Thứ Bảy Tuần 26 Thường Niên, Năm Chẵn

Xin nhấn vào đây để nghe Bài Giảng

 {audio}LCHN/audio/Thu Bay tuan 26 TN.mp3{/audio}

 

Thứ Bảy, CN XXVI TN, Năm Chẵn 

Bài đọc: Job 42:1-3, 5-6, 12-16; Lk 10:17-24. 

1/ Bài đọc I: Đọan kết của Sách Gióp

            Ông Gióp thưa với Đức Chúa: Con biết rằng việc gì Ngài cũng làm được, không có gì Ngài đã định trước mà lại không thành tựu. “Ai là kẻ dám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết để làm cho kế hoạch của Ngài không còn được rõ ràng minh bạch?” 

             Phải, chính con đã nói dù chẳng hiểu biết gì về những điều kỳ diệu vượt quá sức con. Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây, chính mắt con chứng kiến. Vì thế, điều đã nói ra, con xin rút lại, trên tro bụi, con sấp mình thống hối ăn năn.”

             Đức Chúa giáng phúc cho những năm cuối đời của ông Gióp nhiều hơn trước kia. Ông có mười bốn ngàn con chiên, sáu ngàn lạc đà, một ngàn đôi bò và một ngàn lừa cái. Ông sinh được bảy con trai và ba con gái. Ông đặt tên cho cô thứ nhất là “Bồ Câu”, cô thứ hai là “Hoa Quế” và cô thứ ba là “Phấn Thơm”. Trong khắp xứ, người ta không sao tìm được những thiếu nữ xinh đẹp như con gái ông Gióp. Cha của các cô đã chia gia tài cho các cô như cho các anh em trai. Sau đó, ông Gióp còn sống thêm một trăm bốn mươi năm nữa, ông được thấy con cái cháu chắt đến bốn đời.

 2/ Phúc Âm:             Nhóm Bảy Mươi trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.” Đức Giê-su bảo các ông: “Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.”

            Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”

            Rồi Đức Giê-su quay lại với các môn đệ và bảo riêng: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”                     


GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Hạnh phúc cho ai hiểu biết Thiên Chúa.                        

Con người chúng ta thường đầu tư vào những gì mang lại kết quả tức khắc: thị trường chứng khóan, nhà của đất đai, dịch chim cút; nhưng rất ít người chịu đầu tư vào việc học hỏi về Thiên Chúa vì chúng ta không nhìn thấy những lợi ích của việc biết Thiên Chúa. Nhiều người chúng ta coi việc thờ phượng Chúa là bổn phận phải làm thay vì những đặc quyền được hưởng; vì thế, chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để sinh lợi ích cho linh hồn chúng ta. Các Bài đọc hôm nay liệt kê cho chúng ta thấy những ích lợi của việc biết Thiên Chúa; và nhất là được Thiên Chúa tuyển chọn làm môn đệ của Ngài. 

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

 

1/ Bài đọc I: Phần thưởng cho ai hiểu biết Thiên Chúa.

 

            (1) Nhận ra những sai trái và thấp hèn của mình: Để những lời khuyên hay đề nghị của một người có thế giá, ông cần phải hiểu biết tường tận về điều đó. Thật là ngu xuẩn khi có những người chẳng hiểu biết gì mà lại dám khuyên răn người khác về điều đó. Ông Gióp nhận ra sự sai trái của mình nên thưa với Đức Chúa: “Con biết rằng việc gì Ngài cũng làm được, không có gì Ngài đã định trước mà lại không thành tựu.” Ai là kẻ dám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết để làm cho kế hoạch của Ngài (Ta) không còn được rõ ràng minh bạch?” Phải, con đã nói dù chẳng hiểu biết gì về những điều kỳ diệu vượt quá sức con.”

            Bản dịch của Việt Nam dịch sai vì đã dùng ngôi thứ nhất “Ta,” trong khi Bản LXX dùng ngôi thứ hai “Ngài.” Bản Do-Thái không xác định túc từ sở hữu “Ngài hay Ta.” Dựa vào văn mạch, bản LXX có lý do hơn: chính ông Gióp đã đặt câu hỏi và chính ông đã trả lời.

 

            (2) Khiêm nhường ăn năn thống hối: Sau khi đã nhận ra lầm lỗi của mình, con người có thể chọn hai thái độ: khiêm nhường ăn năn thống hối hay kiêu ngạo cố tình cho mình đúng. Ông Gióp đã chọn thái độ thứ nhất khi ông thú nhận với Thiên Chúa: “Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây, chính mắt con chứng kiến. Vì thế, điều đã nói ra, con xin rút lại; trên tro bụi con sấp mình thống hối ăn năn.” Lý do ông đưa ra dạy chúng ta một bài học: Chúng ta có thể học về Thiên Chúa qua người khác; nhưng để xác tín niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa đòi hỏi chính chúng ta phải cảm nghiệm được và yêu mến Ngài.   

 

            (3) Được Thiên Chúa giáng phúc: Đức Chúa giáng phúc cho những năm cuối đời của ông Gióp nhiều hơn trước kia. Ngài ban cho ông một tài sản khổng lồ về súc vật, 10 người con: bảy con trai và ba con gái, sống lâu với con cái cháu chắt đến bốn đời. Thiên Chúa chúc lành cho ông Gióp vì ông đã chứng tỏ cho Satan biết là ông đã không chửi Thiên Chúa mặc dù Thiên Chúa đã cho phép Satan lấy đi tất cả những gì ông có. Tuy ông có than thân trách phận nhưng đã không thốt lên một lời xúc phạm đến Thiên Chúa.

 2/ Phúc Âm: Hạnh phúc cho những ai được Chúa nhận làm môn đệ. 

             Ai trong chúng ta cũng muốn làm môn đệ của những thầy khôn ngoan và có thế lực; thế mà nhiều người, nhất là các bạn trẻ hôm nay, lại từ chối không muốn làm môn đệ của người khôn ngoan nhất và uy quyền nhất trong vũ trụ. Phúc Âm cho chúng ta nhìn thấy các đạc quyền này: 

            (1) Có uy quyền trên hết mọi quyền lực, ngay cả quyền lực của ma quỉ: Con người thường sợ quỉ thần, nhưng các môn đệ của Chúa lại có quyền trên quỉ thần vì chính Chúa đã ban cho các ông quyền đó. Các môn đệ và Chúa Giêsu là chứng nhân của quyền này qua trình thuật của Luca: “Nhóm Bảy Mươi trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.” Chúa Giêsu bảo các ông: “Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực của kẻ thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em.””

             (2) Tên được ghi trên trời: Phần thưởng nhận được ở đời này, cho dù to lớn vĩ đại như Thiên Chúa ban cho ông Gióp, hay có hớn hở vui mừng như các môn đệ vì được Chúa ban cho uy quyền, cũng không thể nào so sánh được với phần thưởng Chúa sẽ ban cho các tín hữu sau này. Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ của Ngài: “Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.” Một điều nguy hiểm là nếu quá chú trọng về phần thưởng đời này có thể làm các môn đệ lãng quên hạnh phúc đời sau. 

            (3) Hiểu biết những mầu nhiệm của Thiên Chúa không tùy thuộc vào mức độ khôn ngoan của con người, nhưng tùy thuộc vào sự khiêm nhường nhận ra mình bé nhỏ trước mặt Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu được Thánh Thần tác động, hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết Người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.” 

            Những gì Chúa Giêsu nói đã, đang, và sẽ còn tiếp diễn đến muôn đời. Biết bao nhiêu người khôn ngoan thông thái và giàu có đã không hiểu được và đã không tin những gì quá hiển nhiên đối với những người có lòng tin. Lý do tại sao những người khôn ngoan không hiểu không phải vì Thiên Chúa giấu không cho họ biết, nhưng thái độ kiêu ngạo của họ đã che lấp trí khôn làm họ không nhận ra được điều Thiên Chúa muốn nói. Lý do tại sao những người giàu có không hiểu vì họ tưởng là họ đã có tất cả và không cần đến Thiên Chúa hay nghe lời Ngài.           

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

 

            – Khi không hiểu biết về Thiên Chúa, con người dễ kiêu ngạo tin tưởng vào chính mình. Một sự hiểu biết đầy đủ về Thiên Chúa sẽ giúp con người khiêm nhường nhận ra sự bé nhỏ của mình và biết cách cư xử trước mặt Thiên Chúa.

 

            – Khi không hiểu biết nhưng gì xảy ra trong cuộc đời, chúng ta đừng vội trách Thiên Chúa không có mắt hay không có tình thương. Thái độ thích hợp khi đương đầu với những trường hợp này là khiêm nhường cầu xin Ngài ban cho chúng ta hiểu được lý do, và sẵn sàng vâng theo thánh ý dù không hiểu lý do. Chúng ta sẽ hiểu hết những lý do này trong Ngày Phán Xét.

 

            – Không có phần thưởng nào trên cuộc đời quí giá cho bằng được hiểu biết Thiên Chúa, Người đã dựng nên ta, yêu thương ta, và đang quan phòng mọi sự để ta được sống hạnh phúc bên Ngài suốt đời.

 

CÁC BÀI VIẾT KHÁC
{loadposition user11}
Skip to content