Thứ Tư, Tuần 34 TN1

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

Thứ Tư, Tuần 34 TN1

 

Bài đọc: Dan 5:1-6, 13-14, 16-17, 23-28; Lk 21:12-19.

 

1/ Bài đọc I:

 

1 Vua Bên-sát-xa mở tiệc lớn khoản đãi một ngàn đại thần. Trước mặt những người này, vua uống rượu. 2 Khi đã thấm hơi men, vua truyền mang ly mang chén bằng vàng bằng bạc mà vua cha là Na-bu-cô-đô-nô-xo đã lấy ở đền thờ Giê-ru-sa-lem. Vua Bên-sát-xa định dùng những ly chén này để uống rượu cùng với các đại thần, cung phi và cung nữ. 3 Bấy giờ người ta mang ly chén bằng vàng đã lấy từ cung thánh Đền Thờ Thiên Chúa ở Giê-ru-sa-lem; vua và các đại thần, cung phi và cung nữ đều dùng mà uống. 4 Họ vừa uống rượu vừa ca ngợi các thần bằng vàng, bạc, đồng, sắt, gỗ và đá. 5 Ngay lúc ấy, những ngón tay người xuất hiện, viết lên vách tường quét vôi của hoàng cung ở phía sau trụ đèn. Vua nhìn thấy phần bàn tay đang viết. 6 Bấy giờ mặt vua biến sắc, tâm trí bàng hoàng, ruột gan đòi đoạn, gối run cầm cập.

13 Bấy giờ ông Đa-ni-en được dẫn vào chầu vua. Vua ngỏ lời với ông rằng: “Ngươi có phải là Đa-ni-en, một người trong nhóm Giu-đa đi lưu đày mà phụ vương ta đã đưa từ Giu-đa về không?

14 Ta đã nghe đồn rằng thần khí của các bậc thần minh ở nơi ngươi, nên ngươi mới có sự sáng suốt, thông hiểu và khôn ngoan xuất chúng. 16 Còn về ngươi, ta nghe nói rằng ngươi có tài giải thích và tháo gỡ khó khăn. Vậy, nếu ngươi đọc và giải thích được hàng chữ đó cho ta, thì ngươi sẽ được mặc cẩm bào đỏ thẫm, đeo vòng vàng vào cổ, và sẽ là nhân vật thứ ba trong vương quốc.”

17 Bấy giờ ông Đa-ni-en lên tiếng nói trước mặt vua: “Tâu đức vua, lộc vua ban, xin giữ lại cho ngài; quà vua tặng, xin dành cho người khác. Nhưng hàng chữ kia, thần xin đọc và giải thích hầu đức vua. 23 Trái lại ngài đã tự cao tự đại, đã chống lại Chúa Tể trời cao: ly chén trong Đền Thờ của Chúa, người ta đã mang đến trước mặt ngài; ngài đã dùng các ly chén ấy mà uống cùng với các đại thần, cung phi và cung nữ. Ngài đã ngợi khen các thần bằng bạc, vàng, đồng, sắt, gỗ và đá là những vật không thấy, không nghe, không biết. Còn Thiên Chúa là Đấng nắm trong tay sinh khí của ngài và điều khiển mọi đường đi nước bước của ngài, ngài lại chẳng tôn vinh!

24 Vì thế, Thiên Chúa đã cho phần bàn tay ấy đến viết hàng chữ kia. 25 Đây là những chữ đã được viết ra: MƠ-NÊ, MƠ-NÊ, TƠ-KÊN, PÁC-XIN; 26 và đây là lời giải thích: MƠ-NÊ – có nghĩa là đếm -: Thiên Chúa đã đếm và chấm dứt những ngày của triều đại ngài; 27 TƠ-KÊN – có nghĩa là cân -: ngài đã bị đặt trên bàn cân và thấy là không đủ; 28 PƠ-RẾT – có nghĩa là phân chia -: vương quốc của ngài đã bị phân chia và trao cho các dân Mê-đi và Ba-tư.”

 

2/ Phúc Âm:

 

12 “Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. 13 Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy.

14 Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. 15 Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được.

16 Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. 17 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.

18 Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu.

19 Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.

 GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Mọi người phải tùng phục uy quyền của Thiên Chúa.

 

Nhiều người nghĩ khi nắm quyền trong tay, họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn, ngay cả quyền luận tội và sát sinh người khác; nhưng thực tế chứng minh uy quyền của họ không tuyệt đối. Mọi quyền hành đến từ Thiên Chúa: Ngài ban cho và Ngài có quyền lấy đi bất cứ lúc nào. Con người phải trả giá cho sự lạm dụng quyền hành. Hơn nữa, hạnh phúc và bình an chỉ dành cho những ai biết kính sợ và phục tùng Thiên Chúa.

Các Bài Đọc hôm nay muốn nêu bật một sự thật: mọi quyền lực trong vũ trụ đều thuộc về Thiên Chúa. Trong Bài Đọc I, vua Belshazzar nghĩ đã là vua là có quyền làm mọi sự mình muốn. Daniel giải thích cho vua hiểu rõ mọi quyền lực đến từ Thiên Chúa. Ngài có quyền trao và có quyền lấy đi bất cứ lúc nào. Sự kiện nhà vua nhìn thấy ngón tay viết hàng chữ chứng minh đã đến lúc Thiên Chúa tiêu diệt quyền lực của nhà vua, để trao cho một vua khác biết xử dụng quyền bính. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu báo trước những gian khổ sẽ xảy đến cho những môn đệ của Ngài và khuyến khích họ kiên trì vượt qua; vì đó là cơ hội để họ chứng tỏ niềm tin yêu vào Thiên Chúa. Nếu họ kiên trì chịu đau khổ và làm chứng cho Thiên Chúa, Ngài sẽ trao ban sự sống đời đời và thưởng công xứng đáng.

 

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

 

1/ Bài đọc I: Thiên Chúa là Đấng nắm trong tay sinh khí của ngài, ngài lại chẳng tôn vinh!

 

1.1/ Vua Belshazzar phạm sự thánh: Khi vua cha là Nebuchadnezzar chinh phục Jerusalem, ông đã vào Đền Thờ và lấy tất cả các ly chén bằng vàng bạc đem về tích trữ trong nhà kho của mình. Sau khi vua cha băng hà, vua con là Belshazzar tiếp tục nối ngôi. Nhà Vua cho mở tiệc lớn khoản đãi một ngàn đại thần. Khi đã thấm hơi men, vua truyền mang ly mang chén bằng vàng bằng bạc mà vua cha là Nebuchadnezzar đã lấy ở đền thờ Jerusalem. Người ta mang ly chén bằng vàng đã lấy từ cung thánh Đền Thờ Thiên Chúa ở Jerusalem; vua và các đại thần, cung phi và cung nữ đều dùng mà uống. Họ vừa uống rượu vừa ca ngợi các thần bằng vàng, bạc, đồng, sắt, gỗ và đá. Đang khi say sưa thì một hiện tượng lạ xuất hiện trên tường: Nhà Vua nhìn thấy những ngón tay người xuất hiện, viết lên vách tường quét vôi của hoàng cung ở phía sau trụ đèn. Vua nhìn thấy phần bàn tay đang viết. Bấy giờ mặt vua biến sắc, tâm trí bàng hoàng, ruột gan rối loạn, đầu gối run cầm cập.

 

1.2/ Vua Belshazzar kiếm người giải thích ý nghĩa của các chữ viết trên tường: Giống như vua cha, vua Belshazzar cho vời tất cả những nhà chiêm tinh và bói toán trong nước đến để giúp Nhà Vua giải thích thị kiến ngón tay người và câu mà ngón tay đã viết trên tường; nhưng không ai giải thích nổi, cho đến khi họ mang Daniel vào để yết kiến Nhà Vua.

(1) Daniel không màng đến phần thưởng Nhà Vua hứa: Khi Daniel được dẫn vào chầu vua, Nhà Vua ngỏ lời với ông rằng: “Nếu ngươi đọc và giải thích được hàng chữ đó cho ta, thì ngươi sẽ được mặc cẩm bào đỏ thẫm, đeo vòng vàng vào cổ, và sẽ là nhân vật thứ ba trong vương quốc.” Daniel lên tiếng nói trước mặt vua: “Tâu đức vua, lộc vua ban, xin giữ lại cho ngài; quà vua tặng, xin dành cho người khác.”

(2) Daniel giải thích ý nghĩa của điềm lạ: Những hàng chữ kia, thần xin đọc và giải thích hầu đức vua. Quyền lực của nhà vua đến từ Thiên Chúa: Ngài ban quyền lực cho Nhà Vua; nhưng “ngài đã tự cao tự đại, đã chống lại Chúa Tể trời cao: ly chén trong Đền Thờ của Chúa, người ta đã mang đến trước mặt ngài; ngài đã dùng các ly chén ấy mà uống cùng với các đại thần, cung phi và cung nữ. Ngài đã ngợi khen các thần bằng bạc, vàng, đồng, sắt, gỗ và đá là những vật không thấy, không nghe, không biết. Còn Thiên Chúa là Đấng nắm trong tay sinh khí của ngài và điều khiển mọi đường đi nước bước của ngài, ngài lại chẳng tôn vinh!”

Triều đại của Nhà Vua nay đã đến lúc bị tận diệt: “Vì thế, Thiên Chúa đã cho phần bàn tay ấy đến viết hàng chữ kia. Đây là những chữ đã được viết ra: MENE, MENE, TEKEL, and PARSIN; và đây là lời giải thích:

– MENE có nghĩa là đếm, Thiên Chúa đã đếm và chấm dứt những ngày của triều đại ngài; – TEKEL có nghĩa là cân, ngài đã bị đặt trên bàn cân và thấy là không đủ;

– PERES có nghĩa là phân chia, vương quốc của ngài đã bị phân chia và trao cho các dân Medes và Ba-tư.” PARSIN đến từ động từ PERES.

 

2/ Phúc Âm: Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.

 

2.1/ Chịu đựng gian khổ để làm chứng cho Chúa: Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ về những gian khổ sắp xảy đến cho họ: “Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy.” Ngài nói rõ ràng: Gian khổ xảy ra là cơ hội ngàn vàng để các môn đệ có cơ hội làm chứng cho Ngài; nhường bước trước gian khổ là mất cơ hội làm chứng cho Thiên Chúa.

 

2.2/ Đừng lo lắng phải đối phó thế nào: Các môn đệ phải hiểu các ông không chiến đấu một mình, nhưng Chúa Giêsu sẽ cùng các ông chiến đấu. Chúa Giêsu hứa: “Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thù của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.” Khi các ông biết có một quyền lực mạnh hơn quyền lực của địch thù thế gian trợ giúp, các ông sẽ không còn sợ hãi và tự tin hơn trong việc chống cự lại. Thánh Phaolô có kinh nghiệm này khi ngài tuyên bố: “Tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi.”

 

2.3/ Chúa bảo đảm các ông sẽ chiến thắng: Không có một quyền lực nào trên thế gian có thể thắng nổi quyền lực của Thiên Chúa. Quyền lực thế gian chỉ có hiệu quả tạm thời vì Thiên Chúa cho phép xảy ra; nhưng một khi Thiên Chúa quyết định rút lại, không một quyền lực nào có thể chống lại được. Chúa Giêsu bảo đảm điều này với các môn đệ, mặc dù các ông sẽ phải chiến đấu, “nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.”

 

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

– Thiên Chúa là Chủ Tể của mọi quyền hành và thế lực trong thế gian này. Ngài ban cho con người và có quyền lấy đi bất cứ lúc nào. Bổn phận của con người là phải biết dùng quyền hành để điều khiển và sinh lợi ích cho Thiên Chúa và cho tha nhân.

– Gian khổ phải có trong cuộc đời để tinh luyện con người, để phân biệt người anh hùng với kẻ tiểu nhân; và nhất là để chúng ta chứng tỏ đức tin và tình yêu vào Thiên Chúa. Khi phải đương đầu với gian khổ, chúng ta không chiến đấu một mình. Chính Chúa Giêsu hứa Ngài sẽ cùng chúng ta chiến đấu. Sự khôn ngoan và sức mạnh để chiến đấu đến từ Đức Kitô.

– Chúa Giêsu bảo đảm sự chiến thắng sẽ về tay chúng ta vì một sợi tóc trên đầu chúng ta cũng đã được Thiên Chúa đếm. Hiểu biết tòan bộ trận chiến như thế, chúng ta còn chờ đợi gì mà không xông vào cuộc chiến để làm chứng cho Thiên Chúa?

CÁC BÀI VIẾT KHÁC
{loadposition user11}

Skip to content