Thứ Sáu, Tuần 21 TN

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

{audio}LCHN/audio/Thu Sau Tuan 21 TN.mp3{/audio}

 

Thứ Sáu, Tuần 21 TN, Năm lẻ. Nhớ Thánh Augustinô. 

Bài đọc: I Thes 4:1-8; Mt 25:1-13. 

1/ Bài đọc I: 

1 Vả lại, thưa anh em, anh em đã được chúng tôi dạy phải sống thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa, và anh em cũng đang sống như thế; vậy nhân danh Chúa Giê-su, chúng tôi xin, chúng tôi khuyên nhủ anh em hãy tấn tới nhiều hơn nữa.2 Hẳn anh em rõ chúng tôi đã lấy quyền Chúa Giê-su mà ra những chỉ thị nào cho anh em.3 Ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh, tức là xa lánh gian dâm,4 mỗi người hãy biết lấy cho mình một người vợ để sống cách thánh thiện và trong danh dự,5 chứ không buông theo đam mê dục vọng như dân ngoại, là những người không biết Thiên Chúa.6 Về điểm này, đừng ai làm tổn thương hay lừa dối người anh em mình, vì Chúa là Đấng trừng phạt tất cả những cái đó, như chúng tôi đã từng báo trước và cảnh cáo anh em.7 Thật vậy, Thiên Chúa đã không kêu gọi chúng ta sống ô uế, nhưng sống thánh thiện.8 Vậy ai khinh thường những lời dạy trên, thì không phải khinh thường một người phàm, nhưng khinh thường Thiên Chúa; Đấng hằng ban cho anh em Thánh Thần của Người. 

2/ Phúc Âm:  

1 “Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể.

2 Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn.

3 Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo.

4 Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo.

5 Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả.

6 Nửa đêm, có tiếng la lên: “Chú rể kia rồi, ra đón đi!”

7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn.

8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng: “Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi!”

9 Các cô khôn đáp: “Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn.”

10 Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại.

”Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: “Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với!” Nhưng Người đáp: “Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả!” Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.”

 


GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Cách thức để đạt tới Nước Trời.

             

            Nhiều người và nhiều đạo quảng cáo: chỉ cần tin Đức Kitô là được cứu độ mà không cần giữ những gì Ngài dạy; vì những gì con người sống hay làm không có ảnh hưởng gì đến sự cứu độ của con người. Không lạ gì mà những đạo này được nhiều người chạy theo, vì họ muốn được cả hai: đời này và đời sau, vừa thỏa mãn thân xác, vừa thỏa mãn linh hồn!

            Các Bài Đọc hôm nay muốn vạch ra những sai trái của lối sông này. Trong Bài Đọc I, thánh Phaolô khuyên các tín hữu phải tuyệt đối xa tránh lối sống gian dâm, không phải vì ý khôn ngoan của Ngài, nhưng là thánh ý của Thiên Chúa muốn con người phải sống thánh thiện và tinh tuyền. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải biết cách tỉnh thức và chuẩn bị cho ngày Chúa tới qua dụ ngôn 10 trinh nữ đi đón chàng rể. Nếu không biết chuẩn bị khôn ngoan, họ có thể bị loại ra ngoài, mặc dù đã được chọn để đi đón chàng rể.

 

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

 

1/ Bài đọc I: Phải sống thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa.

 

            1.1/ Ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh: Thánh Phaolô khuyến khích các tín hữu: ”Thưa anh em, anh em đã được chúng tôi dạy phải sống thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa, và anh em cũng đang sống như thế; vậy nhân danh Chúa Giêsu, chúng tôi xin, chúng tôi khuyên nhủ anh em hãy tấn tới nhiều hơn nữa.” Các tín hữu Thessalonica là những người Hy-lạp, mặc dù đã được rửa tội và dạy dỗ, họ luôn bị cám dỗ để trở về với nếp sống ngày xưa. Đời sống tình dục vô luân là một trong những cám dỗ chính họ phải đương đầu với.

            (1) Tránh xa gian dâm: Thánh Phaolô muốn các tín hữu Hy-lạp biết, không phải ngài lấy sự khôn ngoan của con người mà dạy họ, nhưng là sự khôn ngoan của Thiên Chúa: ”Hẳn anh em rõ chúng tôi đã lấy quyền Chúa Giêsu mà ra những chỉ thị nào cho anh em. Ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh: tức là xa lánh gian dâm.” Để thực hiện điều này, các tín hữu cần phải sống trong ơn gọi gia đình: ”mỗi người hãy biết lấy cho mình một người vợ để sống cách thánh thiện và trong danh dự, chứ không buông theo đam mê dục vọng như dân ngoại, là những người không biết Thiên Chúa.”

            (2) Hình phạt cho những ai vi phạm: Thánh Phaolô cảnh cáo: ”Về điểm này, đừng ai làm tổn thương hay lừa dối người anh em mình, vì Chúa là Đấng trừng phạt tất cả những cái đó, như chúng tôi đã từng báo trước và cảnh cáo anh em. Thật vậy, Thiên Chúa đã không kêu gọi chúng ta sống ô uế, nhưng sống thánh thiện.”

            + Nhiều triết gia Hy-lạp dạy: “thân xác là ngục tù giam hãm linh hồn;” vì thế chỉ có linh hồn mới đáng quí trọng, thân xác không có giá trị gì cả. Hậu quả là họ quan niệm cứ việc sống vô luân trong đời sống tình dục, không có tội lỗi chi cả.

            + Theo quan điểm Công-giáo: thân xác là đền thờ của Thiên Chúa, và sẽ được sống lại hiển vinh trong Ngày Quang Lâm; vì thế, phải giữ cho thân xác được tinh tuyền. Hơn nữa, kinh nghiệm dạy “một tinh thần minh mẫn trong một thân xác tráng kiện;” một thân xác mệt mỏi, tội lỗi không thể giúp linh hồn đạt được những mục đích mà Thiên Chúa muốn con người thực hiện.

 

            1.2/ Đừng khinh thường những chỉ dạy của Thiên Chúa: Thánh Phaolô cảnh cáo: ”Vậy ai khinh thường những lời dạy trên, thì không phải khinh thường một người phàm, nhưng khinh thường Thiên Chúa; Đấng hằng ban cho anh em Thánh Thần của Người.”

 

2/ Phúc Âm: Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả!

 

            2.1/ Mang đèn mà không mang theo dầu dự trữ: Chúa Giêsu kể một câu truyện: “Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn.” Đám cưới của người Do-thái thường xảy ra ban đêm; vì thế đèn là một vật không thể thiếu. Chàng rể sẽ cho nhà gái biết ngày đón dâu, nhưng không cho biết giờ nào. Khi gần đến, chàng rể sẽ sai người đi trước báo hiệu để đàng gái chuẩn bị ra nghênh đón.

            (1) Biết phòng xa là tiêu chuẩn để phân biệt giữa khôn ngoan và khờ dại: ”Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo.” Đèn chỉ có lợi khi có dầu, hết dầu đèn trở thành vô ích, vì không thể chiếu sáng được nữa. Người khôn ngoan là người biết phòng xa, biết tiên liệu những gì sẽ xảy ra, và biết chuẩn bị thích đáng. Các cô khờ dại có thể nghĩ chàng rể sẽ tới đúng giờ, nên số lượng dầu trong đèn sẽ đủ, và không muốn bận tâm mang dầu theo cho đỡ nặng; hoặc các cô nghĩ có thể mua khi hết dầu, nhưng các cô không biết hàng quán nào mà mở ban đêm; hoặc các cô nghĩ có thể mượn đỡ của chị em, nhưng ai dám cho mượn vì họ không biết có đủ cho họ không.

            (2) Mệt nhọc và buồn ngủ là hai cái làm con người thiếu tỉnh thức và đề phòng: Đêm tối là thời gian con người ít tỉnh thức và đề phòng; đó là lý do tại sao các tội ác thường xảy ra ban đêm; vì thế, việc gì có thể làm ban ngày, đừng đợi tới ban đêm.

            (3) Có những thứ và những lúc không thể cho mượn: ”Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: “Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi!” Các cô khôn đáp: “Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn.” Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại.”

            + Đức tin không thể vay mượn: Mọi người phải luyện tập mỗi ngày để có một niềm tin vững mạnh nơi Thiên Chúa, và để sẵn sàng xử dụng khi cần tới trong những lúc phải đương đầu với đau khổ hay thử thách. Nếu một người đợi đến lúc đó mới đi tìm đức tin e đã quá muộn màng.

            + Tình yêu không thể vay mượn: Mối liên hệ giữa con người với Thiên Chúa cần thời gian để phát triển; một người không thể đợi đến lúc gần chết mới đi tìm tình yêu, nhưng phải dành thời gian cho Ngài mỗi ngày. Thiên Đàng không có chỗ cho những ai không có tình yêu với Thiên Chúa; và con người cũng không mượn đâu ra được tình yêu để yêu Thiên Chúa.

            + Cuộc sống thánh thiện: không phải một lúc mà có; nhưng phải kiên trì tập luyện mỗi ngày. Các tín hữu trở nên thánh thiện không chỉ bằng khử trừ các tính hư tật xấu; nhưng còn phải kiên trì tập luyện để thủ đắc các nhân đức.

 

            2.2/ Bị gạt ra ngoài vì không chuẩn bị: ”Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: “Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với!” Nhưng Người đáp: “Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả!” Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.”

            Bài học cho mọi người được nêu rõ ở đây: hãy luôn biết chuẩn bị sẵn sàng, vì không ai biết được ngày nào, giờ nào. Cả cuộc đời con người là một cuộc chuẩn bị để về với Thiên Chúa; nếu không biết chuẩn bị, con người rất dễ bị gạt ra ngoài. Mục đích của các trinh nữ là đón được chàng rể, thế mà bị gạt ra ngoài vì đèn hết dầu. Tương tự, mục đích của cuộc đời là được về để hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa: nếu không đạt được đích này, chúng ta đã hoang phí cả cuộc đời của mình.

           

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

 

            – Chúng ta phải luôn biết chuẩn bị trong mọi nơi mọi lúc, mỗi ngày một ít. Đừng bao giờ đợi nước tới chân mới nhảy, kẻo phải ân hận suốt đời.

            – Đừng hoang phí thời giờ vào những chuyện vô bổ: tán gẫu, xem TV tối ngày, la cà các chỗ giải trí … Hãy dành những thời gian này để học hỏi Lời Chúa, và thực hành những gì Ngài dạy.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC
{loadposition user11}

Skip to content