Thứ Năm, tuần 30 Thường Niên

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

{audio}LCHN/audio/Thu Nam tuan 30 TN.mp3{/audio}

Thứ Năm, Tuần XXX TN, Năm Chẵn 

Bài đọc: Eph 6:10-20; Lk 13:31-35. 

1/ Bài đọc I: 

10 Sau cùng, anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người.11 Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ.12 Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao.13 Bởi đó, anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa; như thế, anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối.14 Vậy hãy đứng vững: lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính,15 chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an;16 hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần.17 Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa.18 Theo Thần Khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi. Để được như vậy, anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể dân thánh.19 Anh em cũng hãy cầu xin cho tôi nữa, để khi tôi mở miệng nói, thì Thiên Chúa ban lời cho tôi, hầu tôi mạnh dạn loan báo mầu nhiệm của Tin Mừng;20 tôi là sứ giả của Tin Mừng này cả khi tôi đang bị xiềng xích. Anh em hãy cầu xin cho tôi để khi rao giảng Tin Mừng tôi nói năng mạnh dạn, như bổn phận tôi phải nói. 

2/ Phúc Âm:             

            31 Cũng vào giờ ấy, có mấy người Pha-ri-sêu đến thưa Đức Giê-su rằng: “Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hê-rô-đê đang muốn giết ông! “32 Người bảo họ: “Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: “Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất.33 Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem thì không được.34 “Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem! Ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi! Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu.

35 Thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi. Mà Ta nói cho các ngươi hay: các ngươi sẽ không còn thấy Ta nữa cho đến thời các ngươi nói: Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa!

 


 

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Cuộc chiến trần gian

             

            Cuộc đời con người là một trận chiến chống lại không chỉ một kẻ thù, nhưng tới ba kẻ thù: ma quỉ, thế gian, và xác thịt. Làm sao chúng ta có thể chống lại 3 kẻ thù nặng ký này? Ma quỉ (evil spirits) không phải là chuyện tưởng tượng, Chúa Giêsu đã nhiều lần trục xuất quỉ ra khỏi con người trong các Phúc Âm. Chúng vốn là những thiên thần từ trời bị tống ra ngòai vì tội phản lọan Thiên Chúa; vì thế chúng khôn ngoan hơn con người và không bao giờ muốn con người thuộc về Thiên Chúa. Thế gian bao gồm tất cả những sức mạnh đe dọa đời sống đức tin: vua quan, uy quyền, danh vọng, lợi lộc vật chất. Xác thịt là chính thân thể con người với đầy dẫy bệnh tật và mọi khuynh hướng xấu: cờ bạc, rượu chè, hút sách, đam mê xác thịt … Trong Bài đọc I, Thánh Phaolô xác nhận con người không thể chống lại ba thù với sức mạnh của con người; nhưng với sức mạnh của Thiên Chúa. Trong Phúc Âm, chính Chúa Giêsu cũng phải đương đầu với quyền lực thế gian của bạo vương Herode và dân thành Jerusalem; nhưng Ngài đã thắng vuợt tất cả.

 

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

 

1/ Bài đọc I: Hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người. Thánh Phaolô đề nghị 2 cách chính con người phải theo để chống lại ba thù:

 

            1.1/ Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ: Thánh Phaolô có lẽ đã nhiều lần quan sát người lính Rôma và trang phục của họ khi Ngài còn ở trong tù tại Rôma, nên ngài ví các tín hữu cũng như những người lính chiến đấu: phải luôn mặc binh phục và có sẵn mọi vũ khí cần thiết để chống lại kẻ thù: “Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao. Bởi đó, anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa; như thế, anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối.” Ngài liệt kê một số các vũ khí cần thiết:

            – lưng thắt đai là chân lý: một khi các tín hữu đã thủ đắc sự thật, họ có thể đứng vững trước mọi tấn công giả dối của ba thù;

            – mình mặc áo giáp là sự công chính: giống như khi người lính đã mặc áo giáp, không gì có thể xuyên thấu được; người tín hữu cũng thế, khi họ đã mặc lấy sự công chính, không gì có thể thấm nhập vào tâm hồn của họ;

            – chân đi giày: khi người chiến sĩ đi giầy trận, anh có thể được sai đi tới bất cứ nơi nào; khi người tín hữu đã được chuẩn bị, anh sẽ lên đường hăng say loan báo tin mừng bình an.

            – hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin: khiên mộc là thứ vũ khí bằng gỗ lớn dùng để đề phòng những tên lửa của kẻ thù. Khi đối phương phóng tên lửa, người chiến sĩ dùng khiên mộc để hứng lấy những tên lửa và chính các khiên mộc này sẽ giập tắt các ngọn lửa. Cũng thế, đức tin được dùng như khiên mộc để dập tắt mọi thứ tên lửa của ác thần.

            – hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ: không những chỉ tha những tội đã phạm mà còn cung cấp mọi nghị lực cần thiết để vượt thắng tội lỗi tương lai;

            – và cầm gươm của Thánh Thần ban cho: tức là Lời Thiên Chúa. Tác giả của Thư Do-Thái so sánh Lời Chúa với gươm sắc bén hai lưỡi: “Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người” (Heb 4:12).

 

            1.2/ Hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện: Ngòai những binh giáp vũ khí kể trên, người tín hữu còn phải cầu nguyện: “Theo Thánh Thần hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi.” Chính Chúa Giêsu đã từng dạy các môn đệ sự quan trọng của cầu nguyện: “Anh em hãy canh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ; vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối” (Mk 14:38). Thánh Phaolô chú ý đến 3 đặc tính của cầu nguyện:

            (1) Phải cầu nguyện luôn: con người có khuynh hướng chỉ cầu nguyện khi có nhu cầu; nhưng nếu quan niệm cuộc đời là bãi chiến trường, con người phải cầu nguyện luôn vì nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

            (2) Phải cầu nguyện nhiệt thành: càng ý thức được sự quan trọng của việc cầu nguyện, con người càng cần phải nhiệt thành để xin cho được những ơn cần thiết của Thiên Chúa.

            (3) Phải cầu nguyện cho người khác nữa: không phải chỉ cầu nguyện cho mình mà thôi. Cầu nguyện giúp con người liên kết với mọi người trong tòan thể Dân Thánh của Thiên Chúa. Thánh Phaolô cũng xin các tín hữu Thessalonica cầu nguyện cho ngài trong việc rao giảng Tin Mừng: “Anh em cũng hãy cầu xin cho tôi nữa, để khi tôi mở miệng nói, thì Thiên Chúa ban lời cho tôi, hầu tôi mạnh dạn loan báo mầu nhiệm của Tin Mừng; tôi là sứ giả của Tin Mừng này cả khi tôi đang bị xiềng xích. Anh em hãy cầu xin cho tôi để khi rao giảng Tin Mừng tôi nói năng mạnh dạn, như bổn phận tôi phải nói.”

 

2/ Phúc Âm: Chúa Giêsu đương đầu với các quyền lực của thế gian.

 

            2.1/ Với bạo vương Hêrôde Antipas của miền Galilê: Ông đã giết Gioan Tẩy Giả vì dám nói sự thật và giờ đây lại tìm cách để giết Chúa Giêsu. Tuy nhiên, khi được báo bởi mấy người Pharisêu, Chúa Giêsu chẳng những không sợ hãi mà còn bảo những người đưa tin: “Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Jerusalem thì không được.” Chúa Giêsu muốn hòan tất sứ vụ của Chúa Cha đã trao phó cho dẫu phải đương đầu với bao nhiêu chống đối, đau khổ, và ngay cả cái chết.

 

             2.2/ Với sự khước từ tình yêu của dân thành Jerusalem: Khỏang lưng chừng của Núi Cây Dầu ngày nay, vẫn còn một nguyện đường nhỏ nhìn xuống Thành Jerusalem gọi là Nguyện Đường “Chúa khóc.” Theo truyền thống, trước Cuộc Thương Khó, Chúa Giêsu đã ngừng lại chỗ này và Ngài thương dân trong Thành đến nỗi đã thổn thức kêu lên: “Jerusa-lem, Jerusalem! Ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi! Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu. Này đây, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi. Ta nói cho các ngươi hay: các ngươi sẽ không còn thấy Ta nữa cho đến thời các ngươi nói: Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa!” Không nỗi đau khổ nào lớn hơn nỗi đau khổ bị khước từ tình yêu. Tuy vậy, Chúa vẫn trung thành yêu thương đến cùng, với hy vọng một ngày dân Thành sẽ nhận ra và chấp nhận tình yêu của Chúa. 

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

            – Cuộc đời con người là một bải chiến trường chống lại ba thù: ma quỉ – thế gian – và xác thịt. Chúng ta không thể thắng được nếu không mặc áo giáp và mang lấy mọi vũ khí cần thiết của Thiên Chúa; cùng cầu nguyện không ngừng.

            – Một khi đã có sự trợ giúp của Thiên Chúa, chúng ta phải hiên ngang như Chúa Giêsu: sẵng sàng đương đầu với mọi quyền lực của thế gian để chu tòan sứ vụ mà Thiên Chúa đã trao phó, nhất là trung thành yêu thương tha nhân đến cùng cho dẫu bị khước từ.

 

CÁC BÀI VIẾT KHÁC
{loadposition user11}
Skip to content