Thứ Ba, Tuần 27 TN

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

 

Thứ Ba, Tuần 27 TN, Năm lẻ.

 

Bài đọc: Jon 3:1-10; Lk 10:38-42.

 

1/ Bài đọc I:

 

1 Có lời ĐỨC CHÚA phán với ông Giô-na lần thứ hai rằng:

2 “Hãy đứng dậy, đi đến Ni-ni-vê, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết lời tuyên cáo Ta sẽ truyền cho ngươi.”

3 Ông Giô-na đứng dậy và đi Ni-ni-vê, như lời ĐỨC CHÚA phán. Ni-ni-vê là một thành phố cực kỳ rộng lớn, đi ngang qua phải mất ba ngày đường.

4 Ông Giô-na bắt đầu vào thành, đi một ngày đường và công bố: “Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-vê sẽ bị phá đổ.”

5 Dân Ni-ni-vê tin vào Thiên Chúa, họ công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô, từ người lớn đến trẻ nhỏ.

6 Tin báo đến cho vua Ni-ni-vê; vua rời khỏi ngai, cởi áo choàng, khoác áo vải thô, và ngồi trên tro.

7 Vua cho rao tại Ni-ni-vê: “Do sắc chỉ của đức vua và các quan đại thần, người và súc vật, bò bê và chiên dê không được nếm bất cứ cái gì, không được ăn cỏ, không được uống nước.

8 Người và súc vật phải khoác áo vải thô và hết sức kêu cầu Thiên Chúa. Mỗi người phải trở lại, bỏ đường gian ác và những hành vi bạo lực của mình.

9 Biết đâu Thiên Chúa chẳng nghĩ lại, chẳng bỏ ý định giáng phạt, và nguôi cơn thịnh nộ, khiến chúng ta khỏi phải chết.”

10 Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại, Người hối tiếc về tai hoạ Người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ, Người đã không giáng xuống nữa.

 

2/ Phúc Âm:

 

38 Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà.

39 Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy.

40 Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay! “

41 Chúa đáp: “Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!

42 Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.”


 


GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Hãy biết lợi dụng cơ hội Thiên Chúa ban để thi hành thánh ý của Ngài.

 

Con người thường có khuynh hướng làm theo những gì mình suy nghĩ hay thích thú. Thiên Chúa muốn con người hãy lo sao cho mình và mọi người được hưởng ơn cứu độ. Phải làm theo ý nào đây? Để biết đâu là ý định khôn ngoan, con người cần biết nhìn vào hậu quả. Vì phần nhiều ý con người dựa trên tính ích kỷ, ghen tương, hận thù; nên hậu quả mang lại là sự chia rẽ, bất an, chiến tranh, và chết chóc. Thánh ý Thiên Chúa dựa trên tình yêu thương, tha thứ, và lợi ích chung; nên hậu quả mang lại cho con người bình an, hạnh phúc, và sự sống.

Các Bài Đọc hôm nay tập trung trong việc con người phải biết lợi dụng cơ hội Thiên Chúa ban cho để mang ơn cứu độ đến cho mình và cho mọi người. Trong Bài Đọc I, tiên-tri Jonah phải bỏ ý định ích kỷ của mình để sang thành của quân thù, Nineveh, kêu gọi họ ăn năn trở lại. Hậu quả là mọi người, từ vua quan đến dân chúng đều ăn năn trở lại, và Thiên Chúa đã không trừng phạt tội lỗi của họ nữa. Trong Phúc Âm, cô Maria biết lợi dụng cơ hội Chúa Giêsu đến thăm để học hỏi nhiều điều nơi Ngài; trong khi chị Martha vất vả lo cơm nước. Khi chị Martha than phiền Maria, Chúa Giêsu nói rõ ý muốn của Ngài: “Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Em Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.”

 

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

 

1/ Bài đọc I: Mỗi người phải trở lại, bỏ đường gian ác và những hành vi bạo lực của mình.

 

1.1/ Jonah vâng lời Thiên Chúa đi rao giảng cho thành Nineveh: Có lời Đức Chúa phán với ông Jonah lần thứ hai rằng: “Hãy đứng dậy, đi đến Nineveh, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết lời tuyên cáo Ta sẽ truyền cho ngươi.”

Lần thứ nhất, Jonah không chịu thi hành thánh ý Thiên Chúa. Ông đã lên đường mua vé tàu để trốn Thiên Chúa sang thành khác; vì ông không muốn rao giảng cho kẻ thù không đội trời chung với con cái IsraelNineveh. Hậu quả tai hại là ông bị thủy thủ ném xuống biển và bị cá nuốt trong bụng. Nhưng vẫn còn may mắn cho ông, nhờ tình thương Thiên Chúa, cá đưa ông vào bờ và mửa ông ra. Lần này, ông biết không thể trốn tránh và cãi lời Chúa; nên ông Jonah đứng dậy và đi Nineveh như lời Đức Chúa phán. Nineveh là một thành phố cực kỳ rộng lớn, đi ngang qua phải mất ba ngày đường. Ông Jonah bắt đầu vào thành, đi một ngày đường và công bố: “Còn bốn mươi ngày nữa, Nineveh sẽ bị phá đổ.”

 

1.2/ Dân thành Nineveh tin Thiên Chúa và thay đổi cuộc sống: Khác với sự cứng lòng của Jonah; dân thành Nineveh khi chỉ bắt đầu nghe Jonah rao giảng, họ đã thành tâm ăn năn thống hối và kết quả được ghi nhận như sau:

+ Từ người lớn đến trẻ nhỏ: ”Dân Nineveh tin vào Thiên Chúa, họ công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô, từ người lớn đến trẻ nhỏ.”

+ Từ vua chúa đến dân chúng: ”Tin báo đến cho vua Nineveh; vua rời khỏi ngai, cởi áo choàng, khoác áo vải thô, và ngồi trên tro.”

+ Từ con người đến súc vật: Vua cho rao tại Nineveh: “Do sắc chỉ của đức vua và các quan đại thần, người và súc vật, bò bê và chiên dê không được nếm bất cứ cái gì, không được ăn cỏ, không được uống nước. Người và súc vật phải khoác áo vải thô và hết sức kêu cầu Thiên Chúa. Mỗi người phải trở lại, bỏ đường gian ác và những hành vi bạo lực của mình. Biết đâu Thiên Chúa chẳng nghĩ lại, chẳng bỏ ý định giáng phạt, và nguôi cơn thịnh nộ, khiến chúng ta khỏi phải chết.”

Hậu quả khi Jonah và tất cả dân thành Nineveh bỏ tính ích kỷ, ghen tương, gian ác, và các tội lỗi của họ; Thiên Chúa đình chỉ tai hoạ Người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ, Người đã không trừng phạt họ nữa. Nếu Jonah và dân thành Nineveh cứ cứng lòng không chịu vâng lời Thiên Chúa, tất cả đều phải chết.

 

2/ Phúc Âm: Martha! Martha ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!

 

Làng Bethany là quê hương của 3 chị em Martha, Maria, và Lazarô. Vì làng này nằm trên Núi Cây Dầu, rất gần Đền Thờ Jerusalem, nên Chúa Giêsu và các môn đệ thường xuyên thăm viếng khi Ngài lên Jerusalem. Lần này là chuyến lên Jerusalem cuối cùng của Chúa trước khi chịu chết, Ngài cũng ghé vào để thăm 3 chị em.

 

2.1/ Tính chủ quan của Martha: Được tiếp đón Chúa vào nhà là một điều hãnh diện cho 3 chị em, nên chị Martha đã nhiệt thành sửa dọn nhà cửa và nấu ăn để tiếp khách. Công việc thì nhiều mà chỉ có một đứa em gái Maria, mà cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy, nên chị đến thưa với Chúa: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!”

Khách quí đến nhà đâu phải chỉ để ăn mà còn là dịp để tâm sự chuyện vãn với gia đình. Nếu chủ nhà xem việc tiếp khách là quan trọng, chủ nhà có thể chuẩn bị trước để có thời giờ chuyện vãn khi khách tới. Chị Martha có lẽ chỉ coi công việc nấu nướng cho khách ăn là quan trọng nên đã quên đi điều lịch sự tối thiểu này. Hơn nữa, chị có thể kín đáo gọi em Maria ra để nhờ, nhưng chị đã không làm thế mà còn trách luôn cả Chúa Giêsu vì đã vô tình không chú ý đến việc của chị đang làm.

 

2.2/ Thiên Chúa muốn con người chọn phần tốt nhất và tồn tại lâu dài.

(1) Sự khôn ngoan của Maria: Cô nhìn ra sự quan trọng của việc tiếp khách quí mà chị cô đã không nhìn ra. Hơn nữa, Maria chắc đã từng được nghe Chúa Giêsu giảng giải và nhận ra sự quan trọng của những lời dạy dỗ của Ngài. Vì thế, thay vì bận rộn để làm việc như chị, cô chọn phần tiếp khách và lắng nghe Lời Chúa. Một cách khách quan nhận xét: sự thể quá đẹp nếu chị Martha đừng than phiền, chị lo việc ăn uống trong khi em lo việc tiếp khách.

(2) Lời khuyên của Chúa Giêsu: Đáp lời than phiền của chị Martha, Chúa nói: “Martha! Martha ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.” Chúa Giêsu không cho việc nấu nướng của chị Martha là không quan trọng, nhưng cho đó là chuyện không cần thiết cho bằng chuyện lắng nghe Lời Chúa. Nếu các việc khác ngăn cản việc lắng nghe Lời Chúa thì phải chọn phần tốt hơn là lắng nghe Lời Chúa như em Maria đã chọn. Đối với Chúa, nếu có phải nhịn đói hay ăn bánh mì đơn giản một ngày để lắng nghe Lời Chúa, vẫn là điều tốt hơn cần phải làm.

 

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

 

– Vì Thiên Chúa yêu thương và mong muốn mọi điều tốt lành cho con người, Ngài sẽ cho chúng ta nhiều cơ hội để nhận ra và làm theo thánh ý của Ngài. Chúng ta hãy biết khiêm nhường lắng nghe và thực hiện thánh ý Ngài để mưu cầu ích lợi cho chúng ta và cho tha nhân.

– Khi phải chọn kết quả, chúng ta đừng nhắm những kết quả nhanh chóng, dễ dàng, và tạm thời; nhưng hãy biết chọn những kết quả lâu bền tuy phải mất nhiều thời gian, đòi hỏi nhiều cố gắng và hy sinh hơn. Chọn để lắng nghe Lời Chúa là cách chọn khôn ngoan, vì không ai có thể lấy đi khỏi chúng ta được.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC
{loadposition user11}

 

Skip to content