Thứ Năm – Tuần 25 – TN1

Xin Nhấn vào đây để nghe Bài Giảng hoặc tải xuống

Thứ Năm – Tuần 25 – TN1

Bài đọc: Hag 1:1-8; Lk 9:7-9.

1/ Bài đọc I: 1 Ngày mồng một tháng sáu năm thứ hai triều vua Đa-ri-ô, có lời ĐỨC CHÚA phán, qua trung gian ngôn sứ Khác-gai, với tổng đốc xứ Giu-đa là Dơ-rúp-ba-ven, con ông San-ti-ên, và với thượng tế Giê-su-a con ông Giơ-hô-xa-đắc, như sau:

2 ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Dân đó dám nói: “Bây giờ chưa phải là lúc tái thiết Đền Thờ kính ĐỨC CHÚA.”

3 Nhưng có lời ĐỨC CHÚA phán, qua trung gian ngôn sứ Khác-gai, rằng:

4 “Bây giờ có phải là lúc để các ngươi ở trong các nhà có ghép gỗ đóng trần, còn Đền Thờ thì lại hoang tàn đổ nát không?

5 Vậy giờ đây, ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Các ngươi hãy để tâm suy cho kỹ về lối sống của các ngươi.

6 Các ngươi gieo vãi nhiều, nhưng thu hoạch chẳng bao nhiêu. Các ngươi ăn mà không đủ no, uống không đủ say, mặc không đủ ấm. Đồng lương của người làm thuê lọt qua túi thủng.

7 ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Các ngươi hãy để tâm suy cho kỹ về lối sống của các ngươi.

8 Hãy lên núi, đưa gỗ về tái thiết Đền Thờ cho Ta. Ta sẽ vui thích và tỏ vinh quang Ta ở đó, ĐỨC CHÚA phán.

2/ Phúc Âm: 7 Tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: “Đó là ông Gio-an từ cõi chết trỗi dậy.”

8 Kẻ khác nói: “Ông Ê-li-a xuất hiện đấy! ” Kẻ khác nữa lại nói: “Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại.”

9 Còn vua Hê-rô-đê thì nói: “Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? ” Rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-su.


GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Phải học hỏi để tìm ra sự thật quan trọng nhất mà thi hành.

Có quá nhiều chuyện làm chia trí con người trong cuộc đời, đến nỗi con người chỉ biết phản ứng khi nó xảy ra, mà không biết có nên làm hay không. Người khôn ngoan không để hoàn cảnh làm chủ mình; nhưng biết làm chủ và khắc phục hoàn cảnh. Để được như thế, con người cần biết xếp đặt giá trị ưu tiên của chúng. Nhiều lần chúng tôi đã đề cập đến tiêu chuẩn để sắp xếp các giá trị này: Trước tiên, mối liên hệ với Thiên Chúa phải được đặt lên trên hết, vì Ngài là Đấng làm chủ mọi sự và ban ơn lành cho con người. Kế đến, là mối liên hệ với tha nhân, trong đó có cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em, bạn bè. Sau cùng, mới đến sự liên hệ với thế giới như công ăn, việc làm, và mọi thú vui chơi khác.

Các Bài Đọc hôm nay dẫn chứng cho con người biết phải làm điều gì quan trọng hơn. Trong Bài Đọc I, ngôn sứ Haggai nhắc nhở cho con cái Israel việc đầu tiên phải làm là xây dựng Đền Thờ để có chỗ học hỏi Lời Chúa và thờ phượng; chứ không phải việc lo ổn định đời sống của cá nhân và gia đình. Họ cần suy xét và nhớ lại lý do tại sao họ phải đi lưu đày, vì đã quay lưng lại với Thiên Chúa và chạy theo các thần ngoại bang. Nếu không biết suy xét và hành động cách khôn ngoan, họ sẽ đi lại con đường của cha ông họ và cảnh lưu đày sẽ chắc chắn xảy ra lần nữa. Trong Phúc Âm, Thiên Chúa cho tiểu vương Herode cơ hội lần đầu để nhận biết sự thật từ Gioan Tẩy Giả; ông đã không biết lợi dụng, còn chém đầu người đã tuyên bố sự thật. Ngài cho ông có cơ hội lần hai để học hỏi từ Đấng là sự thật, ông tò mò muốn biết; nhưng rồi cũng chẳng lắng nghe và bênh vực sự thật trong Cuộc Thương Khó của Đức Kitô.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Hãy lên núi, đưa gỗ về tái thiết Đền Thờ cho Ta.

1.1/ Hai phản ứng hoàn toàn trái ngược nhau về việc xây dựng lại Đền Thờ Thiên Chúa.

(1) Những người thúc đẩy việc tái thiết Đền Thờ: Trước hết là Thiên Chúa. Ngài đã thay đổi lòng các vua Ba-tư để họ phóng thích dân Do-thái, cho hồi hương, và giúp đỡ vật liệu để tái thiết Đền Thờ. Khi thấy dân chúng hờ hững trong việc bỏ công sức để xây dựng Đền Thờ, Thiên Chúa dùng ngôn sứ Haggai để nói với dân chúng ỳ định của Thiên Chúa: “Bây giờ có phải là lúc để các ngươi ở trong các nhà có ghép gỗ đóng trần, còn Đền Thờ thì lại hoang tàn đổ nát không?”

(2) Phản ứng của đa số dân chúng: Khuynh hướng tự nhiên của đa số dân chúng khi vừa được phóng thích khỏi cảnh nô lệ cho về hồi hương là lo ổn định đời sống trước đã. Họ nghĩ chưa đến lúc lo việc xây dựng Đền Thờ khi cuộc sống sinh kế và gia đình chưa ổn định.

1.2/ Hãy để tâm suy xét kỹ về lối sống của các ngươi: Thoạt nghe lý do dân chúng nêu ra, nhiều người chúng ta chắc cũng nghĩ đó là điều hợp lý phải làm; nhưng tiên-tri Haggai mời gọi con cái Israel cũng như mỗi người chúng ta phải biết nhìn toàn bộ cuộc sống, và cẩn thận suy xét lại quyết định của mình.

(1) Điều gì quan trọng nhất trong cuộc đời: Thiên Chúa và các nhà lãnh đạo tinh thần luôn nhắc đi nhắc lại bổn phận phải kính mến và thờ phượng Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và trên hết mọi sự. Dân chúng có thể nhớ thuộc lòng; nhưng không mấy người chịu đem ra áp dụng trong cuộc đời. Họ luôn đặt bản thân họ, gia đình họ, quyền lợi, và vật chất lên trên Thiên Chúa. Hậu quả là họ bị làm nô lệ cho vật chất và cho quân thù. Giờ đây, khi được phóng thích và hồi hương, con cái Israel vẫn chứng nào tật đó, vẫn ngựa quen đường cũ, đi lại đường lối ngày xưa cha ông họ đã đi. Nếu họ không chịu thay đổi để theo đường lối của Thiên Chúa, lưu đày và đau khổ chắc chắn lại xảy ra!

(2) Thành công có được không chỉ do cố gắng con người: Tiên-tri Haggai mời gọi mọi người lắng nghe lời Đức Chúa các đạo binh phán với họ: “Các ngươi hãy để tâm suy cho kỹ về lối sống của các ngươi: các ngươi gieo vãi nhiều, nhưng thu hoạch chẳng bao nhiêu; các ngươi ăn mà không đủ no, uống không đủ say, mặc không đủ ấm; đồng lương của người làm thuê lọt qua túi thủng.”

Tại sao con người cố gắng vượt bực, vất vả ngược xuôi, thức khuya dậy sớm, mà vẫn không có đủ ăn, đủ uống, đủ mặc? Lý do đơn giản, họ làm theo sự khôn ngoan của con người. Tác giả Thánh Vịnh nêu trường hợp của người biết sống theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa: “Còn kẻ Chúa thương dù có ngủ, Ngài vẫn ban cho đủ tiêu dùng.” Người đời làm nhiều, nhưng nếu không biết cách tiêu xài, có bao nhiêu cũng chẳng đủ, như “đồng lương của người làm thuê lọt qua túi thủng.”

(3) Thiên Chúa là Đấng ban phát mọi ơn lành cho con người: Tiên-tri Haggai nói với dân chúng, điều đầu tiên họ phải làm là theo ý của Thiên Chúa. Khi Thiên Chúa vui thích, Người sẽ chúc lành cho các ngươi. Thiên Chúa phán với con cái Israel: “Hãy lên núi, đưa gỗ về tái thiết Đền Thờ cho Ta. Ta sẽ vui thích và tỏ vinh quang Ta ở đó.”

2/ Phúc Âm: Hãy biết nắm lấy cơ hội để học hỏi sự thật.

2.1/ Tiểu vương Herode băn khoăn khi nghe biết về Chúa Giêsu: Trình thuật Luca kể: “Tiểu vương Herode nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: “Đó là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy.” Kẻ khác nói: “Ông Elijah xuất hiện đấy!” Kẻ khác nữa lại nói: “Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại.” Còn vua Herode thì nói: “Ông Gioan, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” Và vua Herode tìm cách gặp Đức Giêsu.

Khi nắm quyền hành trong tay, nhiều người nghĩ mình có quyền quyết định mọi sự, biến sai thành đúng, và tiêu diệt những ai dám chống cự lại họ. Trường hợp của tiểu vương Herode cũng thế, khi Gioan Tẩy Giả tuyên bố: “Nhà Vua không được phép lấy vợ của anh mình.” Ông tức tối tống ngục Gioan. Trong khi say xỉn với quan khách trong buổi tiệc sinh nhật, ông đã cho chém đầu Gioan và đặt trên đĩa cho cô gái đem đến cho mẹ, để Bà thỏa lòng thù hận.

2.2/ Tiểu vương Herode tìm cách gặp Chúa Giêsu: Trình thuật hôm nay là cơ hội thứ hai cho ông để học hỏi và tìm ra sự thật về Chúa Giêsu. Ông muốn tìm cách gặp Chúa Giêsu, và Thiên Chúa ban cho ông có cơ hội gặp Chúa Giêsu trong Cuộc Thương Khó. Khi Pontius Pilate biết Chúa Giêsu là người Galilee, thuộc quyền của Herode, ông cho giải Chúa Giêsu đến Herode để Vua điều tra, vì ông đang ở Jerusalem lúc bấy giờ. Herode chẳng học được gì cả, vì ông chỉ muốn nhìn thấy phép lạ Chúa Giêsu làm; khi thấy Chúa không chịu làm, ông nhạo báng Ngài (Lk 23:7-11). Thế là hai cơ hội để tìm ra sự thật qua đi, Herode vẫn chìm đắm trong sự mê muội của mình.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

– Chúng ta cần phải biết sắp xếp và làm những điều gì quan trọng nhất trong cuộc đời; chứ đừng quá bận tâm đến những việc quá nhỏ nhoi, không mang lại lợi ích cho cuộc đời.

– Trên hết mọi sự, chúng ta cần học biết sự thật từ Thiên Chúa, và biết thờ phượng Ngài trên hết mọi sự. Đi theo đường lối của Thiên Chúa sẽ bảo đảm cho chúng ta một cuộc sống an toàn, bình an, và hạnh phúc.

Save

Save

Skip to content