis = prudent, practical wisdom). Cả hai nhân đức đều cần thiết và đựợc Thiên Chúa trao ban cho con người để biết sống làm sao cho đạt đích.

 

            1.4/ Thiên Chúa muốn con người biết Kế Họach Cứu Độ qua sự mặc khải của Đức Kitô: Mặc dù Kế Họach Cứu Độ đã có từ muôn thuở, nhưng không ai trong con người biết được Kế Họach này cho tới khi Đức Kitô đến. Chính Đức Kitô đã mặc khải cho con người Kế Họach yêu thương của Thiên Chúa và chính Ngài làm hòan hảo Kế Họach của Chúa Cha qua cuộc Thương Khó và cái chết của Ngài.

 

            Con người có thể thấy trước tương lai của mình và muôn lòai trong vũ trụ, vì sẽ có ngày Đức Kitô sẽ hiệp nhất tất cả mọi sự trong tương lai như lời Phaolô: “Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Ki-tô.”

 

 2/ Phúc Âm: Chúa mắng chửi các Luật-sĩ vì 2 tội:            

             2.1/ Cách đối xử của các Luật-sĩ đối với ngôn sứ rất mâu thuẫn: Họ tôn kính các ngôn sứ bằng việc xây lăng tẩm; nhưng họ chỉ tôn kính những ngôn sứ nào đã chết. Còn khi đối diện với các ngôn sứ đang sống, họ lại tìm đủ mọi cách để làm khó, bắt bớ và giết chết. Vì thế, Chúa Giêsu thẳng thắn tố cáo họ: “Các ngươi vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các ngươi.” Tại sao họ ghét các ngôn sứ sống đến với họ? Câu trả lời đơn giản là vì các ngôn sứ vạch trần những tật xấu và sự giả hình của họ.

             Họ xây lăng cho các ngôn sứ để chứng minh cho dân chúng thấy rằng: “Nếu như chúng tôi sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng tôi đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ” (Mt 23:30). Nhưng các hành động trong hiện tại của họ đối với các ngôn sứ sống chứng minh họ đang theo vết chân của cha ông họ. Vì thế, Chúa Giêsu tuyên án họ: “Vì vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, từ máu ông Aben đến máu ông Dacaria, người đã bị giết giữa bàn thờ và Thánh Điện. Phải, tôi nói cho các người biết: thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu.” 

            2.2/ Cách đối xử của họ với dân chúng: Chúa Giêsu tố cáo họ: “Các người đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản.” Hiểu biết Kinh Thánh là điều mà mọi người dân đều mong muốn, nhưng không phải ai cũng có thể sở hữu Sách Thánh và được huấn luyện để hiểu. Vì thế, người dân phải trông chờ vào các Luật-sĩ để đọc và giải thích ý nghĩa của Kinh Thánh cho họ. Nhưng các Luật-sĩ nhiều khi vì tư lợi, họ cũng chẳng muốn cho dân hiểu. Họ muốn trở thành những người duy nhất sở hữu và giải thích Kinh Thánh theo cách họ mong muốn. Cai trị những ngu dân dễ dàng hơn cai trị những người hiểu biết. Họ sợ một khi dân chúng hiểu biết, họ sẽ mất hết các đặc quyền.

 

            Được chỉ cho thấy sự thật, họ vẫn ngoan cố không nhận ra để sửa sai. Trái lại, các Kinh-sư và Luật-sĩ bắt đầu căm giận Chúa Giêsu ra mặt, và vặn hỏi Ngài về nhiều chuyện. Họ cố tình gài bẫy để xem có bắt được Ngài nói điều gì sai chăng. Một lần nữa, họ đang toan tính để giết chết một ngôn sứ cao trọng hơn hết mọi ngôn sứ; và nợ máu họ phải trả sẽ nặng hơn gấp triệu lần các ngôn sứ khác.

           

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

 

            – Vì yêu thương Thiên Chúa đã có Kế Họach Cứu Độ con người bằng việc hy sinh Người Con là Đức Kitô. Nhờ Máu Thánh Tử đổ ra mà chúng ta được tha thứ tội lỗi và được cứu độ.

 

            – Đối với Thiên Chúa, những giả hình bên ngòai không thể che giấu những ý đồ bên trong; vì thế, chúng ta cần biết sống thành thực cả trong lẫn ngòai.

 

            – Kinh Thánh là kho tàng chung của mọi tín hữu; vì thế, không ai có thể giữ riêng cho mình. Trái lại, người hiểu biết Kinh Thánh có bổn phận phải làm cho người khác hiểu bằng cách cắt nghĩa đúng sự thật và thích hợp với trình độ của người nghe.

 

CÁC BÀI VIẾT KHÁC
{loadposition user11}
Skip to content