Thứ Năm – Tuần III – MV

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Thứ Năm – Tuần III – MV

Bài đọc: Isa 54:1-10; Lk 7:24-30.

1/ Bài đọc I: 1 Reo mừng lên, hỡi người phụ nữ son sẻ, không sinh con;
hãy bật tiếng reo hò mừng vui, hỡi ai chưa một lần chuyển dạ, vì con của phụ nữ bị bỏ rơi
thì đông hơn con của phụ nữ có chồng – ĐỨC CHÚA phán.

2 Hãy nới rộng lều ngươi đang ở, căng các tấm bạt ra, đừng hẹp lòng hẹp dạ.
Nối dây thừng dài thêm, đóng cọc lều cho chắc,

3 vì ngươi sẽ tràn ra hai bên tả hữu, dòng dõi ngươi sẽ thừa kế các dân tộc
và đến ở trong các thành bỏ hoang.

4 Đừng sợ chi: ngươi sẽ không phải xấu hổ, chớ e thẹn: ngươi sẽ không phải nhục nhằn.
Thật vậy, ngươi sẽ quên hết nỗi hổ thẹn tuổi thanh xuân
và không còn nhớ bao nhục nhằn thời goá bụa.

5 Quả thế, Đấng cùng ngươi sánh duyên cầm sắt
chính là Đấng đã tác thành ngươi, tôn danh Người là ĐỨC CHÚA các đạo binh;
Đấng chuộc ngươi về, chính là Đức Thánh của Ít-ra-en,

tước hiệu Người là Thiên Chúa toàn cõi đất.

6 Phải, ĐỨC CHÚA đã gọi ngươi về, như người đàn bà bị ruồng bỏ, tâm thần sầu muộn.
“Người vợ cưới lúc thanh xuân, ai mà rẫy cho đành?” Thiên Chúa ngươi phán như vậy.

7 Trong một thời gian ngắn, Ta đã ruồng bỏ ngươi,
nhưng vì lòng thương xót vô bờ, Ta sẽ đón ngươi về tái hợp.

8 Lúc lửa giận bừng bừng, Ta đã một thời ngoảnh mặt chẳng nhìn ngươi,
nhưng vì tình nghĩa ngàn đời, Ta lại chạnh lòng thương xót,
ĐỨC CHÚA, Đấng cứu chuộc ngươi, phán như vậy.

9 Ta cũng sẽ làm như thời Nô-ê: lúc đó, Ta đã thề rằng hồng thủy sẽ không tràn ngập mặt đất nữa,
cũng vậy, nay Ta thề sẽ không còn nổi giận và hăm doạ ngươi đâu.

10 Núi có dời có đổi, đồi có chuyển có lay,
tình nghĩa của Ta đối với ngươi vẫn không thay đổi,
giao ước hoà bình của Ta cũng chẳng chuyển lay,
ĐỨC CHÚA là Đấng thương xót ngươi phán như vậy.

2/ Phúc Âm: 24 Khi những người ông Gio-an sai đến đã ra về, Đức Giê-su bắt đầu nói với đám đông về ông Gio-an rằng: “Anh em đi xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? 25 Hẳn là không! Thế thì anh em đi xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Nhưng kẻ áo quần lộng lẫy, đời sống xa hoa thì ở trong cung trong điện.

26 Thế thì anh em đi xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó; mà tôi nói cho anh em biết: đây còn hơn cả ngôn sứ nữa!

27 Chính ông là người Thiên Chúa đã nói tới trong Kinh Thánh rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến!

28 “Tôi nói cho anh em biết: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không có ai cao trọng hơn ông Gio-an; tuy nhiên kẻ nhỏ nhất trong Nước Thiên Chúa còn cao trọng hơn ông.

29 Nghe ông giảng, toàn dân, kể cả những người thu thuế, đều nhìn nhận Thiên Chúa là Đấng Công Chính và đã chịu phép rửa của ông.

30 Còn những người Pha-ri-sêu và các nhà thông luật thì khước từ ý định của Thiên Chúa về họ, và không chịu phép rửa của ông.


GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Nhận ra và đáp trả tình yêu Thiên Chúa.

Thiên Chúa rất yêu thương con người, và Ngài mong con người đáp trả tình yêu để được sống hạnh phúc với Ngài. Trong thực tế, con người không luôn đáp trả tình yêu Thiên Chúa, họ chạy theo những mối tình không mang lại hạnh phúc. Đó là lý do khiến Thiên Chúa phải sửa phạt để con người nhận ra đau là tình yêu thật mà quay về. Trong bài đọc I, tiên tri Isaiah muốn cho dân Do-thái nhận ra tình yêu trung thành của Thiên Chúa để họ biết ăn năn quay về. Trong Phúc Âm, Gioan Tẩy Giả chuẩn bị tâm hồn dân chúng và chỉ cho họ đến với Chúa Giêsu. Đa số dân chúng và những người thu thuế đã nhận ra tội lỗi của họ và ăn năn thú nhận để được tha thứ; nhưng một số các kinh-sư và kỳ lão vẫn ngoan cố trong tội của họ.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Núi có dời có đổi, tình nghĩa của Ta đối với ngươi vẫn không thay đổi.

1.1/ Con người nhận ra sự phản bội của mình và quay trở về với Thiên Chúa: Trình thuật của Isaiah hôm nay nằm trong những chương cuối của Sách Isaiah Đệ Nhị, khi dân chúng Israel đang sống trong nơi lưu đày. Nhiệm vụ của tiên tri là làm cho dân chúng nhận ra tội lỗi và sự phản bội của họ, đồng thời tiên tri cũng trình bày lòng thương xót và tình yêu trung thành của Thiên Chúa. Họ bị mất nước nhà tan là vì họ đã chạy theo những vị thần chẳng cứu nổi ai. Họ bị đau khổ, nhục nhã là vì họ đã bỏ Luật của Thiên Chúa để chạy theo những đam mê của dục vọng và những lôi cuốn của thế gian dâng tặng.

Tuy nhiên, họ vẫn còn hy vọng quay trở về với tình yêu Thiên Chúa vì Ngài là Thiên Chúa của lòng thương xót, và tình yêu của Ngài mãi mãi vững bền. Nếu họ quyết tâm trở lại, Thiên Chúa sẽ đền bù tất cả những mất mát và ban cho họ được hạnh phúc hơn xưa. Tiên tri Isaiah xác tín với dân chúng: “Quả thế, Đấng cùng ngươi sánh duyên cầm sắt chính là Đấng đã tác thành ngươi, tôn danh Người là Đức Chúa các đạo binh; Đấng chuộc ngươi về, chính là Đức Thánh của Israel, tước hiệu Người là Thiên Chúa toàn cõi đất.”

1.2/ Thiên Chúa phải sửa phạt là để con người đừng hư mất: Tình yêu thật sự và trung thành không nghĩ đến việc khai trừ vĩnh viễn, nhưng nhấn mạnh đến việc ăn năn để nối lại tình xưa nghĩa cũ. Tình yêu Thiên Chúa dành cho con người là tình thiên thu, chứ không phải là thứ tình tạm bợ, Ngài muốn yêu thương và sống hạnh phúc với con người suốt đời. Vì quá yêu con người nên Ngài không muốn họ phải hư đi; vì thế Ngài phải sửa phạt. Nếu Ngài không sửa phạt con người, Ngài sẽ mất họ đời đời. Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu trung thành khi Ngài sửa phạt con người. Trong nơi lưu đày, một số người đã nhận ra tình yêu đích thực của Thiên Chúa, họ ăn năn hối hận vì đã bỏ Thiên Chúa để quay sang thờ các thần ngoại, và giờ đây họ muốn quay về với Ngài.

Khi họ ăn năn quay về, Thiên Chúa lập tức tha thứ và nối lại nghĩa cũ tình xưa như lời Ngài bày tỏ: “Trong một thời gian ngắn, Ta đã ruồng bỏ ngươi, nhưng vì lòng thương xót vô bờ, Ta sẽ đón ngươi về tái hợp. Lúc lửa giận bừng bừng, Ta đã một thời ngoảnh mặt chẳng nhìn ngươi, nhưng vì tình nghĩa ngàn đời, Ta lại chạnh lòng thương xót.”

2/ Phúc Âm: Thiên Chúa sai Gioan tới để chuẩn bị tâm hồn dân đón nhận Đấng Thiên Sai.

2.1/ Sự cao trọng của Gioan Tẩy Giả: Đợi cho môn đệ của Gioan ra về, Đức Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan rằng: Anh em đi xem gì trong hoang địa?

– “Một cây sậy phất phơ trước gió chăng?” Gioan không phải là cây sậy phất phơ trước gió, nhưng là một cây cổ thụ hay một tảng đá vững chắc không có gì lay chuyển được. Niềm tin của Elijah vào Thiên Chúa vững vàng đến độ dù toàn dân chạy theo thần Baal trên núi Carmen, một mình ông vẫn chứng tỏ cho mọi người biết đó là sự sai lầm và họ cần quay về với Thiên Chúa thật. Niềm tin của Gioan vào Đức Kitô vững vàng đến độ ông sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời để chuẩn bị cho dân chúng sẵn sàng để đón Ngài và chỉ cho dân chúng thấy khi Ngài xuất hiện. Sau cùng ông đã chết để làm chứng cho sự thật.

– “Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Nhưng kẻ áo quần lộng lẫy, đời sống xa hoa thì ở trong cung trong điện.” Ngược lại, Gioan là một người sống hết sức đơn giản, ông không lệ thuộc quá nhiều vào vật chất như những người đương thời với ông. Vì vậy, ông có rất nhiều thời gian để thi hành sứ vụ Thiên Chúa trao phó.

– “Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó; mà tôi nói cho anh em biết: đây còn hơn cả ngôn sứ nữa!” Vì khiêm nhường, Gioan không chịu nhận mình là ngôn sứ khi bị chất vấn bởi những người được sai đến bởi Thượng Hội Đồng từ Jerusalem; nhưng ông đã làm công việc của một ngôn sứ trong Cựu Ước. Giờ đây, ông được trao cho một nhiệm vụ cao cả là dọn đường cho Đấng Thiên Sai tới bằng cách chuẩn bị tâm hồn cho dân chúng để họ đón nhận Ngài.

Chúa Giêsu khen Gioan: “Chính ông là người Thiên Chúa đã nói tới trong Kinh Thánh rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến!” Đây là những lời trong Sách Xuất Hành 23:20 với một ít sửa đổi: “Này, Ta sai một sứ giả đi trước con, để bảo vệ con trên đường và đưa con vào nơi Ta đã sửa soạn.” Và Ngài công khai khen Gioan trước mặt mọi người: “Tôi nói cho anh em biết: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không có ai cao trọng hơn ông Gioan; tuy nhiên kẻ nhỏ nhất trong Nước Thiên Chúa còn cao trọng hơn ông.” Dĩ nhiên Gioan cũng thuộc về Nước Thiên Chúa vì cả cuộc đời của ông sẵn sàng chết cho Nước này. Điều Chúa muốn nhấn mạnh ở đây là sự quan trọng của việc vào được Nước Thiên Chúa, không có một vinh quang trên đời này có thể so sánh được.

2.2/ Kết quả của việc rao giảng của Gioan Tẩy Giả: Hai kết quả hoàn toàn trái ngược nhau được Chúa Giêsu đưa ra.

(1) Toàn dân, kể cả những người thu thuế, đều nhìn nhận Thiên Chúa là Đấng Công Chính và đã chịu phép rửa của ông. Đây là hạng người không biết nhiều về Lề Luật, và những người thu thuế được coi như những người tội lỗi công khai; nhưng chính vì họ khiêm nhường nhận mình không biết và tội lỗi, mà những lời rao giảng của Gioan thấm nhập tâm hồn họ. Họ khao khát được tẩy trừ tội lỗi để được Thiên Chúa cứu độ.

(2) Còn những người Pharisees và các nhà thông luật thì khước từ ý định của Thiên Chúa về họ, và không chịu phép rửa của ông. Đây là hạng người có rất nhiều cơ hội để biết Thiên Chúa vì họ nắm giữ Lề Luật; nhưng thay vì để cho những lời của Lề Luật và các Ngôn Sứ soi sáng dẫn đường, họ để cho lợi nhuận bề ngoài che mắt, khiến họ ghen tương khi thấy toàn dân bỏ họ và chạy đến cùng Gioan. Họ không nhìn ra ông chính là tiên tri Elijah mà họ vẫn hằng mong đợi ông đến để dọn đường cho Đấng Thiên Sai. Hơn thế nữa, vì tính kiêu ngạo, họ cũng sẽ không nhận ra Đấng Thiên Sai mà họ hằng mong đợi và Lề Luật đã nói tới đang đứng trước mặt họ.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

– Để sống hạnh phúc, chúng ta phải đáp trả tình yêu thật sự và trung thành của Thiên Chúa. Nếu không, chúng ta sẽ phải trả giá cho sự phản bội và bất trung.

– Vì yêu thương, Thiên Chúa phải sửa phạt, nhưng Ngài cho rất nhiều cơ hội để chúng ta biết ăn năn quay về. Chúng ta đừng cứng lòng, nhưng hãy biết năm lấy cơ hội để trở về và đáp trả tình thương của Thiên Chúa.

Skip to content