Dẫn Nhập vào Tân Ước

Khoá Nhap Mon Tan Uoc tai TU XA THANH DA-MINH TỪ NGÀY 25 THÁNG 1 ĐẾN NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2013 Dẫn Nhập vào Tân Ước Introduction to the New Testament Synoptic_Gospels_VN.doc Synoptic_Gospels.doc Cac_tac_pham_cua_Gioan.doc Johannine_Writings.doc Cac Thu Phaolo.doc Pauline_Writings.doc Thu Gui Tin Huu Roma.doc LETTER TO THE ROMANS.doc Thu_Galate_va_Corintho.doc Gal, I&II Cor, Phi, Thes.doc Thu Dothai, James, I Pet, Jude.doc Heb, I … Read more

Thần Học và Kinh Thánh căn bản (Church Doctrines) 

Kinh Thánh không dễ hiểu vì là một nghành rất đa dạng và đòi hỏi nhiều kiến thức của các nghành khác: ngọai ngữ, lịch sử, địa lý, triết học, thần học, khảo cổ … Vì thế, chúng ta cần biết những điều căn bản về những nghành này, và các cha không thể nói … Read more

Đất Thánh

  Đất Thánh   Lịch sử vắn tắt Lịch sử nhân loại tại Palétin trải dài trên nửa triệu năm, và phức tạp hơn các miền khá vì Palétin là một cây cầu nối giữa hai lục địa lớn là Phi Châu và Á Châu: các dân từ bắc và nam đã liên tục di … Read more

Skip to content