Thứ Ba – Tuần 29 – TN1

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Thứ Ba – Tuần 29 – TN1 – Năm lẻ

 

Bài đọc: Rom 5:12, 15b, 17-19, 20b-21; Lk 12:35-38.

1/ Bài đọc I12 Vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết; như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội.

15 Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô, còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người.

17 Nếu chỉ vì một người, một người duy nhất sa ngã, mà sự chết đã thống trị, thì điều Thiên Chúa làm qua một người duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô, lại còn lớn lao hơn biết mấy. Quả vậy, những ai được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào và cho trở nên công chính, thì sẽ được sống và được thống trị.

18 Tóm lại, cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống.

19 Thật vậy, cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính.

20 Lề Luật đã xen vào, để cho sự sa ngã lan tràn; nhưng ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội.

21 Như vậy, nếu tội lỗi đã thống trị bằng cách làm cho người ta phải chết, thì ân sủng cũng thống trị bằng cách làm cho người ta nên công chính để được sống đời đời, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

2/ Phúc Âm35 “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn.

36 Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay.

37 Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ.

38 Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.


GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Tính cộng đồng của các hành động con người

Nhiều người muốn quảng bá đức công bằng ”ai làm người ấy chịu: tội của ai phạt người ấy, phúc của ai người đó hưởng”; nhưng điều đó không thể nào xảy ra, vì trong kế hoạch của Thiên Chúa, con người được tạo dựng để sống chung và cùng chịu trách nhiệm. Ví dụ, dịch cúm heo mà cả thế giới đang lo sợ: tuy phát xuất từ Mễ-tây-cơ; nhưng cả thế giới đều phải góp phần chống lại, vì nếu không, dịch sẽ hoành hành ngay trong nước của họ. Hay nạn ly dị mà nhiều người thời nay cho là chuyện riêng của họ: khi nạn ly dị xảy ra trong gia đình, không phải chỉ có cá nhân làm đơn ly dị, nhưng còn ảnh hưởng đến người phối ngẫu, và con cái là những người không có tội tình chi trong sự xung đột của hai vợ chồng. Rồi đến gia đình hai bên cũng phải mang tai tiếng và lo cho các con trẻ; ấy là chưa kể ảnh hưởng đến cả xã hội phải trợ giúp vào, và phải gánh hậu quả tội phạm của những trẻ bất chí do gia đình gây ra. Vì thế, một người khó lòng tiên đoán hậu quả của tội mình gây ra cho gia đình, xã hội, và Giáo Hội.

Các Bài Đọc hôm nay muốn nêu bật chiều kích cộng đồng của các hành động con người. Trong Bài Đọc I, thánh Phaolô so sánh giữa tội của Adam và công phúc của Đức Kitô ảnh hưởng đến mọi người như thế nào: Vì một người duy nhất là Adam, mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết; như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội.

Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô, còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người. Trong Phúc Âm, thánh Luca nhấn mạnh đến phần thưởng Thiên Chúa sẽ ban cho những người biết quên mình phục vụ anh em. Ngài sẽ đến phục vụ từng người tại bàn ăn; vì khi họ phục vụ người khác, họ đã làm cho chính Thiên Chúa.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội.

1.1/ Tội lỗi và sự chết lan tràn tới mọi người vì một người là Adam: Nhiều người chúng ta thắc mắc tại sao Thiên Chúa lại bắt con cháu của Adam chịu đựng tội tổ tông và hình phạt sự chết, khi họ không có trách nhiệm gì về tội đầu tiên của Adam cả! Cách cắt nghĩa của thánh Phaolô giúp chúng ta có thể hiểu được, nếu chúng ta nắm được tính cộng đồng của các hành động con người: không có một hành động nào chỉ mang tính cá nhân, mà không kéo theo tính cộng đoàn cả. Tội một người phạm không chỉ gây thiệt hại cho cá nhân người đó thôi, nhưng còn ảnh hưởng đến gia đình và xã hội chung quanh họ; chẳng hạn: tội ăn cắp.

Tội và hậu quả của tội có khuynh hướng lan tràn: Thánh Phaolô nói: ”Vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết; như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội.”

1.2/ Ân sủng và ơn cứu độ được ban cho mọi người nhờ Đức Kitô: Nhiều người cũng thắc mắc và nghi ngờ tại sao Cuộc Thương Khó của Đức Kitô có hiệu năng cứu độ muôn người như vậy, cùng lắm thì cũng chỉ giới hạn trong một số người thôi chứ. Chúng ta có thể hiểu cũng như tội của một người có khuynh hướng lan tràn, công phúc của một người cũng có khuynh hướng lan tràn như thế. Ví dụ: tình bác ái của Mẹ Têrêxa. Không phải chỉ có người nghèo hay chỉ dân tộc Ấn Độ mới cảm nhận được tình bác ái của Mẹ; nhưng còn tất cả mọi người trên thế giới.

Áp dụng vào công nghiệp của Đức Kitô, thánh Phaolô xác tín: ”Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô, còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người. Nếu chỉ vì một người, một người duy nhất sa ngã, mà sự chết đã thống trị, thì điều Thiên Chúa làm qua một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô, lại còn lớn lao hơn biết mấy. Quả vậy, những ai được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào và cho trở nên công chính, thì sẽ được sống và được thống trị.”

1.3/ Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội: Đây là Tin Mừng cho con người, không phải ân sủng chỉ lan tràn như tội lỗi thôi, mà ân sủng còn lan tràn mạnh hơn tội lỗi; vì quyền lực là tình yêu của Thiên Chúa mạnh hơn tội lỗi và sự chết. Đó là lý do tại sao Thiên Chúa yêu thương con người khi con người vẫn còn là tội nhân; và sẵn sàng tha thứ mọi tội khi con người thật lòng ăn năn xám hối.

2/ Phúc Âm: Chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ.

2.1/ Hãy luôn chuẩn bị sẵn sàng: “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay.”

Lời Chúa nói có mục đích xa là chuẩn bị cho Ngày Chúa đến lần thứ hai; nhưng nó cũng khẩn thiết cho việc giáo dục trong gia đình. Khi hai vợ chồng bắt đầu thành hôn, họ phải lo giáo dục nhau về đức tin, tri thức, và nhân bản. Quan niệm sai lầm của nhiều cặp vợ chồng là “tới đâu lo tới đó,” vì cuộc sống quá bận rộn. Cha ông ta đã báo trước “nếu không lo xa, ắt có buồn gần.” Con người không phải là con vật để chỉ biết phản ứng; nhưng phải biết chuẩn bị lúc việc chưa xảy ra để biết đương đầu với vấn đề khi nó xảy ra. Ví dụ, việc hy sinh chịu đựng gian khổ cho lợi ích của người khác cần phải tập luyện dần cho tới khi thành nhân đức. Các ông bà, cha mẹ Việt Nam thế hệ trước có thể trung thành với nhau suốt đời vì họ sở hữu nhân đức này; tuy có xung đột với nhau, nhưng họ không bao giờ dám ly dị vì lợi ích của gia đình, của đàn con, nhất là lợi ích phần linh hồn. Nhiều cặp vợ chồng hôm nay không còn biết tại sao phải hy sinh chịu đựng như thế; việc ly dị và chia rẽ cũng chẳng ngạc nhiên gì đối với họ: hợp thì ở, không hợp thì chia tay!

2.2/ Phần thưởng ban cho những người luôn tỉnh thức: Chúa Giêsu hứa: ”Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ.”

Con người cần nhớ rõ những gì Đức Kitô nói: Phục vụ anh em là phục vụ chính Ngài; không phục vụ anh em là không phục vụ cho chính Ngài. Phần thưởng cho những người phục vụ anh chị em là sẽ được chính Thiên Chúa phục vụ và ban thưởng vinh quang. Hình phạt cho những kẻ chỉ biết ích kỷ lo cho mình là vào lửa không hề tắt. Hãy suy nghĩ những lời này để biết hy sinh lo lắng cho tha nhân trước khi quá muộn.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

– Tội không chỉ mang tính cá nhân mà còn ảnh hưởng rộng lớn trên gia đình và cộng đoàn; vì thế, chúng ta có bổn phận giáo dục mọi người trong gia đình và cộng đoàn của chúng ta.

– Tương tự, một người làm phúc, cả họ được nhờ. Khi chúng ta giúp đỡ hay giáo dục các thành phần trong gia đình hay cộng đoàn, chúng ta đang làm ích cho chính bản thân để khỏi phải gánh hậu quả của tội do họ gây ra, cho gia đình được hạnh phúc, và cho Giáo Hội thăng tiến.

– Tình thương và ân sủng của Thiên Chúa mạnh hơn tính ích kỷ và tội lỗi của con người; vì thế, chúng ta hãy kiên nhẫn chịu bất công và hy sinh chịu gian khổ, để mưu cầu lợi ích cho chính chúng ta và cho mọi người.

Save

Save

Skip to content