Thứ Sáu – Tuần 10 – TN2

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Thứ Sáu – Tuần 10 – TN2

Elijah20and20God 

Bài đọc: 1 Kgs 19:9a, 11-16; Mt 5:27-32.

1/ Bài đọc I (1 Kgs 19:9a, 11-16): 9 Ông vào một cái hang và nghỉ đêm tại đó. Có lời Đức Chúa phán với ông: “Ê-li-a ngươi làm gì ở đây?”

10 Ông thưa: “Lòng nhiệt thành đối với Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh nung nấu con, vì con cái Ít-ra-en đã bỏ giao ước với Ngài, phá huỷ bàn thờ, dùng gươm sát hại các ngôn sứ của Ngài. Chỉ còn sót lại một mình con mà họ đang lùng bắt để lấy mạng sống con.”

11 Người nói với ông: “Hãy ra ngoài và đứng trên núi trước mặt Đức Chúa. Kìa Đức Chúa đang đi qua.” Gió to bão lớn xẻ núi non, đập vỡ đá tảng trước nhan Đức Chúa, nhưng Đức Chúa không ở trong cơn gió bão. Sau đó là động đất, nhưng Đức Chúa không ở trong trận động đất.

12 Sau động đất là lửa, nhưng Đức Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa có tiếng gió hiu hiu.

13 Vừa nghe tiếng đó, ông Ê-li-a lấy áo choàng che mặt, rồi ra ngoài đứng ở cửa hang. Bấy giờ có tiếng hỏi ông: “Ê-li-a, ngươi làm gì ở đây?”

14 Ông thưa: “Lòng nhiệt thành đối với Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh, nung nấu con, vì con cái Ít-ra-en đã bỏ giao ước với Ngài, phá huỷ bàn thờ, dùng gươm sát hại các ngôn sứ của Ngài. Chỉ sót lại một mình con mà họ đang lùng bắt để lấy mạng con.”

15 Đức Chúa phán với ông: “Ngươi hãy đi con đường ngươi đã đi trước qua sa mạc cho tới Đa-mát mà về. Tới nơi, ngươi sẽ xức dầu phong Kha-da-ên làm vua A-ram;

16 còn Giê-hu con của Nim-si, ngươi sẽ xức dầu tấn phong nó làm vua Ít-ra-en. Ê-li-sa con Sa-phát, người A-vên Mơ-khô-la, ngươi sẽ xức dầu tấn phong nó làm ngôn sứ thay cho ngươi.

 

2/ Phúc Âm (Mt 5:27-32): 27 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình.

28 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi.

29 Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục.

30 Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục.

31 “Luật còn dạy rằng: Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị.

32 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình.

—————————————————————————————————————————

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Con người phải theo cách thức và đường lối của Thiên Chúa.

            Thiên Chúa dựng nên tất cả mọi sự là cho một mục đích. Khi con người biết xử dụng tạo vật Chúa dựng nên theo như mục đích Ngài muốn, nó sẽ sinh lợi ích cho con người; nếu con người xử dụng nó trái với mục đích Thiên Chúa muốn, nó sẽ trở thành điều tai hại cho con người.

     Các bài đọc hôm nay tập trung trong việc con người phải theo cách thức và đường lối của Thiên Chúa, chứ không được tự do làm theo ý con người muốn. Trong bài đọc I, ngôn sứ Elijah buồn giận vì những cố gắng của ông không đem lại kết quả như lòng ông mong muốn. Đức Chúa hiện ra với ông trong tiếng gió để an ủi và cũng để báo cho ông biết: bổn phận của ngôn sứ là phải làm những gì Thiên muốn và theo cách thức của Ngài. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu kết án những ai lạm dụng những chi thể của thân xác để phạm tội ngoại tình trong tư tưởng. Ngài cũng lên án những ai không trung thành giữ giao ước hôn nhân họ đã hứa với Thiên Chúa và với người phối ngẫu.    

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Ngôn sứ phải làm theo ý của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh.

            1.1/ Elijah giận dữ vì hoàn cảnh xảy ra không theo cách thức của ông.

            (1) Phê bình văn bản: Câu 9b-11a không thể ở trong bản nguyên thủy vì:

            – 9b-10 lặp lại 13b-14

            – Đức Chúa chưa đi qua, làm sao Đức Chúa nói với Elijah (11a)? Trừ phi đó là lời của sứ thần của Đức Chúa.

            (2) Lý do làm Elijah buồn giận: Ông là người thích những gì gay cấn. Ông muốn Đức Chúa làm những truyện đại sự như đóng cửa trời không cho mưa và khiến lửa từ trời xuống thiêu rụi của lễ… Thiên Chúa muốn dạy ông một bài học trong lần hiện ra hôm nay: Cả ba trường hợp kinh hồn xảy ra, nhưng Đức Chúa không ở trong đó như Elijah nghĩ: “Gió to bão lớn xẻ núi non, đập vỡ đá tảng trước nhan Đức Chúa, nhưng Đức Chúa không ở trong cơn gió bão. Sau đó là động đất, nhưng Đức Chúa không ở trong trận động đất. Sau động đất là lửa, nhưng Đức Chúa cũng không ở trong lửa.”

            Sau lửa có tiếng gió hiu hiu. Vừa nghe tiếng đó, ông Elijah lấy áo choàng che mặt, rồi ra ngoài đứng ở cửa hang. Ông không nghĩ Đức Chúa sẽ đến trong cơn gió nhẹ nhàng, nhưng Đức Chúa đã tới. Ngài hỏi ông: “Elijah, ngươi làm gì ở đây?” Câu hỏi của Đức Chúa vừa mang sự khiển trách vừa mang tính an ủi. Ngài biết tất cả những gì đang xảy ra trong tâm hồn ông. Câu trả lời của Elijah mang tính hờn giận: “Lòng nhiệt thành đối với Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh, nung nấu con, vì con cái Israel đã bỏ giao ước với Ngài, phá huỷ bàn thờ, dùng gươm sát hại các ngôn sứ của Ngài. Chỉ sót lại một mình con mà họ đang lùng bắt để lấy mạng con.”

            Ngôn sứ của Thiên Chúa dễ dàng rơi vào tình trạng như Elijah, vì thấy những cố gắng của mình không mang lại kết quả; nhưng họ chỉ nhìn thấy kết quả khi Thiên Chúa cho nhìn thấy, thường là khi đã chết rồi.

            1.2/ Đức Chúa truyền cho ngôn sứ Elijah phải làm theo ý của Ngài: Đức Chúa không để ý đến những lời hờn giận của Elijah; nhưng Ngài trao cho ông 3 sứ vụ mới: “Ngươi hãy đi con đường ngươi đã đi trước qua sa mạc cho tới Damascus mà về. Tới nơi, ngươi sẽ xức dầu phong Hazael làm vua Syria; còn Jehu con của Nimshi, ngươi sẽ xức dầu tấn phong nó làm vua Israel. Elisah con Shaphat, người Abelmeholah, ngươi sẽ xức dầu tấn phong nó làm ngôn sứ thay cho ngươi.” Việc trao 3 sứ vụ này cho chúng ta thấy sự quan phòng khôn ngoan của Thiên Chúa. Ngài dùng con người trong một thời gian rồi lại chuyển giao nhiệm vụ cho người khác. Qua ba việc này, Ngài đang chuẩn bị tất cả những người sẽ thay thế cho vua Syria, vua Israel, và cho cả Elijah.  

2/ Phúc Âm: Ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình.

            2.1/ Ngoại tình trong tư tưởng: Hai yếu tố chính cấu thành bí-tích Hôn Phối: (1) để hai người yêu thương nhau; và (2) để sinh sản con cái cho Thiên Chúa. Tình dục không bao giờ là mục đích chính của hôn nhân, nhưng chỉ là hậu quả của tình yêu giữa hai người. Hiểu thần học về hôn nhân như thế, khi con người lấy nhau, mục đích chính là vì yêu thương: vì yêu mến Thiên Chúa, họ tỏ tình yêu thương cho nhau và cho con cái. Họ dùng thân thể mình để diễn tả tình yêu Thiên Chúa cho nhau. Vì thế, họ phải trung thành yêu thương nhau suốt đời, như Luật dạy: Chớ ngoại tình.

            Không những thế, họ còn phải cẩn thận tránh xa những dịp làm thương tổn đến tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với người phối ngẫu của mình. Thiên Chúa quá biết từ ước muốn sẽ dẫn tới hành động, nên Ngài muốn con người phải biết kiểm soát luôn cả ước muốn của mình. Vì thế, Chúa dạy: “Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi.”

            2.2/ Tránh những dịp gây nguy hiểm cho phần rỗi linh hồn: Chúng ta không thể hiểu theo nghĩa đen câu Chúa nói: “Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục.” Nếu hiểu như thế, con người chúng ta chẳng còn gì để loại bỏ, và cũng chẳng sống được. Điều Chúa Giêsu muốn nói ở đây là chúng ta phải quan tâm đặc biệt đến phần rỗi linh hồn. Nếu những gì chúng ta đang có mà nó gây nguy hiểm cho phần rỗi, hãy mạnh dạn vứt đi, thà đừng có còn hơn. Chúng ta phải mạnh dạn loại bỏ tất cả những thứ không có lợi đó như: xem xi-nê, phim ảnh, party, và nhất là tứ đổ tường.

            2.3/ Vợ chồng phải trung thành với nhau suốt đời: Khi con người lãnh nhận bí-tích Hôn Phối, họ hứa sẽ trung thành với nhau suốt đời; và họ biết: “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, con người không thể phân ly.” Moses cho phép ly dị là vì sự cứng lòng của con người (Mt 19:8). Giáo Hội cho phép ly dị trong những trường hợp đặc biệt cũng là cho sự yếu đuối của con người mà thôi.

            Chúa Giêsu còn đi xa hơn: “Ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình.” Người ly dị vợ cũng phải mang thêm một tội là làm cớ cho vợ ngoại tình. Người ăn ở với người đàn bà bị rẫy đó cũng phạm tội ngoại tình luôn. Điều này dẫn chứng cho chúng ta thấy, tội rất ít khi dừng lại ở chỗ làm thiệt hại cá nhân, nhưng bành trướng rộng tới gia đình và xã hội.

           

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

            – Thiên Chúa ban cho chúng ta mỗi người một thân xác, không phải là để hưởng thụ; nhưng để mưu cầu ơn cứu độ cho chính mình và cho tha nhân.

            – Chúng ta phải biết dùng các chi thể của thân xác chúng ta cho việc rao giảng Tin Mừng và mở mang Nước Chúa. Nếu chúng ta không biết cách dùng, chúng sẽ trở nên bằng chứng để buộc tội chúng ta.

Skip to content