Thứ Năm – Tuần 29 – TN1

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Thứ Năm – Tuần 29 – TN1 – Năm lẻ

Bài đọc: Rom 6:19-23; Lk 12:49-53.

1/ Bài đọc I: 19 Ấy là tôi nói theo kiểu người phàm, hợp với tầm hiểu biết yếu kém của anh em. Trước đây, anh em đã dùng chi thể của mình mà làm những điều ô uế và sự vô luân, để trở thành vô luân, thì nay anh em cũng hãy dùng chi thể làm nô lệ sự công chính để trở nên thánh thiện.

20 Khi còn là nô lệ tội lỗi, anh em được tự do không phải làm điều công chính.

21 Bấy giờ anh em thu được kết quả nào, bởi làm những việc mà ngày nay anh em phải xấu hổ? Vì rốt cuộc những việc ấy đưa đến chỗ chết.

22 Nhưng giờ đây anh em đã được giải thoát khỏi ách tội lỗi mà trở thành nô lệ của Thiên Chúa; anh em thu được kết quả là được trở nên thánh thiện, và rốt cuộc được sống đời đời.

23 Thật vậy, lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta, là cái chết; còn ân huệ Thiên Chúa ban không, là sự sống đời đời trong Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

2/ Phúc Âm: 49 “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!

50 Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!

51 “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.

52 Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba.

53 Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.”


GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Hãy cố gắng nhận ra sự thật.

Cuộc đời có nhiều cái nghịch lý. Cái nghịch lý dại dột nhất trong cuộc đời là thay vì phải nhận ra và thương yêu những người đã hy sinh vất vả cả cuộc đời để nuôi nấng, dạy dỗ, và lo lắng tương lai cho mình; thì con người lại chạy theo những con người luôn rình chờ để lợi dụng, đầu độc, là phá hủy tương lai của mình. Tại sao cái nghịch lý này xảy ra? Lý do vì những kẻ đầu độc biết những gì con người thích: khoái lạc, dễ dãi, và những giá trị tạm thời.

Các Bài Đọc hôm nay mời gọi con người hãy cố gắng suy tư để nhìn ra sự thật và những ai yêu thương mình thực sự. Trong Bài Đọc I, thánh Phaolô khuyên các tín hữu hãy biết so sánh để nhận ra sự thật và tình yêu Thiên Chúa: Kẻ thù của Thiên Chúa luôn cám dỗ con người để họ làm nô lệ cho tội lỗi. Hậu quả là những xấu hổ dằn vặt lương tâm và cái chết đau thương muôn đời; trong khi Thiên Chúa luôn yêu thương, dạy dỗ, và làm mọi sự để cứu độ con người. Khi gởi Đức Kitô xuống trên trần gian, Ngài sẵn sàng tha tội và ban mọi ơn lành để con người có sức mạnh thoát khỏi làm nô lệ cho tội lỗi và sống công chính theo đường lối Thiên Chúa. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu nói với các môn đệ ý muốn của Ngài cho con người: Ngài mang lửa của tình yêu, của sự thật, và của bình an đến cho con người; nhưng họ phải đón nhận thì mới mang lại kết quả được.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Hãy biết so sánh để làm theo những gì Chúa dạy.

Thánh Phaolô muốn con người nhận ra hai điều chính trong trình thuật hôm nay:

1.1/ Con người có khả năng thắng vượt tội lỗi: Trước khi Đức Kitô đến, con người không có sức mạnh để thắng vượt tội lỗi, dù Lề Luật giúp con người nhận ra tội lỗi; nhưng khi Đức Kitô đến, Ngài trang bị cho con người ơn thánh đủ để con người chống lại tội lỗi. Thánh Phaolô diễn tả tư tưởng này như sau: “Trước đây, anh em đã dùng chi thể của mình mà làm những điều ô uế và sự vô luân, để trở thành vô luân, thì nay anh em cũng hãy dùng chi thể làm nô lệ sự công chính để trở nên thánh thiện. Khi còn là nô lệ tội lỗi, anh em được tự do không phải làm điều công chính.” Nếu Đức Kitô đã giúp con người có thể thắng vượt tội lỗi để sống công chính, tại sao con người không biết lợi dụng cơ hội để thoát khỏi kiếp nô lệ cho tội lỗi?

1.2/ Hậu quả của hai lối sống: Để có thể lựa chọn cách khôn ngoan, con người cần nhận ra hậu quả của mỗi lựa chọn. Thánh Phaolô giúp các tín hữu nhận ra hậu quả của hai lối sống: “Nhưng giờ đây anh em đã được giải thoát khỏi ách tội lỗi mà trở thành nô lệ của Thiên Chúa; anh em thu được kết quả là được trở nên thánh thiện, và rốt cuộc được sống đời đời. Thật vậy, lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta, là cái chết; còn ân huệ Thiên Chúa ban không, là sự sống đời đời trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.”

(1) Lối sống theo tội lỗi: là bị xấu hổ và bị chết: “Bấy giờ anh em thu được kết quả nào, bởi làm những việc mà ngày nay anh em phải xấu hổ? Vì rốt cuộc những việc ấy đưa đến chỗ chết.” Khi phạm tội, con người cảm thấy xấu hổ với Thiên Chúa và với tha nhân: với Thiên Chúa, vì con người đã bất tuân những gì Ngài dạy; với tha nhân, vì con người đã xúc phạm đến họ cách này hay cách khác. Nguy hiểm nhất của tội là nó đưa dần con người đến cái chết. Thánh Phaolô gọi cái chết là lương bổng của tội; vì khi con người làm việc gì, họ sẽ được trả lương tương xứng với việc họ làm.

(2) Lối sống theo sự công chính: sẽ giúp con người được trở nên thánh thiện và được sống đời đời. Lợi ích khi con người sống thánh thiện là họ sẽ không ngại ngùng xấu hổ khi tiếp xúc với Thiên Chúa hay tha nhân, vì họ chẳng có gì phải dấu diếm hay sợ sệt. Lợi ích trên hết là giúp con người đạt đến cuộc sống đời đời. Thánh Phaolô gọi cuộc sống đời đời là của Thiên Chúa ban cho con người nhờ công trạng của Đức Kitô.

2/ Phúc Âm: Sống theo tình yêu và sự thật sẽ giúp con người có bình an thực sự.

2.1/ “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!” Lửa có ít nhất 3 công dụng: soi sáng, thanh tẩy (luyện kim), và sưởi ấm.

– Chúa Giêsu soi sáng con người bằng Lời Chúa;

– Sống Lời Chúa sẽ giúp con người thanh tẩy tất cả sai trái và tật xấu trong tâm hồn;

– Cảm nghiệm được tình thương Thiên Chúa sẽ giúp con người có sức mạnh xóa tan đi những hố sâu chia rẽ và sưởi ấm lại tình người.

Lửa mà Chúa Giêsu đã ném vào mặt đất mà muốn cho bùng lên là Sự Thật và Tình Yêu của Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói tiếp: “Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!” Phép Rửa Chúa Giêsu đề cập đến ở đây chính là Phép Rửa bằng Máu, là Cuộc Thương Khó của Ngài. Phép Rửa này chỉ hòan tất khi Ngài giang tay chết trên Thập Giá để chứng tỏ tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người.

2.2/ Thầy đến để đem sự chia rẽ? Lời tuyên bố của Chúa Giêsu sẽ làm không ít người ngạc nhiên: “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban bình an cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.” Nhiều người sẽ hỏi: “Tại sao Thiên Chúa của bình an lại đem chia rẽ?”

Bình an của Thiên Chúa khác với bình an của con người và cách để có bình an của Thiên Chúa cũng khác với cách của con người. Bình an của trái đất là bình an giả tạo vì đặt trên những hiểu biết của con người; và chiến tranh có thể tái phát bất cứ lúc nào nếu có sự xung đột giữa những hiểu biết của con người. Thiên Chúa ban bình an cho con người không theo kiểu của thế gian: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.” (Jn 14:27). Bình an của Thiên Chúa chỉ thực sự có được khi mọi người nhận ra sự thật trong Mầu Nhiệm Cứu Độ và tình thương của Thiên Chúa dành cho con người.

Vì sự thật của Thiên Chúa khác với sự thật của con người nên những lời dạy của Chúa Giêsu sẽ tạo nên sự chia rẽ: có những người tin vào Lời Chúa giảng dạy như các Tông Đồ và môn đệ; có những người sẽ phản đối và không tin như một số Kinh-sư, Biệt-phái, và Luật-sĩ. Hậu quả là họ tìm cách để tiêu diệt Chúa và các Tông Đồ. Cũng vậy, khi Lời Chúa được gieo trong cùng một mái nhà: sẽ có những người trong gia đình tin; sẽ có những người không tin. Hậu quả là gia đình sẽ chia rẽ. Nhưng nếu mọi người trong gia đình đều nhận ra sự thật và tin vào Lời Chúa, lúc ấy gia đình mới thực sự có bình an, và không một quyền lực nào có thể phá tan sự bình an đích thực này.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

– Chúng ta có khả năng dứt bỏ tội lỗi và sống công chính theo đường lối của Thiên Chúa. Hãy cố gắng thực hành Lời Chúa và năng lãnh nhận sức mạnh Chúa ban qua các Bí-tích.

– Đức Kitô là nguồn mạch bình an. Ngài đến để hòa giải con người với nhau và với Thiên Chúa. Sự hiểu biết và tình yêu con người dành cho Đức Kitô sẽ giúp xóa tan mọi khác biệt và giúp con người hòa giải với nhau và trở nên một trong thân thể của Đức Kitô.

– Đức Kitô đã ném lửa của sự thật và của tình yêu vào trong trái đất và Ngài muốn làm cho lửa này cháy bùng lên. Để có bình an thực sự trên trong gia đình cũng như trên địa cầu, mọi người chúng ta cần cộng tác với Thiên Chúa bằng việc rao giảng Lời Sự Thật và mang tình yêu Thiên Chúa đến cho mọi người.

Save

Save

Skip to content