Thứ Năm – Tuần 7 – TN2

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Thứ Năm – Tuần 7 – TN2 – Năm Chẵn

 

Bài đọc: Jam 5:1-6; Mk 9:41-50.

1/ Bài đọc I: 1 Giờ đây, hỡi những kẻ giàu có, các người hãy than van rên rỉ về những tai hoạ sắp đổ xuống trên đầu các người.

2 Tài sản của các người đã hư nát, quần áo của các người đã bị mối ăn.

3 Vàng bạc của các người đã bị rỉ sét; và chính rỉ sét ấy là bằng chứng buộc tội các người; nó sẽ như lửa thiêu huỷ xác thịt các người. Các người đã lo tích trữ trong những ngày sau hết này.

4 Các người đã gian lận mà giữ lại tiền lương của những thợ đi cắt lúa trong ruộng của các người. Kìa, tiền lương ấy đang kêu lên oán trách các người, và tiếng kêu của những thợ gặt ấy đã thấu đến tai Chúa các đạo binh.

5 Trên cõi đất này, các người đã sống xa hoa, đã buông theo khoái lạc, lòng các người đã được no đầy thoả mãn trong ngày sát hại.

6 Các người đã kết án, đã giết hại người công chính, và họ đã chẳng cưỡng lại các người.

2/ Phúc Âm: 41 “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.

42 “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.

43 Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt.

45 Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục.

47 Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục,

48 nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.

49 Quả thật, ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối.

50 Muối là cái gì tốt. Nhưng muối mà hết mặn, thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hoà thuận với nhau.”


                     

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Lối sống phải có của người môn đệ Đức Kitô

           

            Khi một người muốn trở thành môn đệ của ai, anh muốn trở nên giống thầy mình, không chỉ vì thầy có những đạo lý khôn ngoan và hiệu quả cho cuộc sống; nhưng còn vì thầy có cách sống phản chiếu những đạo lý này. Tương tự như thế cho người môn đệ Đức Kitô, chúng ta đi theo Đức Kitô là vì chúng ta thấy Ngài mặc khải cho chúng ta những đạo lý tuyệt vời của Thiên Chúa. Chúng ta muốn thực thi các đạo lý này để mưu cầu những hiệu quả tốt cho cuộc đời. Thật không còn gì vô ích hơn khi theo Thầy mà không chịu thực thi những đạo lý Thầy dạy.

            Hai bài đọc hôm nay muốn chúng ta nhìn xem hai lối sống theo tiêu chuẩn của thế gian và của Đức Kitô. Trong bài đọc I, thánh Giacôbê muốn các tín hữu phải tránh xa lối sống tham lam, vơ vét của cải của người thế gian, vì lối sống này sẽ tố cáo chúng ta trong Ngày Phán Xét và không được dự phần vào cuộc sống đời đời với Thiên Chúa. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải có lòng bác ái, phải làm gương sáng, và phải diệt trừ tội lỗi bằng bất cứ giá nào.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Lối sống của con cái thế gian.

1.1/ Kẻ tham lam sẽ phải đền tội: Một khuynh hướng rất xấu nơi con người là lòng tham lam vô đáy. Kẻ tham lam muốn thu tích của cải cho mình bằng mọi cách, mà không cần biết mình sẽ gây đau khổ và thiệt hại cho người khác thế nào. Thánh Giacôbê đã chứng kiến kẻ giầu bóc lột người nghèo trong cộng đồng của ngài, nên ngài tuyên cáo họ: ”Giờ đây, hỡi những kẻ giàu có, các người hãy than van rên rỉ về những tai hoạ sắp đổ xuống trên đầu các ngươi. Tài sản của các ngươi đã hư nát, quần áo của các ngươi đã bị mối ăn. Vàng bạc của các ngươi đã bị rỉ sét; và chính rỉ sét ấy là bằng chứng buộc tội các người; nó sẽ như lửa thiêu huỷ xác thịt các ngươi. Các ngươi đã lo tích trữ trong những ngày sau hết này.”

            Những người lo tích trữ của cải cho mình còn phạm tội không tin tưởng nơi sự quan phòng của Thiên Chúa. Họ nghi ngờ Thiên Chúa có uy quyền cung cấp cho họ trong tương lai, nên họ phải dùng khôn ngoan con người tích trữ để khi về già có của ăn, hay để đề phòng những bất trắc có thể xảy đến trong tương lai. Khi dọc Kinh Lạy Cha, miệng họ xin lương thực hàng ngày, trong khi lòng họ tính toán làm sao có của ăn, của để suốt đời. Những của cải tích trữ sẽ là bằng chứng tố cáo những người tham lam, vì họ không thể từ chối Thiên Chúa là họ không vi phạm điều đó.

1.2/ Những tội gây ra bởi lòng tham lam của con người: Kẻ tham lam không chỉ phạm tội vơ vét của cải; nhưng còn kéo theo nhiều tội khác nữa.

            (1) Lỗi đức công bằng: ”Các ngươi đã gian lận mà giữ lại tiền lương của những thợ đi cắt lúa trong ruộng của các ngươi. Kìa, tiền lương ấy đang kêu lên oán trách các ngươi, và tiếng kêu của những thợ gặt ấy đã thấu đến tai Chúa các đạo binh.” Tội lỗi đức công bằng thời đại hôm nay còn được ngụy trang dưới đủ mọi hình thức: trốn thuế, bóc lột sức lao động, lấy lệ phí gấp mấy lần việc họ làm, ăn cắp của công, hối lộ, buôn người, bán đồ quốc cấm.

            + Tiêu xài xa hoa vào những việc bất chính: Trong khi người nghèo không có của ăn, kẻ giàu có phung phí tiền bạc trong những sòng bạc và những cuộc truy hoan đêm ngày. Thánh Giacôbê trách cứ hành động bất công của họ: ”Trên cõi đất này, các ngươi đã sống xa hoa, đã buông theo khoái lạc, lòng các ngươi đã được no đầy thoả mãn trong ngày sát hại.”

            + Giết hại người công chính: Để thỏa mãn lòng tham, kẻ gian ác loại trừ tất cả những ai dám ngăn cản, phê bình, hay tố cáo lối sống của họ: ”Các ngươi đã kết án, đã giết hại người công chính, và họ đã chẳng cưỡng lại các ngươi.”

2/ Phúc Âm: Lối sống của người môn đệ Đức Kitô

           

2.1/ Bác ái và gương sáng là hai cách hiệu quả để rao giảng Tin Mừng.

            (1) Phải biết chia cơm sẻ áo cho mọi người: “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.” Đạo của Chúa Giêsu là đạo bác ái yêu thương. Người môn đệ của Chúa không thể mến Chúa mà không yêu người. Tiêu chuẩn Thiên Chúa dùng để phán xét người môn đệ là đức bác ái (x/c Mt 25). Nếu ai làm cho tha nhân, người đó làm cho chính Chúa, hậu quả là người đó sẽ được hưởng cuộc sống đời đời trong Nước của Cha Ngài.

            (2) Phải làm gương lành cho người khác: “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.” Cùng một tư tưởng như trên: ai không làm gương lành cho tha nhân, là không làm cho chính Chúa. Hậu quả là họ sẽ không được hưởng hạnh phúc với Ngài. Nếu đã không làm điều tốt cho tha nhân, họ còn ngăn cản tha nhân đến với Chúa bằng gương xấu họ làm, chắc chắn họ phải sống xa Thiên Chúa. Rất nhiều gương mù người lớn cần để ý khi sống gần con trẻ như: văng tục, chửi thề, bài bạc, rượu chè, trai gái, hút xái… Các trẻ rất dễ bị nhiễm lây những tội lỗi này.

2.2/ Phải đoạn tuyệt mọi tội lỗi: Năm câu kế tiếp có vấn đề về văn mạch: câu 44 và câu 46 được các nhà chú giải coi giống như câu 48: “nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.” Năm câu được sắp xếp như sau: “Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.” Có ít nhất hai cách để hiểu đoạn văn này:

            (1) Những người theo chủ thuyết Nền Tảng, Fundamentalism: Họ hiểu theo nghĩa đen. Theo họ, Chúa Giêsu muốn con người phải cắt bỏ các phần thân thể, nếu họ muốn được vào Nước Trời. Có một số người đã cắt các phần thân thể để khỏi phạm tội.

            (2) Con người phải nhận ra nguy hiểm của tội: Tội lỗi làm con người có nguy cơ sa hỏa ngục; vì thế, cần phải tìm mọi cách để diệt trừ tội lỗi. Nếu hiểu theo nghĩa đen như trên, con người chắc chẳng còn gì để cắt hay loại bỏ nữa, vì con người vẫn thường xuyên phạm tội. Chúa Giêsu muốn con người nhận ra nguy hiểm của tội, vì tội có thể làm con người sa hỏa ngục, và không đạt được cuộc sống đời đời. Vì thế, con người phải tìm mọi cách để diệt trừ tội lỗi.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

            – Của cải trong vũ trụ là của Thiên Chúa ban cho mọi người. Chúng ta đừng tham lam thu tích của cải để tích trữ cho mình; trong khi bao anh chị em phải đói khát.

            – Chúng ta có bổn phận làm gương sáng cho mọi người bằng cuộc sống nhân đức. Chúng ta cũng phải cố gắng để tránh mọi tội và đừng tạo gương mù làm lung lạc đức tin của tha nhân.

Skip to content