Thứ Năm, tuần 29 Thường Niên

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

{audio}LCHN/audio/Thu Nam tuan 29 TN.mp3{/audio}

 Thứ Năm, Tuần XXIX TN, Năm Chẵn 

Bài đọc: Eph 3:14-21; Lk 12:49-53. 

1/ Bài đọc I: 

14 Vì lý do đó, tôi quỳ gối trước mặt Chúa Cha,15 là nguồn gốc mọi gia tộc trên trời dưới đất.16 Tôi nguyện xin Chúa Cha, thể theo sự phong phú của Người là Đấng vinh hiển, ban cho anh em được củng cố mạnh mẽ nhờ Thần Khí của Người, để con người nội tâm nơi anh em được vững vàng.17 Xin cho anh em, nhờ lòng tin, được Đức Ki-tô ngự trong tâm hồn; xin cho anh em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái,18 để cùng toàn thể dân thánh, anh em đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu,19 và nhận biết tình thương của Đức Ki-tô, là tình thương vượt quá sự hiểu biết. Như vậy anh em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa.20 Xin tôn vinh Đấng có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta, mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới,21 xin tôn vinh Người trong Hội Thánh và nơi Đức Ki-tô Giê-su đến muôn thuở muôn đời. A-men. 

2/ Phúc Âm:            

             49 “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!50 Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!51 “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.52 Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba.53 Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.”

 


 

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Hiểu biết tình yêu của Đức Kitô             

            Chia rẽ xảy ra ở khắp nơi trên địa cầu: trong gia đình, ngòai xã hội, giữa các quốc gia, và giữa con người với Thiên Chúa. Nguyên nhân của chia rẽ là thiếu hiểu hay hiểu biết sai. Hậu quả của chia rẽ là ngăn cách và hận thù.

            Làm sao để hàn gắn chia rẽ? Phúc Âm dạy con người phải hiểu biết và sống theo sự thật. Bài đọc I dạy: Con người phải cảm ngiệm được tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình qua Đức Kitô trong Mầu Nhiệm Cứu Độ của Thiên Chúa. 

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

 

1/ Bài đọc I: Tình thương của Thiên Chúa vượt quá sự hiểu biết của con người.

 

            1.1/ Tình yêu Thiên Chúa: Để hiểu lý do tại sao Thánh Phaolô tạ ơn Chúa và xin ơn cho các tín hữu của Ngài, chúng ta cần đi trở lại để xem những gì Dân Ngọai không có trước khi Chúa Giêsu đến và những gì Dân Ngọai được hưởng sau khi họ thú nhận niềm tin vào Chúa Giêsu:

            (1) Tình yêu của Chúa Cha được biểu lộ cách chung qua việc tạo dựng và quan phòng mọi sự trong trời đất, cách riêng trong Mầu Nhiệm Cứu Độ. Nhờ Đức Kitô, mọi người đều được đặc quyền gọi Thiên Chúa là Cha, và xứng đáng lãnh nhận mọi ơn lành cần thiết.

            (2) Tình yêu của Chúa Thánh Thần: Không chỉ ban Đức Kitô cho con người, Thiên Chúa còn ban Thánh Thần để giúp con người tin vào Đức Kitô và hiểu được những gì Người dạy dỗ. Thánh Phaolô cầu xin: “Tôi nguyện xin Chúa Cha, thể theo sự phong phú của Người là Đấng vinh hiển, ban cho anh em được củng cố mạnh mẽ nhờ Thánh Thần của Người, để con người nội tâm nơi anh em được vững vàng.”

            (3) Tình yêu của Chúa Kitô: Thánh Phaolô xin 2 điều cho các tín hữu của Ngài: (1) Xin cho anh em, nhờ lòng tin, được Đức Kitô ngự trong tâm hồn; và (2): Xin cho anh em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái. Với sự hiện diện của Đức Kitô trong tâm hồn, các tín hữu đủ sức thấu hiểu mọi chiều kích dài rộng cao sâu của Mầu Nhiệm Cứu Độ. Với sự xây dựng vững chắc trong đức ái, các tín hữu nhận biết tình thương của Đức Kitô, là tình thương vượt quá sự hiểu biết. Nhờ hai ơn này, các tín hữu sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa.

 

            1.2/ Tình yêu của Thánh Phaolô: Sau khi đã thấu hiểu Mầu Nhiệm Cứu Độ và thấm nhuần bởi tình yêu Thiên Chúa, Thánh Phaolô cầu nguyện và làm mọi cách để các tín hữu của ngài cũng hiểu được Mầu Nhiệm Cứu Độ và thấm nhuần tình yêu Thiên Chúa. Mầu Nhiệm Cứu Độ chỉ hòan tất khi tất cả mọi người đều hiểu Mầu Nhiệm Cứu Độ và đều thấm nhuần tình yêu Thiên Chúa. Khi đó, sẽ không còn chia rẽ, ngăn cách, và hận thù. Giáo Hội được Đức Kitô trao ban sứ vụ này: “Xin tôn vinh Người trong Hội Thánh và nơi Đức Kitô Giêsu đến muôn thuở muôn đời. Amen.”

 

2/ Phúc Âm: Sự Thật và Tình Yêu của Đức Kitô được ví như lửa ném vào mặt đất.

 

            2.1/ “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!” Lửa có ít nhất 3 công dụng: soi sáng, thanh tẩy (luyện kim), và sưởi ấm.

            – Chúa Giêsu soi sáng con người bằng Lời Chúa;

            – Sống Lời Chúa sẽ giúp con người thanh tẩy tất cả sai trái và tật xấu trong tâm hồn;

            – Cảm nghiệm được tình thương Thiên Chúa sẽ giúp con người có sức mạnh xóa tan đi những hố sâu chia rẽ và sưởi ấm lại tình người.

            Lửa mà Chúa Giêsu đã ném vào mặt đất mà muốn cho bùng lên là Sự Thật và Tình Yêu của Thiên Chúa. “Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!” Phép Rửa Chúa Giêsu đề cập đến ở đây chính là Phép Rửa bằng Máu, là Cuộc Thương Khó của Ngài. Phép Rửa này chỉ hòan tất khi Ngài giang tay chết trên Thập Giá để chứng tỏ tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người.

 

            2.2/ Thầy đến để đem sự chia rẽ? Lời tuyên bố của Chúa Giêsu sẽ làm không ít người ngạc nhiên: “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban bình an cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.” Nhiều người sẽ hỏi: “Tại sao Thiên Chúa của bình an lại đem chia rẽ?”

 

            Bình an của Thiên Chúa khác với bình an của con người và cách để có bình an của Thiên Chúa cũng khác với cách của con người. Bình an của trái đất là bình an giả tạo vì đặt trên những hiểu biết của con người; và chiến tranh có thể tái phát bất cứ lúc nào nếu có sự xung đột giữa những hiểu biết của con người. Thiên Chúa ban bình an cho con người không theo kiểu của thế gian: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.” (Jn 14:27). Bình an của Thiên Chúa chỉ thực sự có được khi mọi người nhận ra sự thật trong Mầu Nhiệm Cứu Độ và tình thương của Thiên Chúa dành cho con người.

 

            Vì sự thật của Thiên Chúa khác với sự thật của con người nên những lời dạy của Chúa Giêsu sẽ tạo nên sự chia rẽ: có những người tin vào Lời Chúa giảng dạy như các Tông Đồ và môn đệ; có những người sẽ phản đối và không tin như một số Kinh-sư, Biệt-phái, và Luật-sĩ. Hậu quả là họ tìm cách để tiêu diệt Chúa và các Tông Đồ. Cũng vậy, khi Lời Chúa được gieo trong cùng một mái nhà: sẽ có những người trong gia đình tin; sẽ có những người không tin. Hậu quả là gia đình sẽ chia rẽ. Nhưng nếu mọi người trong gia đình đều nhận ra sự thật và tin vào Lời Chúa, lúc ấy gia đình mới thực sự có bình an, và không một quyền lực nào có thể phá tan sự bình an đích thực này.

 

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

 

            – Đức Kitô là nguồn mạch bình an. Ngài đến để hòa giải con người với nhau và với Thiên Chúa. Sự hiểu biết và tình yêu con người dành cho Đức Kitô sẽ giúp xóa tan mọi khác biệt và giúp con người hòa giải với nhau và trở nên một trong thân thể của Đức Kitô.

            – Bình an của Thiên Chúa khác với bình an của con người. Bình an đích thực chỉ có được khi con người nỗ lực tìm kiếm sự thật nơi Thiên Chúa: Kế Họach Cứu Độ và tình thương của Thiên Chúa dành cho con người.

            – Đức Kitô đã ném lửa của sự thật và của tình yêu vào trong trái đất và Ngài muốn làm cho lửa này cháy bùng lên. Để có bình an thực sự trên trong gia đình cũng như trên địa cầu, mọi người chúng ta cần cộng tác với Thiên Chúa bằng việc rao giảng Lời Sự Thật và mang tình yêu Thiên Chúa đến cho mọi người.

 

CÁC BÀI VIẾT KHÁC
{loadposition user11}
Skip to content