Thứ Tư Tuần 25 TN2

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

Thứ Tư Tuần 25 TN2, Năm Chẵn

 

Bài đọc: Prov 30:5-9; Lk 9:1-6.

 

1/ Bài đọc I: Mọi lời Thiên Chúa phán đều được chứng nghiệm.

Người là khiên thuẫn cho ai tìm ẩn náu nơi Người.

Đừng thêm thắt chi vào lời Người phán dạy

kẻo bị Người quở trách, và con thành kẻ nói dối nói gian.

 

Con chỉ xin hai điều,

Ngài đừng nỡ chối từ trước khi con nhắm mắt:

Xin đẩy xa con lời dối trá và chuyện lọc lừa.

Xin đừng để con túng nghèo, cũng đừng cho con giàu có;

chỉ xin cho con cơm bánh cần dùng,

kẻo được quá đầy dư, con sẽ khước từ Ngài mà nói :

“ĐỨC CHÚA là ai vậy?”

hay nếu phải túng nghèo, con sinh ra trộm cắp,

làm ô danh Thiên Chúa của con.

 

2/ Phúc Âm: Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi.GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Đức tính cần có của người rao giảng Tin Mừng.

 

Hai hành trang cần thiết nhất trong cuộc đời là Lời Chúa và đức tin, và hai hành trang này bổ xung cho nhau. Lời Chúa soi sáng và làm cho đức tin ngày càng thêm vững mạnh. Đức tin làm cho con người hiểu thấu đáo Lời Chúa hơn, và nhất là dám hy sinh để Lời Chúa được lan tràn cho mọi người.

 

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

 

1/ Bài đọc I: Hiểu chính xác Lời Chúa và tin tưởng hòan tòan nơi Thiên Chúa.

 

1.1/ Không được tự tiện thêm bớt Lời Chúa:

Kinh Thánh không dễ hiểu. Khi gặp những vấn nạn khó hiểu, thay vì phải cầu nguyện và tìm tòi nghiên cứu, con người thường có hai khuynh hướng: hoặc thêm ý của mình vào làm để cho vấn đề dễ hiểu hơn hoặc tự ý đục bỏ những gì không hiểu hay không thích. Người Hồi Giáo cũng tin Cựu Ước, nhưng chỗ nào không muốn tin thì tự ý đục bỏ; họ lấy lý do vì người Do-Thái ghét họ nên cho thêm vào. Thế kỷ 20 có nhóm mệnh danh là Jesus Seminar, khi gặp đọan Kinh Thánh khó hiểu hay mâu thuẫn giữa các Thánh Ký, họ họp nhau và lấy ý kiến chung nên cắt đi hay giữ lại. Sách Khôn Ngoan lên án những khuynh hướng này: “Mọi lời Thiên Chúa phán đều đã được gạn lọc. Người là khiên thuẫn cho ai tìm ẩn náu nơi Người. Đừng thêm thắt chi vào lời Người phán dạy kẻo bị Người quở trách, và con thành kẻ nói dối nói gian.”

 

1.2/ Hai điều quan trọng người khôn ngoan phải xin Thiên Chúa trong cuộc đời:

 

(1) Tránh xa điều dối trá và chuyện lừa đảo: Con người có thể không thành thật với Thiên Chúa như thêm hoặc bớt Lời Kinh Thánh để biện hộ cho các tật xấu của mình. Con người có thể không thành thật với chính mình khi ăn gian nói dối để được lợi nhuận. Sau cùng, con người có thể không thành thật với tha nhân khi tố cáo người công chính hay lừa đảo những người cô thân yếu thế để lấy những gì họ có.

 

(2) Đừng để quá túng nghèo, cũng đừng quá giàu có; chỉ xin cho có cơm bánh cần dùng. Hai thái cực con người cần tránh: Nếu quá túng nghèo, con người có thể sinh ra trộm cắp để có cơm bánh ăn; khi làm như thế là họ làm ô danh Thiên Chúa. Nếu quá đầy dư, con người sẽ bỏ quên Thiên Chúa và chỉ trông cậy vào chính bản thân mình. Cách tốt nhất là chỉ xin cho được hằng ngày dùng đủ như lời Kinh Lạy Cha mà Chúa dạy cho các Tông Đồ của Ngài: “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày.”

 

2/ Phúc Âm: Trông cậy vào sức mạnh của Thiên Chúa và hy sinh tất cả vì Tin Mừng.

 

(1) Chúa ban cho các Tông Đồ sức mạnh và uy quyền: “Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông sức mạnh và uy quyền để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật.” Sứ vụ của Chúa khi xuống trần gian là rao giảng, chữa lành, và huấn luyện các Tông Đồ để tiếp tục sứ vụ của Ngài. Trước khi sai các Tông Đồ đi, Ngài ban cho các ông sức mạnh và uy quyền của Ngài để các ông cũng làm được những gì Ngài làm để mang mọi người về cho Chúa. Uy quyền trên các quỉ thần là quyền của Thiên Chúa, nếu Thiên Chúa không trao ban, con người không thể nào thắng được quỉ thần. Ơn chữa bệnh cũng thế, không chỉ các Tông Đồ mà còn rất nhiều linh mục qua các thời đại được Chúa ban ơn chữa lành cho các bệnh nhân. Trong thời đại chúng ta, người nổi danh chữ bệnh phần xác là Cha Piô được Chúa cho in năm Dấu Thánh.

 

(2) Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” Khi truyền những điều này, Chúa muốn các Tông Đồ phải:

– Tuyệt đối tin tưởng vào Thiên Chúa vì thợ làm đáng được thưởng công bởi Thiên Chúa và bởi người nhận ơn. Thiên Chúa có thể thúc đẩy tâm tình biết ơn nơi những người đã lãnh nhận để họ biết chăm sóc cho những thợ làm vườn nho cho Chúa. Rất nhiều giáo dân đã tiền bỏ vào nhà thờ mỗi tuần, tiền giúp ơn gọi, tiền cho các cha đi đường hay ăn học…

– Hy sinh tất cả cho việc rao giảng Tin Mừng. Khi không dính bén quá nhiều với của cải vật chất, người tông đồ sẽ dễ dàng lên đường đi bất cứ nơi nào được sai đến. Nhưng khi quá nặng lòng với của cải vật chất, người tông đồ bị đè nặng vì quần áo, bị gậy, lương thực… và không dễ lên đường tới những nơi xa xôi để rao giảng Tin Mừng cho những người đang cần được nghe.

– Chúc lành cho những ai đón tiếp và phủi bụi chân lại cho những ai không tiếp đón. Ai đón tiếp người tông đồ là đón tiếp chính Chúa vì họ được Thiên Chúa sai đi. Cũng vậy, ai từ khước các tông đồ là từ khước chính Chúa. Sự giũ bụi chân là dấu hiệu để tỏ cho chủ nhà biết ông đã từ chối nghe Tin Mừng; và như thế, tự ông đã luận phạt chính ông.

 

(3) Các Tông Đồ nghe lời Chúa ra đi, rảo qua các làng mạc, loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi.

 

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

 

– Chúng ta phải cố gắng dành thời giờ để học hỏi và nghiên cứu Lời Chúa trước khi có thể áp dụng vào cuộc sống để sinh lợi ích cho bản thân và rao giảng Lời Chúa cho tha nhân.

 

– Chúng ta chỉ cần xin Chúa cho có của cải vừa đủ để sinh sống. Cần xin Chúa cho đừng quá nghèo để sinh tật trộm cắp làm ô danh Chúa. Cần xin Chúa cho tránh cảnh quá giầu vì sẽ dễ dàng tự tin nơi mình và bỏ quên Thiên Chúa.

 

– Không quá dính bén với của cải vật chất sẽ làm cho con người chúng ta nhẹ nhàng để bay bổng, không phải lo nghĩ làm sao gìn giữ chúng, và nhất là sẽ có nhiều giờ cho việc học hỏi và rao giảng Tin Mừng.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC
{loadposition user11}

Skip to content